anesah mai 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Digital strategi | Vi hjälper dig lyckas digitalt med en effektiv ...

Digital strategi for min del handler om hvordan den enkelte bedriften ønsker å bruke digitale virkemidler og hva slags tiltak og strategi bedriften bruk for å komme i mål.

 • Mål viser hva bedriften ønsker å oppnå (eks er
  utvide horisonten og mer salg ved hjelp av digitale medier).
 • Strategi hvilken retning bedriften skal velge
  for å komme i mål (eks jobbe med å få gratis marketing på Google)
 • Taktikk hvilke grep bedriften må ta for at
  strategien skal fungere
 • Tiltak viser til forskjellige grep som må til
  for at taktikken skal i gang settes

Målsettinger i en digital strategi

De aller fleste virksomheter har mange av elementene i en
digital strategi til stede men de må være koblet sammen i et strategisk
dokument, hvis ikke så blir det vanskelig å måle resultater og være konsekvent
i utføringen.

En digital strategi og dens taktikker

Målsetting

Det er mange mål en bedrift kan oppnå ved bruk av digitale
strategier. Målsettinger kan man definere som overordnet (eks ved hjelp av
digitale kanaler så skal vi øke salget) og så gå enda mer konkret i det ved å
knytte overordnede mål til enkelte kanaler:

 • Å spre informasjon, finne nye kundegrupper, øke
  kjennskap til bedriften via Facebook
 • Å påvirke holdninger, øke salget, styrke
  omdømmet via Google
 • Å påvirke holdninger, styrke omdømmet via
  Instagram

Vi kan ta i bruk SMARTE mål, det er mål som er
Spesifikke, Målbare, Attraktive, Resultatorienterte og Tidsbaserte.

SMARTE mål er en del av prosessen, det er enkelt for
alle i virksomheten å følge fremgang, de forenkler prosessen ved å sette inn
tiltak for å oppnå målene. Dette er eksempler på gode SMARTE mål:

 • Vi skal ha tre topp plasseringer på søkeord
  «naturlig kosmetikk» på Google de neste seks måneder
 • Vi ønsker å øke nettsidetrafikken med 40% og få
  fra 100 til 500 besøk på nettsiden, innen 01.07.2020

  For å oppnå målene
skal vi sette inn utarbeidede tiltak i de utvalgte kanalene og bruke OKR og KPI
ene.

OKR (objective key results) er nøkkelresultater som
viser om du har nådd målet dit, de er ganske ambisiøse og store mål

KPI (key performance indikator) er resultatindikatorer
som brukes til å kontrollere at du er på sporet. Vi kan også si at KPI er
spesifikke beregninger som brukes til å spore ytelse for å sikre at du er på
rett vei.

Strategi

For å oppnå de målene vi er ute etter kan vi bruke flere
strategier som skal veilede virksomheten i riktig retning, vise retningslinjer
og målene som er satt. Det finnes flere former av strategier vi kan velge
mellom:

Blue ocean strategy

Den går ut over den eksisterende virksomheten i nye markeder
og ser etter steder i markedet der konkurransen er liten. Strategien går ut på
differensiering og lavere kostnader, der vi møter potensielle markedsmuligheter
og etterspørsel. Denne modellen gir muligheter, vekst og lønnsomhet til
bedriften.

Business model canvas

Dette er en mal bedriften bruker i oppstart fase som skal
dokumentere eksisterende forretningsmodeller og utvikle dem.
Forretningsmodellen består av 9 elementer som viser til innsikt om kunder,
verdivurderinger av bruk av kanaler, bedriftenes verdi, proposisjoner og
hvordan virksomheten tjener penger.

Strategi

Det er forskjellige strategier vår bedrift kan bruke får å
oppnå de målene vi har satt for oss. Vi kunne velge mellom digital
markedsføring og inbound marketing (det er en helhetelig markedsstrategi som
fokuserer seg på vekst ved å tiltrekke trafikk). Investeringsnivået og hvilken
målgruppe vi ønsker å nå til bestemmer hvilken strategi vi velger.

Outbound marketing er den tradisjonelle
markedsføring, den handler om å sende ut budskap og håpe at den treffer kunder
via telefonsalg og reklame i massemedia (tv reklame, radio reklame) altså
budskapet skyves frem til kunden. Den viktigste markedsføring kanalen vi bruker
til å pushe er Facebook, men det er andre kanaler som vi kan bruke etter behov
som:

 • Instagram som vi kan bruke for å profilere mer
  merkevaren
 • YouTube som kan brukes til å nå ut til yngre
  målgruppen
 • LinkedIn som retter seg mot B2B eller jobbsøking
 • Twitter er kanal du kan bruke til din politiske
  påvirkning

Inbound marketing handler om å trekke seg potensielle
kunder når vi leverer det de er ute etter i form av nyttig og relevant innhold
på nett. Det får kundene til å komme til oss ved å gjøre oss mer synlig på
nett. Vi kan tiltrekke oss kunder når vi f.eks. blogger, tar i bruk sosiale
medier, søkemotor optimaliserer og e-bøker. For oss er det viktig å konvertere
de besøkene til leads og det kan vi oppnå ved å tilby innhold av stor betydning
for dem slik at de er villige å gi fra seg kontaktinformasjon og fylle ut skjema,
de får informasjonen som gratis e- bok.

Når vi har skaffet oss e-poster så kan vi selge / rette oss
mot de rette kundene. Når leads er blitt til kunder, er det viktig at vi
beholder våre kunder for de er det viktigste for oss. Vi gjør det ved å holde
dem interessert for våre produkter ved å tilby relevant innhold som
blogginnlegg, e.-bøker, nyhetsbrev, yter god service og sender dem gode tilbud.

 Vi har laget egen
Facebook side der vi publiserer nye, interessante og informative artikler som
vi finner på nett om naturlig kosmetikk, de som er venner og kunder kan på Facebook
siden legge sine kommentarer og dele sine erfaringer, anbefale våre produkter hvis
de vil.

Google er den viktigste markedskanalen, de potensielle
kunder er her og det er her pull strategien blir brukt. Du trekker ut
informasjonen brukere trenger og på denne måten markedsfører deg mot kundenes
etterspørsel. Google gir informasjon som du har lagt ut til dem som etterspør
informasjon når de søker det og du får en god konverteringsrate. Det er to
måter du kan bli synlig på Google:

 • Man kan jobbe med web siden og innholdet da får
  du gode plasseringer som er søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Man kan kjøpe annonser gjennom Google ADWords,
  det vil si at du ikke betaler for å ha annonsen stående men de som klikker seg
  på landingsiden gjør det
Hva er inbound marketing metoden?

Hvilke metoder bruker vi for å nå målene?

Det er viktig å velge en av tiltakene til en kanal, vi må
finne ut hvilken målgruppe vi skal nå, hva vår virksomhet representerer og ut
fra det velger vi kanalen De kanalene vi kan velge mellom er:

Markedsføring på Google:

 • SEO -Search Engine Optimazation er tiltak for å
  få gode og gratis oppføringer på Google
 • PPC- Pay Per Click eller Google Ads,
  er annonser på Google

Markedsføring
I sosiale medier:

 • Facebook
 • YouTube
 • LinkedIn
 • Instagram

Dialog
markedsføring:

 • SMS markedsføring
 • Epost markedsføring
 • Facebook Messinger

Innholdsmarkedsføring:

 • Blogg (tiltrekke brukere til nettsiden med
  relevant innhold)

E- postmarkedsføring:

 • Nyhetsbrev
 • Automatiske utsendelser av e-post

Konverteringsoptimalisering:

 • CTA (Calls-to-action)
 • Landingssider
 • Skjema

Kontroll

Det beste med digital markedsføring er at alt vi gjør er
målbart, og vi vil hele tiden kunne sjekke om vi er på riktig vei eller må vi forandre
taktikken. Vi optimaliserer hele tiden for å nå de målene som er satt. Et av de
vanligste verktøyene vi bruker å sjekke om vi når målene er Google Analytics.

Kilder:

Chaffey, Dave og Fiona
Ellis-Chadwick. 2016. “Digital Marketing: Strategy, implementation and
practice”. 6 utg. UK: Pearson.

https://ludensgruppen.no/blogg/hva-er-digital-markedsforing