Danielfjeldheim januar 22, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

For å skape vekst på en digital plattform trenger man stadig å knytte flere nettverk sammen. Med vekst kan man også senke gjennomsnittskostnadene til forbrukeren, også kalt «Increasing returns». Nettverkseffektene vil være positive for forbruker om flere bruker plattformen. I startfasen kan det være smart å være aktiv, og prøve å få folk til å teste ut din plattform. Det er viktig å prøve å skille seg ut fra det som allerede eksisterer i markedet.

Commodities

Commodities omhandler at du er i et marked der alle tjenestene er like. Som for eksempel alle tilbyderne av internett. Som forbruker, vil tjenesten du mottar som regel være identisk uansett leverandør. Dette fører til at forhandlere blir presset nærmere sine grensekostnader. Det er flere plattformer på nett som folk betaler for men som de kunne funnet gratis ved noen tasteklikk. Som for eksempel Google Docs.

En digital plattform bør bestå av profiler som viser ressurser, betalingsløsninger samt ratingsystemer som viser tidligere erfaringer fra andre brukere. Det kan også være gunstig for forbruker om det er lagt til en guide for hvordan en kan opprette profil osv. Digitale plattformer er ofte enkle å lage, men det kreves brukere for at de skal fungere.

Uber har skapt en plattform hvor man kan enkelt rangere sjåføren etter din siste tur, og sjåføren kan vurdere deg som passasjer. Uber har skapt en forretningside som er unik. Om det er et tidspunkt på døgnet der det kreves flere sjåfører setter de opp prisene på turene, slik at det er flere sjåfører som ønsker å kjøre. Men om det er høyere etterspørsel i Norges Taxi blir bare ventetiden lenger. Uber har kartlagt sin plattform så den er enkel å bruke, enkelt å rangere og en enkel betalingsløsning. En kan også invitere venner til plattformen for å få en gratis tur. Ved å gjøre dette skaper de en naturlig vekst som skapes av forbrukeren.

I en artikkel skrevet av E24, som jeg lenker nederst i innlegget skriver de at delingsøkonomi utvalget vil starte å skattlegge disse digitale plattformene. De konkluderer med at dagens reguleringer ikke fungerer godt nok, og at de vil foreslå at utleie av egen bolig avgrenses til langtidsutleie slik at inntektene ved korttidsutleie på under 30 dager, som det ofte er gjennom Airbnb, blir skattepliktige. De foreslår også å fjerne plikten til å ha drosjevirksomhet som hovedverv, og vil innføre plikten til å gi en forhåndspris før bestilling, slik som Uber har gjort hele tiden. Uber valgte i oktober 2017 å trekke deler av tjenesten sin ut av Norge frem til antall løyver fjernes.

Her kan du lese om delingsøkonomi utvalget.