celineswang June 10, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dersom du bruker en eller annen form for digital plattform, der du ønsker å nå ut til folk benytter du – enten bevisst eller ubevisst en digital strategi. Hvorvidt du når ut til de du vil, og så mange du vil stammer fra hvordan og om du har laget en optimal digital forretningsstrategi. Det finnes et hav av “oppskrifter” på digital strategier både i diverse lærebøker, og på nett. Jeg skal forklare deg essensen i hva du trenger og hvorfor dette gjør at du lykkes med din strategi.

Aller først, er det viktig å vite hvorfor vi trenger en digital strategi. Dette er nokså enkelt og selvforklarende. En strategi skal bidra til å gi innsikt, retningslinjer, struktur og forståelse for din digitale plattform og dets segment. Vi setter derfor opp mål, også kalt OKR og KPI for å vise hvordan delmål skal sørge for at vi når det overordnede målet.

Det er også helt avgjørende at vi lager en strategi som er enkel nok til at den kan forklares til alle ledd i en organisasjon. Dersom du driver et ENK er dette gjelder også dette steget. En strategi skal være konkret og gi resultater. Ikke fokuser på dill dall, men hold deg til det viktigste.

Som gjentatt flere ganger allerede, finnes det uendelig måter å sette opp og følge en digital strategi. Karl Phillip Lund forklarte essensen i alle modellen på følgende måte “strategi er å velge en retning og implementere som et helvete”. Dette har jeg bitt meg fast ved, og jeg tror selv at mye av grunnen til at en strategi bli suksessfull er nettopp denne tanken.

Også tanken om Performance Marketing er noe jeg mener alle bør benytte seg av. Ved å følge med før, under og etter strategien brukes kan man justere, tilpasse og endre ettersom resultatene fremkommer. Dette gjør at vi hele veien kan optimalisere strategien ut ifra hva som fungerer og ikke fungerer.

Et sted jeg tror mange misforstår er nettopp dette. Strategiarbeid er ikke betong – tvert imot. Strategi skal endres, tilpasses og testes underveis. Kun på den måten kan vi sørge for at strategien blir suksessfull og får maks utbytte. Google Analytics er derfor et viktig verktøy som gir oss muligheten til å måle og teste effekten og rekkevidde av strategien vi benytter.

Så, for å vise oppskriften på hvordan jeg synes det er mest effektivt å lage og bruke strategi vil jeg vise frem modellen som kalles SOSTAC.

Modellen finnes i boken LÆRERBOK.

Kort forklart

Modellen kan ses som et rammeverk, der du stater på toppen og følger hjulet rundt.

Vi starter med en situasjonsanalyse som legger grunnmuren for hvordan strategien skal lages og gjennomføres. Videre setter vi opp mål og delmål før vi velger og utformer strategi. Etter Strategien er satt opp legger vi en taktikk med fokus på markedsaktiviteter som skal gjennomføres. Deretter delegeres arbeides i aktiviteter og avsluttes med en kontroll del der vi ser på hva som fungerte og ikke fungerte så godt, og hvor vi markedet vi nå står i forhold til målene vi satte oss.

SITUASJONSANALYSE
Denne delen er avgjørende for å kunne lage gode mål og videre gi en optimalisert strategi. Ved å benytte SWOT, PESTEL og/eller interesseanalyse får vi en helt tydelig oversikt over bedriftens/bloggens nå-situasjon. Vi bør kunne orientere oss om markedsposisjon, konkurrenter, målgruppe og fremtidige muligheter. Ved å legge ned et solid arbeid i denne delen, vil de andre delene gi bedre resultater og mer effektivt arbeid. Også Google Analytics kan bidra til å gi oss bedre kundeinnsikt i denne delen, ved å dele inn etter kjønn, alder, land osv.

MÅL
Etter grunnarbeider er lagt, kan vi se fremover og utarbeide oss et mål. Hvor vil vi?
Målet bør selvsagt være basert på innsikten vi fikk i situasjonsanalysen. Ved å benytte OKR oppsett kan vi lage oss et overordnet, ambisiøst mål (Objective) og andre delmål (Key Results) som blir veivisere på veien som skal hjelpe med å Objective.
Disse målene bør følge SMARTE-metoden og være spesifikke, målbare, attraktive, realistiske, tidsbestemte og evaluerbare.

STRATEGI
Dette er den delen der selve strategien legges. Å finne riktig type strategi er ikke det vikgiste valget. Det er viktigere å velge en type, for så å følge den og gjennomføre. Tilpass gjerne valg av strategi etter hvilke type mål du har satt. For å gi et innblikk i ulike typer strategier legger jeg ved en video som forklarer litt av hva du går ut på. Dette er de strategiene jeg synes er best, men det finnes allikevel mange andre modeller. Så ta deg tid til å utforske det som finnes, og velg den strategi formen du selv synes er enkelt og arbeide med.

Blue Ocean Strategy:

5 p’s of Strategy -Mintzberg:

Business Model Canvas:

TAKTIKK
Taktikk skiller seg fra strategi ved at dette steget tar for seg de reelle markedsaktivitetene vi benytter i strategien. Hvilke aktiviteter som benyttes, avhenger av strategien og målet. Det er denne delen som fokuserer på Implementeringen.
Dersom fokuset ditt er på mer synlighet kan SEO (søkemotoroptimalisering) være en aktivitet. SEM (søkemotormarkedsføring) følger følgelig som en effekt av dette.

Ønsker du å få flere besøkende eller faste lesere på bloggen? Da kan du fokusere på postmarkedsføring, nyhetsbrev.

Vil du bygge relasjoner og fokusere på merkevarebygging kan sosiale medier og innholdsmarkedsføring være aktiviteten som passer.

Poenget med denne delen er å faktisk gjøre det som må til.

HANDLINGER
Når alle detaljer og aktiviteter er på plass, er det bare å sette i gang. Eller? Nei. For å få en effekt av strategien er det viktig å dele opp prosesser og aktiviteter. Ved å lage en plan for hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres, og HVEM som gjør hva vil prosessen gå mye mer effektivt og taktisk. Lag et dokument som sørger for at alle kan fylle inn og oppdatere etterhvert som oppgaver blir gjennomført. Selv om du arbeider alene er dette steget viktig for å kunne følge med på hvor du er i prosessen. Det gir struktur og oversikt til enhver tid og sørger for at kaos uteblir. Har du flere ansatte, er det en stor fordel å avklare teamets styrker og svakheter og deretter delegere arbeidet. Er det behov for Outsourcing, avgjøres og utføres dette i denne delen.

KONTROLL
Hvordan følger vi med på det som foregår?
Å vite hva som foregår, og effekten av markedsaktivitetene er selve essensel i strategien. Jeg forklarte dette innledningsvis. Gjennom brukerundersøkelser, monitorer og verktøy som Google Analytics får vi den innsikten vi trenger. Vi følger opp, kontrollerer og analyserer alle stegene i prosessen SAMT Key Results og Objective. Nådde vi målene? Hva ga positiv effekt? Var det noe vi burde gjort annerledes?
Dette steget gir grobunn for ny situasjonaanalyse og viser de faktiske tallene og bevegelsene som er gjennomført til at bedriften har en ny posisjon i markedet.

Jeg håper dette ga deg en liten innsikt i hva strategi er, og utgangspunkt til å enten lære mer om det eller rett og slett sette opp digital strategi selv. Dette er virkelig et arbeid som krever Learn by Doing. Prøv deg frem, test ut, og bruk innsikten til å lære for videre arbeid.

Jeg håper du likte innlegget mitt, og legg gjerne igjen en kommentar!

/Celine

Referanser:

(1) Chaffey, D., & Chadwick, F. E. (2016). Digital Marketing – Strategy, implementation and practice. Edinburgh: Pearson.

Lund, Karl Phillip, Slik lager du en effektiv strategi
https://www.linkedin.com/pulse/20141106204942-7624-slik-lager-du-en-effektiv-strategi/