Sealie January 8, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Første innlegg!

http://www.krokan.com/arne/

Første forelesning er overstått og førsteinntrykket av faget er veldig positivt. Faget virker fremtidsfokusert og lærerne selv forteller at deres mål ikke er å fylle oss med informasjon som de besitter selv. Vi skal heller benytte oss av praktiske oppgaver og øvelser for å opparbeide nyttig kunnskap. Jeg blir selv motivert til å grave dypere etter praktisk informasjon som jeg kan benytte til å utvikle min egen klesbedrift. Det betyr at jeg gjennom hele dette semesteret vil kunne applisere den nye kunnskapen.