synneullereng February 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hentet fra Unsplash.com

Da var første del av kurset digital markedsføring over, og jeg sitter igjen med mye tanker, kunnskap og læring. Mye av dette vart helt nytt for meg og jeg har lært veldig mye. Det har vært fem spennende og lærerike uker med Arne Krokan. Forelesningene har tatt for seg spennende temaer i forhold til effekter har det gitt, men også̊ noen negative. Det er flere av temaene som vi har vært igjennom som vil beskriver denne utviklingen, og det er utrolig å tenke på hvor mye endringer som har skjedd på̊ relativt kort tid. 

Jeg hadde hørt en del om faget Digital markedsføring, og før jeg tok valget på̊ hva jeg skulle studere visste jeg lite om omfanget av dette faget. Det første vi skulle i gang med var å opprette en studieblogg som jeg skulle dele med andre. Når jeg fikk vite dette ble jeg litt skeptisk og engstelig. Mest fordi at jeg med dette må̊ eksponere meg selv, og utlevere min kunnskap, mine tanker og uttrykke meg åpent på̊ nettet. 

Men så kom den første forelesningen der vi fikk vite om de ulike fagene vi skal ha i løpet av dette semesteret. Vi fikk også̊ instrukser på̊ hvordan man setter opp en studieblogg. Denne bloggen skal brukes til å skrive om temaer vi har tatt for oss i forelesninger. Allerede den første uken følte jeg på̊ veldig mye rundt bloggskriving, og at dette var å gå utenfor komfort sonen. Jeg tenkte mye på̊ det og eksponerer meg selv og mine tanker og kunnskap rundt temaene vi får utdelt. Men etter å ha jobbet og skrevet om de ulike temaene, ser jeg at dette har lært meg mye. Både om faget, men også̊ om å uttrykke meg på̊ en måte som er forståelig for andre, og det har hjulpet meg å forstå̊ mer om de ulike temaene. 

Arne Krokan har som sagt tatt for seg hvordan nye digitale tjenester har utviklet seg. Jeg har lært om hvordan det digitale påvirker oss i samfunnet og i hverdagen, og har fått en ny forståelse til hvorfor ting er som de er i den digitale hverdagen. Jeg har fått innblikk i teknologier som kommer til å prege arbeidslivet og privatlivet vårt. Alle temaene har vært spennende, og det å lære og tenke gjennom hvor store steg teknologien har tatt siden industrisamfunnet på̊ 50-tallet til dagens samfunn, er ganske utrolig. Det har vært lærerikt å høre om hvordan utviklingen av teknologien har vært, og hvor mye som har skjedd på kort tid uten at vi egentlig tenker så mye over det. 

Hentet fra Unsplash.com

De temaene jeg fant mest interessant 

Det har vært mange spennende temaer som Arne Krokan har tatt for seg i forelesningene de siste fem ukene. Temaene jeg fant mest interessant var kunstig intelligens (AI), forretningsmodellen BMC, plattformtjenester, filterbobler og ekkokammer. Det har vært interessant å høre om hvilken betydning de har hatt for utviklingen, og hvilken påvirkning de har i samfunnet vi lever i. 

Hvilken betydning har dette for meg og samfunnsutviklingen? 

Disse temaene vi har lært om i forelesning har en betydning for meg og samfunnsutviklingen fordi digitaliseringen vil være en stor del av samfunnet vi lever i. Så og si alt vi gjør i dag er via digitale verktøy. Utviklingen av de ulike temaene Arne har tatt for seg i forelesninger sier om hvordan fremtiden kan bli, og hvordan dagliglivet, næringslivet og generelt samfunnet vi lever i blir preget av dette, på̊ godt og vondt. Dette vil hjelpe til å forstå̊ mer, og kanskje gjøre at jeg handler annerledes og tenker mer gjennom hvordan vi opptrer og uttrykker oss i sosiale nettverk. 

Håper du finner blogginnlegget og tankene mine interessante, og at du vil fortsette å følge meg videre dette semesteret.

– Synne