martheknoff juni 17, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En digital strategi utarbeides for å finne ut hvor bedriften er nå, og hvilken retning vi har lyst til å ta den. Denne type strategi brukes når vi skal starte en nettbutikk, og/eller skal gjennomføre er digital markedskampanje. Uten dette vil vi ikke styre bedriften i den positive retningen man ønsker, og ikke oppnå målene som er satt.  Men hvilke modeller kan brukes for å utarbeide en digital strategi?

Valg av modell

I boken Digital Marketing som er skrevet av Dave Chaffey, finner vi flere ulike modeller som er aktuelle for utarbeidingen av en digital strategi. For vår nettbutikk, https://mas-no.myshopify.com har vi valgt SOSTAC-modellen. Den inneholder disse punktene;

 • Situasjons analyse – hvor er vi nå?
 • Objectives – hvor vil vi være?
 • Strategy – hvordan kommer vi oss dit?
 • Tactics – hvordan kommer vi oss egentlig dit?
 • Actions – hva er planen for å komme oss dit?
 • Control – Oppnådde vi det vi ville?

Denne modellen består av mange punkter som kan tolkes forskjellig, men man oppnår samme mål. Det er individuelt om alle punktene er aktuelle for bedriften, derfor går det an å velge ut de man ønsker å bruke. 

Hvilke analyser kan man bruke i modellen?

SWOT- analyse
For å analysere situasjonen bedriften er i nå, er SWOT-analysen en god måte å løse dette på. Den legger vekt på styrker og svakheter innad i bedriften, og eksterne muligheter og trusler. 

SWOT-analyse

For å få en dypere forståelse av situasjonen bedriften er i, er disse fem punktene viktig å analysere

 • Kunder – atferd, behov og ønsker
 • Markedsanalyse – leverandører, bedrifter, påvirkere og potensielle partnere. 
 • Konkurrenter – direkte og indirekte konkurrenter
 • Omgivelsene – PESTLE
 • En vurdering av virksomheten innad – effektivitet, kompetanse, valg av KPI’er 

PESTLE

For å kunne analysere omgivelsene er PESTLE en viktig analyse for bedriften. Den er avgjørende for å forstå de makroøkonomiske forholdene. Det er altså de eksterne faktorene som kan påvirke bedriften i dag eller i fremtiden. 

 • P – politisk. Politiske faktorer som kan påvirke bedriften f.eks. politisk stabilitet, skatte forhold eller om det holdes frie valg.
 • E – økonomiske trender. Makroøkonomiske faktorer som f.eks. valuta, inflasjon, og arbeidsledighet.
 • S – samfunnstrender. Sosiale forhold som påvirke bedriften som f.eks. demografi, geografi, og tradisjoner.
 • T – teknologi. Teknologisk utvikling i det aktuelle markedes som er med på å bestemme hvilke kanaler som er aktuelle for markedsføringen.
 • L – lovverket. Lovverket som gjelder innad i bedriften, samt eksternt lovverk for markedet bedriften er i.
 • E – bærekraftig. Hvilket samfunnsansvar bedriften har i forhold til avfallshåndtering og vær og klima påvirkning bedriften har.

Kilder
http://barometer.no/pestle-analyse/
Bilde 1: https://aarondaly18.wixsite.com/mysite-1/post/sostac-model
Bilde 2: https://medium.com/@warren2lynch/from-swot-to-tows-analysis-55ac394064b7