Robert Sagaas mai 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget skal jeg gå nærmere inn på hva en digital markedsføringsstrategi innebærer.  Jeg ser nærmere på hvordan man kan bruke SOSTAC-modellen for å utarbeide en markedsføringsstrategi.

Hva er en digital markedsføringsstrategi?

En effektiv markedsføringsstrategi kan være det som sørger for at ditt selskap gjør suksess på Internett. Strategien handler om å sette mål, iverksette tiltak og ta beslutninger som gjør at du når målet. Den skal hjelpe deg med å nå mål gjennom god og nøye planlegging av kanaler. Fortrinnsvis digitale. Det kan være betalte, eide eller opptjente medier. Eksempler på dette kan være at man oppretter en blogg. På denne måten har man en arena der man har mulighet til å markedsføre seg selv, sin bedrift, sine produkter og hva virksomheten gjør. Et annet eksempel kan være at man annonserer gjennom digitale kanaler som Facebook. 

Nina Furu skriver at den digitale strategien er et dokument som skal svare på to spørsmål:

1. Hva ønsker vi at digitale kanaler skal gjøre for bedriften?

2. Hvordan skal vi komme dit fra der vi er nå?

Det handler altså om hvilke mål en bedrift skal sette seg og hvilke tiltak man implementerer for å nå disse målene.

Bilde hentet fra Unsplash

Hvor er vi nå?

Først av alt bør en bedrift finne ut av hvor man er nå. For å finne ut dette kan man ta i bruk analyseverktøy. Man kan for eksempel bruke Google Analytics eller Facebook Analytics til å finne ut:

1. Hvor mange besøker nettsiden vår? Her fungerer Google Analytics godt om man har implementert det på nettsiden. Har man nettbutikk i Shopify, slik vi har til eksamen, så kan man også se på slike tall i Shopifys sitt eget analyseverktøy.

2.Hvilke handlinger gjør brukerne? Gjennom å implementere enkle verktøy på nettsiden din kan ka man også finne ut av dette. På vår side har vi implementert appen Lucky Orange som hjelper oss med å se på hvor kunden klikker, hvilke sider kunden besøker og om de gjør det vi ønsker.

3. Hvor stor er trafikken vår i sosiale medier? Gjennom Google Analytics får man enkle indikasjoner på gjennom hvilke kanaler kundene kommer fra.

4. Hvor mange salg kommer fra nett? Gjennom Shopify analytics har man statistikk på hvor mange salg man har.

For å ytterligere finne ut hvor bedriften er per nå kan man også ta i bruk rammeverket SWOT-analyse. Her kan man mer konkret finne ut av hvor bedriften er å nå gjennom en situasjonsanalyse som skal gi svar på styrker, svakheter, muligheter og trusler til bedriften.

Hva er målene dine?

Videre er det viktig for en bedrift å sette seg klare mål for å komme seg dit man ønsker, men ikke minst for å skape vekst for seg selv. Da har man samtidig noe konkret man komme jobbe mot. Færder marketing anbefaler at man tar i bruk det som heter SMARTe mål som et effektivt ledd i denne prosessen. Dette er en modell som står for:

Spesifikt – sett deg et spesifikt mål slik at du er klar over hva du jobber mot.

Målbart – Når du har spesifisert målet ditt må du gjøre det målbart. På denne måten kan du også kontrollere om du når ønskede mål.

Attraktivt – målene bør være noe du ønsker å jobbe mot. Mål som motiverer deg til å stå på for å komme dit man ønsker.

Realistisk – Høye mål kan være godt, men samtidig bør man være realistisk slik at man har en mulighet til å kunne nå målene.

Tidsbaserte – Sett en deadline for når du skal målet. Da blir det lettere å se for seg at du skal nå det. Samtidig kan man sette opp datoer for sjekk av prosessen slik at det blir enklere å justere underveis.

Eksempler på SMARTe mål kan være:

  • Vi ønsker å øke antall følgere i sosiale kanaler med 50% fra 3200 til 6400 innen 24.oktober 2020
  • Vi ønsker å øke trafikken på nettsiden med 50% fra 2000 besøkende til 4000 innen 16 oktober 2020.

Velg en strategi

Det finnes veldig mange strategier der ute, så det er ikke enkelt for en bedrift å velge. Det kan avhenge av hvem man ønsker å nå, i hvilke kanaler og på hvilken måte. Samtidig bør man ha en modell som passer godt med forretningsmodellen din bedrift har. Et eksempel på en strategi man kan bruke er business model Canvas. Jeg har tidligere skrevet et innlegg om denne strategien og det kan du lese mer om her. Den består av ni punkter og skal hjelpe deg med å konkretisere:

1. Kundesegmenter

2. Verdiløfte

3. Kanaler

4. Kunderelasjoner

5. Inntektsstrøm

6. Hovedressurser

7. Hovedaktiviteter

8. Samarbeidspartnere

9. Kostnadsstruktur

Å sette en taktikk

Når man skal sette en taktikk må man videre se på hvilke tiltak man skal innføre for å nå målene man har satt seg basert på strategien. Her må man se på hva man ønsker å oppnå. For eksempel om man ønsker mer trafikk, flere salg, nå ut til mange eller få noen til å abonnere på nyhetsbrevet ditt. Her kan man bruke sosiale medier til å markedsføre produktene sine, bruke søkemotoroptimalisering for å bli mer synlige på nett eller bruke innholdsmarkedsføring. Gjennom å lage en egen blogg som forteller om produktene, virksomheten og aktiviteter kan dette sørge for at kunder tiltrekkes til nettsiden din. Det finnes mange flere eksempler, men kan også bruke nyhetsbrev til å markedsføre seg selv gjennom nyheter om bedriften og informere om relevante tilbud. Her kan man også ta i bruk automatiske utsendelser av e-post som for eksempel når noen forlater handlekurven uten å ha foretatt et kjøp.

Action

Videre er det lurt at man lager en tiltaksplan for å kunne implementere disse aktivitetene. Dette må gjøres på et detaljert nivå og forklarer hvem som skal gjøre hva, til hvilken tid og på hvilken måte. Her er det viktig å spesifisere budskapet slik at det blir riktig og at produktet eller tjenesten når ut til målgruppen man ønsker. Klarer man å oppnå det vil det også være lettere å kunne oppnå målene man har satt seg.

Bilde hentet fra Unsplash

Kontroll – er målene nådd?

Til slutt må man finne ut om man har nådd målene man har satt seg. Her må du finne en måte å overvåke og måle om man har nådd målene man har satt seg gjennom strategien. På denne måten kan man finne ut om man er på riktig vei eller må tilbake for å endre taktikk. Her kan man for eksempel bruke Google Analytics for å få innsikt i hvordan det går.

Det finnes flere måter man kan sette opp en digital strategi på. For en bedrift er det viktig å sette klare mål for hva man ønsker, hvordan man skal komme dit og på hvilken måte. Samtidig er det viktig at man følger med på om man når de målene man har satt seg. Har man ikke det, må man hele tiden gå tilbake, evaluere og forsøke igjen. På denne måten kan man også se hva som fungerer og hva som ikke gjør det.