cathinkag juni 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En digital strategi er gullverdt å ha uansett om du akkurat har startet en virksomhet eller allerede driver en. Det er alltid like viktig å ha en plan å følge for å komme dit man ønsker med virksomheten. Uten en plan kommer du mest sannsynlig ingen vei, og det er også mye mindre sannsynlighet for at du treffer riktig kundesegment. Resultatet vil fort bli mange mislykkete markedskampanjer.

Det er flere ulike modeller som kan brukes til å lage en digital markedsstrategi. Jeg har valgt å fokusere på SOSTAC-modellen. Dette er en modell med mye innhold, men man velger selv hva man ønsker å ta med. Denne modellen synliggjør hvilke mål man ønsker å oppnå og setter arbeidet i en kontekst slik at det er klart for alle hva som må gjøres for å komme dit man ønsker. Planen for arbeidet blir mye lettere å følge med en slik modell.

Det er 6 punkter du må følge i SOSTAC-modellen:

  1. Situation analysis – Nåsituasjonen
  2. Objectives – Hvor ønsker vi å være?
  3. Strategy – Hvordan skal vi komme dit?
  4. Tactics – Hva gjør vi eksakt for å komme dit?
  5. Actions – Hva er planen?
  6. Control – Har vi nådd det vi ønsket å oppnå?
Viser IMG_4665.jpg

Det er mange underpunkter på alle disse 6 delene, men man velger selv hvilke underpunkter man ønsker å ta med. Det spørs jo på hva du lager en strategi for og hvor omfattende den skal være.

I modellen er det flere verktøy som kan brukes for å få oversikt og kontroll. Det er to stykker jeg selv syns er enkle og greie å forholde seg til:

POST METODEN: Dette er et nyttig verktøy før du hiver deg ut på sosiale medier med virksomheten din, eller at du ønsker å forbedre de eksisterende kanalene dine. I dag vet vi vel alle at er det stedet man når flest leads.

  1. People: Hvem vil du nå? Og hvordan bruker de sosiale medier?
  2. Objective: Hva vil du oppnå?
  3. Strategy: Hvordan vil du at ditt forhold til kundene skal endres?
  4. Technology Hvilken plattform skal du velge? 

SWOT ANALYSE: Denne analysen gir en oversikt over styrker og svakheter internt, og muligheter og trusler eksternt til bedriften. Ved å gjøre en slik analyse vil vi få en oversikt over virksomheten sin posisjon i markedet.

Hva er en SWOT-analyse?

Noe som kan være lurt å ha i tankene når man utvikler en digital markedsstrategi er at den største kundebasen befinner seg på nettet. Når ordet digital er med i overskriften sier det seg vel selv, men det er likevel lurt å huske på at det er der man skal satse hele veien og ha fokuset. Det kan være lurt å holde en rød tråd gjennom alle punktene på noe som skiller deg ut fra mengden. Det er det som kan gjøre at du vinner med din digitale markedsstrategi og treffer riktig kundesegment.

Uansett hvilken markedsstrategi du bruker er det viktig å bruke den innsamlete dataen og se på hva som er ditt kundesegment. Er det for eks. eldre eller yngre? Bor de i storbyer eller på landet? Kvinner eller menn? Det er mye som må tas i betraktning og det kan også være en miks av forskjellige segmenter hvor du da må ta hensyn til flere når du annonserer markedskampanjer. Det er enkelt å avslutte markedsaktiviteter som er målbare og ikke fungerer, da sparer man både tid og penger.

Det er krevende å lage en god digital markedsstrategi, og da hjelper det å ha en modell å gå etter. SOSTAC er avansert om du følger alle de 6 punktene etter modellen, og da kan den virke ganske overveldende. Det er da viktig at du lager deg en rød tråd gjennom hele modellen og fokuserer på de underpunktene du selv syns er viktig for din virksomhet.

KILDE: