ida.adamsen juni 11, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det siste emnet i digital markedsføring er snart ferdig, og vi har lært utrolig mye spennende gjennom dette halvåret. Noe av det mest sentrale vi har lært, er at ting stadig er i endring, og at det vi lærer i dag kanskje er utdatert neste år. På grunn av dette er vi nødt til å holde oss oppdatert på digital endring også. Når det kommer til digital markedsføring, er det viktig å utvikle seg i takt med de målgruppene man ønsker å nå ut til, og hele tiden ligge et skritt foran. Vi har for eksempel sett en stor oppsving på appen TikTok, og mange bedrifter har også begynt å satse på markedsføring gjennom den plattformen.

Nye tider

I tidligere innlegg har jeg skrevet om muliggjørende teknologier som blant annet virtual reality. Dette er et eksempel på hvordan verden, og teknologien stadig er i endring. Det er ikke mange år siden dette var et helt ukjent konsept, som ingen kunne forestilt seg. På samme måte som vi i dag, ikke kan se for oss at biler kan fly, kunne vi ikke for 10 år siden sett for oss at det var mulig å tre inn i en ny verden kun ved å ta på seg et par briller.

Vi har også sett en stor endring i det bærekraftige perspektivet. Det er i dag nesten blitt populært å tenke bærekraftig. Flere bedrifter utnytter denne populæriteten, og ønsker å fremstå bærekraftig. Det er derimot ikke alle bedrifter som faktisk er genuint opptatt av dette, men kun utnytter kunders interesse for temaet og ønsker å treffe denne målgruppen. Dette kalles grønnvasking. De bedriftene som har gjort gode og riktige tiltak, i form av bærekraftige valg, kan signere grønnvaskingsplakaten og virkelig stå inne for det.

Markedsføring gjennom digitale kanaler har blitt svært attraktivt og relevant. Man ser stadig reklame og annonser i sosiale kanaler som Facebook, Instagram, Snapchat og TikTok. Denne reklamen kan til og med være tilpasset til å treffe nøyaktig deg og din målgruppe. Man kan lage en avgrensning for annonser. Dette kan gjøres ved at man begrenser de som får opp annonsen til for eksempel 18-34 år. Dette gjør at man slipper å presse markedsføringen på den målgruppen som ikke er like relevant for deg, og heller fokusere på de som er i målgruppen. På den måten har man også mulighet til å gjøre markedsføringen mer spesifikk, fokusert og relevant.

Hold deg oppdatert

Så- det er viktig å holde seg oppdatert når man driver med markedsføring. Det er endring jevnlig, og for å kunne holde tritt med målgruppen din er det viktig at du ligger noen skritt foran hele veien!