martegranlund mai 30, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Strategi definerer vi gjerne som en organisasjons langsiktige valg og handlinger i skiftende omgivelser (Lene Pettersen – Hva er strategi?, 2020). Man kan ikke alltid vite hvordan fremtiden ser ut, men med strategi tar man beslutninger og valg som man håper gir organisasjonen fordeler i fremtiden. Og en god strategi vil da resultere i lønnsomhet på lang sikt.

Hva er en god strategi?

En god strategi bør skape verdi, og fange opp verdi. Og en strategi handler om å sette mål, legge en plan for hvordan man skal nå disse målene, prioritere mulige tiltak og ta de nødvendige beslutningene for å implementere dette i organisasjonen.

Bakgrunnen for en god strategi er en klar forståelse om hva du ønsker å oppnå, hvor langt du har kommet og hvordan du skal tette gapet. Dette er også baktanken bak dine tiltak.

Bilde hentet fra unsplash.com.

Hva er da en digital strategi?

En digital strategi fokuserer på de digitale tiltakene du må ta i bruk for å nå målet ditt. Og en strategi for din digitale markedsføring er spesielt viktig i tiden vi er i nå og i fremtiden hvor den digitale teknologien stadig utvikler seg. I likhet med hvilken som helst annen strategi, er målet med digital strategi å skape verdi og fange opp verdi – gjennom dine digitale kanaler og du må sette deg mål og tiltak for å nå disse målene.

Din digitale markedsføringsstrategi handler gjerne om hvilke kanaler du skal bruke (som eid markedsføring gjennom nettside, kanskje også nettbutikk, bruk av sosiale medier, samt betalt og fortjent markedsføring) og hvilke aktiviteter du ønsker å gjennomføre på disse kanalene.

Hvordan utformer man en digital strategi?

Utformingen av en digital strategi er en prosess, hvor man først analysere, legger en plan og implementer denne. Da benytter man gjerne situasjonsanalyse (SWOT) og PESTEL-analyse for å analysere både på mikro- og makro nivå. Målet med disse analysene er å få en god forståelse for hva som skjer i virksomheten, i de nære omgivelsene og de større trendene og retningslinjene som påvirker markedet og organisasjonen.

Bilde hentet fra fiverr.com.

Hvilke modeller kan man benytte til en digital strategi?

Det finnes utallige modeller for utviklingen av en digital strategi. En av de mest kjente er SOSTAC-modellen, som tas i bruk av virksomheter av alle størrelser. Denne modellen stiller spørsmålene som er avgjørende når man planlegger en strategi eller utfører ethvert prosjekt.

Modellen består av disse spørsmålene:

Situation analysis – Hvor er vi nå?

Objective (målsetting) – Hvor vil vi være?

Startegy – Hvordan skal vi nå disse målene?

Tactics – Hva er detaljene i denne strategien?

Actions – Hvem gjør hva? Med hvilke aktiviteter?

Control – Når skal disse målene være nådd?

Bilde hentet fra qltech.com.au.

I følge QLTech er det dette du bør gjøre på hvert steg i modellen;

1. Situasjonsanalyse

Her vil du lage en oversikt over organisasjonen din, over hvem du eer, hva du gjør og hvordan du samhandler med omgivelsene dine. Og det er her man kan ta i bruk SWOT-analyse på et mikroøkonomisk nivå og PESTEL-analyse på et makroøkonomisk nivå.

Du bør identifisere dine digitale kunder (deres persona), dine konkurrenter (hva differensierer dem, hvilken pris, produkter og omdømme har de), analysere kanalene du benytter (klarer de seg bra eller ikke?) og utvikle en sømløs forbrukerreise.

2. Målsetting

I tillegg til å benytte OKR til å sette mål, kan man også fokusere på hovedmålet ved å kategorisere med 5S-strategien:

1S – Sell: Alle mål relatert til transaksjoner som fører til salg og inntekter
2S – Speak: Mål relatert til hvordan bedriften kommuniserer med kunder
3S – Serve: Mål om å tilføre verdi til kunden, hovedsakelig relatert til kundeservice
4S – Save: Mål relatert til kostnadsbesparelser og redusert prosesstid
5S – Sizzle: Mål om å bygge omdømme på nettet

Målene må også være målbare og gjort om til SMARTe-mål.

3. Strategi

Hvordan skal du nå disse målene? Strategien din er din plan på hvordan du skal oppfylle tiltakene og vilkårene som er nødvendige for målene dine. Ved å identifisere alle kanalene som passer best for din virksomhet, trenger du å lage tilpassede strategier for bedriften. Effektiviteten av strategien din er avhengig av hvor justert den har blitt til de to stegene ovenfor, så vel som bransjen du opererer i.

4. Taktikk

Strategien din blir videre vurdert til spesifikke verktøy din digitale miks behøver for å realisere målene i din digitale plan, din taktikk.

5. Handlinger og aktiviteter

Hvordan skal du bringe planen din til live? Med handlingsrike tiltak. Denne delen dekker hva som må oppnås for hver taktikk du legger i forrige steg for å realisere målene.

6. Kontroll

Det siste steget er å finne ut hvordan du kan overvåke og måle fremgangen til målene du satte tidligere.

Disse stegene må henge sammen med hverandre for å kunne gjennomføre en suksessfull SOSTAC. Følger du alle stegene vil du ha et veldefinert og dokumentert rammeverk med effektive kontrollmål.

Man kan også benytte seg av modeller som Business Model Canvas for å planlegge bedriftens strategi.

Kilder:
https://synlighet.no/blogg/digital-strategi/
https://www.qltech.com.au/process/sostac/