fridaengan January 13, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Å si at den digitale verden har forandret seg med årene ville vært en underdrivelse. For 10 år siden fantes ikke Snapchat eller Instagram, mens i dag ville det for mange av oss vært utenkelig å ikke ha disse appene på telefonene våre. Ikke nok med at disse appene ikke fantes for 10 år siden, men på disse årene har de også utviklet seg en god del. Eksempelvis har Snapchat gått fra å være en svært enkel app for rask bilde- og videodeling, til å bli en plattform hvor både enkeltpersoner og organisasjoner kan markedsføre seg selv.

Bilde fra fromdrive

Konsekvenser for arbeidslivet

I tråd med at samfunnet blir mer digitalisert, blir også arbeidslivet det. Vi har for eksempel gått fra å markedsføre i aviser og reklamebrosjyrer til at nesten alt markedsføres på internett via blant annet sosiale medier. Det blir mer vanlig at nettsider tar i bruk informasjonskapsler, eller cookies, for å samle inn informasjon om forbrukerne slik at de kan spisse inn markedsføringen sin betraktelig. Dette har ført til at vi i 2018 fikk ny personvernslov, som blant annet skal verne forbrukere fra at informasjon om dem blir lagret og brukt uten at de selv vet om det. Poenget er at det konstant skjer små endringer i den digitale verden som får konsekvenser for arbeidslivet og som krever at organisasjoner er villige til å endring. Dette kan være alt fra små til store endringer, men jeg tror personlig at de organisasjonene som ikke er villige til å gjøre endringer etterhvert vil få problemer med å overleve i et samfunn hvor teknologien spiller så stor rolle. Det kommer hvertfall til å bli spennende å fortsette å følge med på utviklingen og se hvilke nye typer markedsføring som dukker opp på veien.

/Frida Engan