dig2100admin april 3, 2022

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blogg

Kan forbrukere bli påvirket av sin kjøpsprosess?

I dagens blogginnlegg skal jeg skrive om generell handel og om forbrukeres kjøpsprosess. Handel via nett har blitt mye mer populært etter at det har kommet flere leverings leverandører som kan levere helt hjem, blant annet helthjem. Dette kan vi se tilbake på i starten av Mars 2020, da pandemien startet og hvis man sporer litt mer frem så har blitt forsket av NTB at «netthandel økte med 37,8 prosent». I dette innlegget så kommer jeg til å komme nærmere om det.

Generell handel

Forbrukere til dags handler mer fra nettet, og siden da har netthandel blir mer populært fra de yngre til de eldre. Dette har ført til at det er enklere med nettbesøk enn butikk besøk, blir en enklere løsning for deg selv og butikken blant annet. Først og fremst så er det viktig å se på de valgene man tar før man velger å kjøpe noe. Blant annet at man ser på andre, om de bruker det eller ikke – eller om det faktisk er brukbart for deg som forbruker også.

Våre digitale verktøy som blir brukt av oss mennesker, har vært i en så stor utvikling at det har resultert til økt netthandel blant annet. På den andre siden så får man også en kombinasjon av netthandel og handel i butikk. Stort sett det som får de fleste av oss til å handle et spesifikt produkt, er nemlig på grunn av markedsføringen som skjer. Dette skjer da via de ulike sosiale plattformtjenestene og blant annet influensere også. Man kan tenke på dette som et visst dilemma for noen, altså at man får et resultat av at man må gå imellom kjøp i butikk eller på nett.

Valg og mulighet

Når man har tenkt til å kjøpe noe, så har man mulighet til å gjøre mye for å oppnå kjøpet sitt. Fra mitt eget perspektiv så vil jeg gjerne søke opp produktet, se hvordan den er på andre og lese om den. Videre vil jeg sjekke om jeg finner den billigere på nett eller på andre gjenbruks applikasjoner. Hvis ikke så er da siste alternativ å dra ned til butikken og prøve produktet der.

Slike situasjoner har gitt meg blant annet flere valgmuligheter, altså at jeg kan velge flere mulige måter å kjøpe det jeg ønsker å kjøpe.

Konklusjon

Netthandel og fysisk handel i butikk skjer senere i kjøpsprosessen, men det som gjør at vi velger å kjøpe et spesifikt produkt er via markedsføringen og eventuelle influensere. Personlig tenker jeg blant unge også at man blir påvirket og fristet – for et produkt eller objekt. Dette er både positivt og negativt, men det kan nok være en del av prosessen.

Kilder:

https://www.dnb.no/dnbnyheter/no/grunder/netthandel-korona

https://snl.no/kj%C3%B8psprosessen

Blogg 2

I dagens blogginnlegg skal jeg snakke om selskapet Nike, Inc. og utdype meg i deres arbeid mot mer bærekraftig framtid. Jeg skal ta utgangspunkt i FNs sine bærekraftsmål og se på hvilke av disse er mest relevante for bransjen.

Jeg opplever at det kan være et vanskelig valg, siden Nike jobber stadig for å forbedre forholdene på jorden, med tanke på dette skal jeg forsøke å avgrense meg til bærekraftsmål 5 og 12.

Litt om bærekraftsmålene

Bærekraftsmål 5 handler om likestilling mellom kjønnene – som innebærer styrking av kvinners og jenters roller i samfunnet. Det er flere delmål som omhandler blant annet slutt på diskriminering av jenter og kvinner i hele verden, avskaffelse av alle former for vold mot kvinner og jenter, sikring av kvinners deltakelse i allmennpraksis og avskaffelse av praksis som barneekteskap og kjønnslemlestelse.

Bærekraftsmål 12 handler om ansvarlig forbruk og produksjon – som innebærer å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Målet er å gjøre mer med mindre ressurser, minske miljøødeleggelsen og klimautslippene.

Nike, Inc. sitt bærekraftig arbeid

Nike, Inc. har utviklet en plan for å oppnå overnevnte bærekraftsmål innen 2025 og framover, planen ble kalt Move to Zero. Der beskriver de hvordan de skal jobbe framover med likestilling mellom kjønnene og ansvarlig forbruk og produksjon. Planen går ut på å ansette flere kvinner i lederstillinger, samt at de bidrar til å minske forskjellene i lokalsamfunnene og forsøker å inkludere jenter i ulike aktiviteter de organiserer. Bedriften jobber for 100% likt lønn mellom kjønnene innad i produksjonen, men også i
 og ha mer resirkulering og mindre avfall i produksjonen av sine produkter. Nike, Inc. har som mål å bruke mer polyester som nøkkelmaterialet i produksjonen av sko og klær, og satser på resirkulerbare skolisser. Bedriften har også åpnet opp for donering av skadede eller brukte produkter som de kan resirkulere og lage noe nytt av. Doneringen foregår i flere aktive butikker i hele verden, inkludert i Oslo på Karl Johan. Det som ser lovende ut er den stadig gode kvaliteten og gode tilbakemeldinger på Nike Air sine sko tross for at de er blant produkter som er mest resirkulerte.

Konklusjon

Det oppleves som bedriften forsøker å gjøre en god jobb mot en mer bærekraftig og miljøvennlig verden og dette er vi veldig fornøyde med. Likevel holder det ikke med at bedriften jobber bærekraftig, dersom vi ikke endrer livsstilen vår – det er viktig at vi konsumenter bidrar til dette arbeidet og selv forsøker å gjøre små endringer i hvordan vi håndterer avfall eller hvordan og fra hvem vi handler.

Så pass på folkens og ta ansvarlige valg videre.

Kilder:

https://www.nike.com/sustainability

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Blogg 3

Hvilke interessenter er relevante for NIKE?

I dagens blogginnlegg skal jeg skrive om hvilke interessenter som er viktige i virksomheten jeg har valgt. Interessenter er relevant for hvilken som helst bedrift i verden i dag, og derfor må en gjøre vurderinger på hvilke interessenter som kan gi bedriften en positiv økning av det økonomiske samt utvikle ett grønnere miljø.

Det første jeg vil starte med er det mest åpenbare. For at bedriften skal være funksjonell må den ha kunder, fordi uten kunder får ikke virksomheten den største delen av inntekten som virksomheten skaper. En viktig faktor er at konsumentene også blir inkludert og får informasjonen om målene NIKE inc har laget i et bærekraftig perspektiv. For eksempel kan bedriften produsere bærekraftige produkter og markedsføre dette til konsumentene sine. Dette bidrar til en mer grønnere kjøpsprosess fra kundenes side.

En annen viktig aktør som spiller en stor rolle innad interessenter bedriften er knyttet til er media. Media har enorm påvirkningskraft og kan derfor være til nytte hvis bedriften vil for eksempel markedsføre et nytt bærekraftig produkt eller informere noe positiv innen virksomheten.

Konkurrenter er en interessent som i liten grad har påvirkning til og makt til virksomheten NIKE inc. Grunnen til dette er fordi konkurrentene kan ikke styre det som skjer innad bedriften. Men samtidig kan for eksempel Adidas slå ut NIKE inc med lavere priser, bedre produkter osv. Nike, inc kan gå i et samarbeid med konkurrentene sine eller andre miljøorganisasjoner til å skape ett grønnere miljø ved at de for eksempel organiserer en dugnad der de fjerner søppel og andre stoffer på strender og andre forurensende omgivelser.

Hva er vesentlig med disse interessentene?

I en vesentlighetsanalyse er viktig å ta fram interessentenes behov og sette seg i deres perspektiv for å kunne få oppnå god forståelse på hva interessentene egentlig er opptatt av.

Som sagt tidligere har media stor påvirkningskraft, men hva er egentlig vesentlig med media? Hvis bedriften ikke tilfredsstiller media sine behov kan virksomheten få et dårlig bilde i media, derfor er det svært viktig at virksomheten forbereder seg i god tid slik at de kan besvare for eksempel journalister eller andre aktører som taler for media.

De ansatte

Hvis virksomheten setter seg i de ansattes perspektiv, hva kan være relevant for å tilfredsstille behovene til de ansatte? En ting kan være kompetanseheving i bærekraftige perspektiver slik at de ansatte blir inkludert i målene virksomheten har skapt og kan være med på å gjøre en endring, samt er det relevant at de ansatte kan besvare kundene sine om bærekraftige spørsmål slik at de også føler seg inkludert.

Kilder:

https://snl.no/interessentanalyse

https://www.revisorforeningen.no/fag/barekraft/barekraft-for-revisor—kunnskapsportalen/barekraftsrapportering/hvordan-gjore-vesentlighetsanalyse/

Tenger du hjelp?