christinalundsten mai 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dagens tema er digital markedsføringsstrategi og derfor skal jeg gå nærmere inn på hva dette innebærer.

Hva er strategi?

Strategi definerer vi gjerne som en organisasjons langsiktige valg og handlinger i skiftende omgivelser (Lene Pettersen – Hva er strategi?, 2020). Man kan ikke alltid vite hvordan fremtiden ser ut, men med strategi tar man beslutninger og valg som man håper gir organisasjonen fordeler i fremtiden.

Hva er digital markedsføring?

6
https://www.labsmarketing.no/blogg/digital-markedsf%C3%B8ring-hva-er-det-egentlig

Markedsføring har alltid handlet om å få kontakt med målgruppen din. I dag betyr det å treffe folk der de er, nemlig på digitale plattformer. Digital markedsføring er i bunn og grunn et samlebegrep for all markedsføring som foregår på elektroniske enheter og internett. Det vil si på mobiltelefoner, søkemotorer, sosiale medier og eposter. Markedsføringen kan forgå med bruk av søkemotorer, sosiale medier, e-post og reklamebanner på nettsteder.
Enklere sagt er det bruken av digitale taktikker og kanaler for å få kontakt med kunder på internett.

Kanaler og strategier

  • Søkemotorer
  • Sosiale Medier (Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat og YouTube.)
  • Nyhetsbrev og e-postmarkedsføring
  • Inbound Marketing
  • Content Marketing
  • Marketing Automation

Hva er en digital strategi?

En digital strategi fokuserer på de digitale tiltakene du må ta i bruk for å nå målet ditt. En strategi for din digitale markedsføring er ekstra viktig i tiden vi er i nå, men også i fremtiden hvor den digitale teknologien stadig utvikler seg. I likhet med hvilken som helst annen strategi, er målet med digital strategi å skape verdi og fange opp verdi – gjennom dine digitale kanaler.

Din digitale markedsføringsstrategi handler om hvilke kanaler du skal bruke, som for eksempel eid markedsføring gjennom nettside, bruk av sosiale medier og betalt og fortjent markedsføring, samt hvilke aktiviteter du ønsker å gjennomføre på disse kanalene.

Utformingen av en digital strategi er en prosess hvor man først må analysere, deretter legge en plan og til slutt implementere denne. Da benytter man gjerne situasjonsanalyse (SWOT) og PESTEL-analyse for å analysere på både mikro- og makro-nivå. Målet med disse analysene er å få en god forståelse for hva som skjer i virksomheten, i de nære omgivelsene og de større trendene og retningslinjene som påvirker markedet og organisasjonen.

Hvilke modeller kan man benytte til en digital strategi?

Det finnes mange forskjellige modeller for utvikling av en digital strategi. En av de mest kjente er SOSTAC-modellen, som virksomheter i alle størrelser og fasonger benytter seg av. Denne modellen stiller spørsmålene som er avgjørende når man planlegger en strategi eller utfører ethvert prosjekt.

Modellen består av disse spørsmålene:
Situasjons analyse – Hvor er vi nå?
Objective (målsetting) – Hvor vil vi være?
Strategi – Hvordan skal vi nå disse målene?
Taktikk – Hva er detaljene i denne strategien?
Aktiviteter – Hvem gjør hva? Med hvilke aktiviteter?
– Kontroll – Når skal disse målene være nådd?

Kilde: qltech.com.au.

QLTech mener dette er det du burde gjøre under hvert steg i modellen:

1. Situasjonsanalyse
Lag en oversikt over organisasjonen din, hvem du er, hva du gjør og hvordan du samhandler med omgivelsene dine. Det er her du kan ta i bruk SWOT-analyse på et mikroøkonomisk nivå og PESTEL-analyse på et makroøkonomisk nivå.
Du bør identifisere dine digitale kunder, dine konkurrenter, analysere kanalene du benytter og utvikle en sømløs forbrukerreise.

2. Målsetting
I tillegg til å bruke OKR til å sette mål, kan man også fokusere på hovedmålet ved å kategorisere med 5S-strategien:
1S – Sell: Alle mål relatert til transaksjoner som fører til salg og inntekter
2S – Speak: Mål relatert til hvordan bedriften kommuniserer med kunder
3S – Serve: Mål om å tilføre verdi til kunden, hovedsakelig relatert til kundeservice
4S – Save: Mål relatert til kostnadsbesparelser og redusert prosesstid
5S – Sizzle: Mål om å bygge omdømme på nettet

Målene må være målbare og gjort om til SMARTE-mål.

3. Strategi
Hvordan skal du nå disse målene? Strategien din er din plan på hvordan du skal oppfylle tiltakene og vilkårene som er nødvendige for målene dine. Ved å identifisere alle kanalene som passer best for din virksomhet, trenger du å lage tilpassede strategier for bedriften. Effektiviteten av strategien din er avhengig av hvor justert den har blitt til de to stegene ovenfor, så vel som bransjen du opererer i.

4. Taktikk
Strategien din blir videre vurdert til spesifikke verktøy din digitale miks behøver for å realisere målene i din digitale plan, din taktikk.

5. Handlinger og aktiviteter
Hvordan skal du bringe planen din til live? Med handlingsrike tiltak. Denne delen dekker hva som må oppnås for hver taktikk du legger i forrige steg for å realisere målene.

6. Kontroll
Det siste steget er å finne ut hvordan du kan overvåke og måle fremgangen til målene du satte tidligere.

Disse stegene må henge sammen med hverandre for å kunne gjennomføre en suksessfull SOSTAC. Følger du alle stegene vil du ha et veldefinert og dokumentert rammeverk med effektive kontrollmål.

Man kan også benytte seg av modeller som Business Model Canvas for å planlegge bedriftens strategi.

Kilder:
https://www.labsmarketing.no/blogg/digital-markedsf%C3%B8ring-hva-er-det-egentlig
https://synlighet.no/blogg/digital-strategi/
https://www.qltech.com.au/process/sostac/