arbenfera juni 17, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dette blogginnlegget er skrevet i samarbeid med Jesper Hjellen.

En digital strategi sitt hovedfokus er de digitale tiltakene man tar i bruk for oppnå det satte målet. Da er man nødt til å ha en god og klar forståelse på hva man ønsker å sitte med igjen som sluttresultat, hvor langt man er ute i prosessen, og hvordan man skal minske gapet. Etter du har kommet til den konklusjonen der du har en forståelse over disse så kan man velge hvilke tiltak man bør iverksette for å nå målet.

Hvordan lage en digital strategi?
Bilde hentet fra: https://blogg.faerdermarketing.no/

6 sentrale punkter for å lykkes med digital strategi

  1. Mål – Hva skal du oppnå? Hva er de endelige målene til bedriften?
  2. Strategi – Hvordan skal du komme deg til målene? Det er viktig å kunne identifisere strategier tidlig for å se hvordan det digitale kan hjelpe deg med å oppnå målet
  3. KPI (Key Performence Indicators) – Hvilke tall er avgjørende for å vise deg hva som gjør at du lykkes med din strategi?
  4. Målsporing – Sette opp sporing slik at du er i stand til å følge utviklingen av KPIer.
  5. Segmentere – Inndeling av hvem eller hvilke kanaler som skal gjøre hva.
  6. Sette delmål – Dette er avgjørende for å se om man gjør det bra eller dårlig underveis, og man må sette opp et mål for hver KPI som du skal oppnå.

Kilder:

https://synlighet.no/blogg/digital-strategi/