Anneline Dahl Nielsen January 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I den digitale verden vi lever i er man fullstendig avhengig av å kjøre månedlige programvareoppdateringer på hjerne. Teknologien forenkles og menneskene trenger stadig hyppigere oppdateringer. Det er ikke bare mennesker som blir påvirket av digitaliseringen, men også bedrifter og samfunnet. Samfunn er et levende organisme, det må mates, pleies og korrigeres, men når denne omsorgen skjer fra det teknologiske hjerte kan man stille seg noe urovekkende spørsmål – hva er egentlig verdien av tid? Av menneskelig tid? Vi har gjort oss fullstendig avhengig av forenkling og effektivisering, og dette er bare starten. 

Jeg må si jeg er noe ambivalent til denne teknologiske tiden. Det er vanvittig spennende og fascinerende, men samtidig er det skremmende. Hvem er det egentlig jeg kjemper mot når det kommer til arbeidslivet? Fler og fler arbeidsplasser tar i bruk kunstig intelligens som erstatter menneskelig arbeid. Ta for eksempel Sparebank 1 som «ansatte» James. James tok over for 40 stillinger i kundesenteret i Stavanger. Algoritmer og store mengder data innhenter den informasjonen James trenger for å kunne gjøre jobben, både mer effektiv og feilfritt. Jeg sitter igjen med en undringer over hvordan alle de andre på arbeidsplassen påvirkes av dette? 

Noe annet som er spennende er hvordan 3D-printing kan påvirke oss. Både samfunn og globalt. I en av forelesningene til Arne Krokan diskuterte vi nettopp dette tema. Ikke bare kan du printe din egen kaffekopp, men du kan faktisk 3D-printe et hus. I følge Interesting Engineering (2019) trenger det ikke å koste så mye heller, rundt $10 000 – det er spinnvilt. Da kan man lure på hvorfor det enda ikke er tatt i bruk når store deler av verden trenger et hjem. 3D-printing vil ha mange følgeeffekter, det vil påvirke hvordan vi handler som igjen vil påvirke butikkvirksomheten som igjen påvirker blant annet transport. Men en ting som fanger min oppmerksomhet er; hva vil egentlig skje med verdien av varen eller arbeidet bak? Det er lik vare, den eneste forskjellen er tiden og hvem eller hva som har brukt tiden.

Relatert bilde

Det er en tid hvor vi mennesker trenger å være enda mer nysgjerrige, læringsvillige og tilpasningsdyktige. Ikke bare kommuniserer vi på en annen måte, men hele atferden er i stadig utvikling sammen med teknologien. Mennesker og teknologi konvergeres, noe som utfordrer hvordan en markedsfører bør kommunisere og hvordan kunden opplever og respondere på budskapet. Som digital markedsføringsstudent er jeg klar for å ta tak i mulighetene og utfordringene som ligger i de fremtidige programvareoppdateringene.