veggis86 juni 18, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

bildet hentet fra: www.unsplash.com juni 2020

Nå nærmer vi oss slutten av semesteret. Som del av eksamen så går den ene oppgaven ut på å beskrive hva som er viktig i en digital strategi, så jeg tenkte å gi noen forklaringer og beskrive med et lite innlegg her på bloggen hva man bør tenke på når man skal utforme en digital strategi.

Hva er en digital strategi?

I en organisasjon så vil det være nødvendig å ha en strategi for hvordan man skal selge produkter eller tjenester. Strategi er en prosess og vil underveis måtte endre seg ut fra de ytre omgivelsen. Bak enhver strategi så ligger det et mål og strategien skal fortelle oss for hvordan vi skal nå dette målet og hva som skal til for å komme oss dit. Tenk deg at ditt mål er å gå ned 10kg få muskler og leve et sundt liv. Et slikt mål forteller ikke oss hvordan man skal klare dette men om man planlegger og legger en strategi for å oppnå målet så vet man hva som må gjøres. Dette gjelder også en digital strategi. Vi må planlegge for fremtidige aktiviteter og bryte disse ned i aktiviteter for å oppnå formålet.

En strategi starter altså med å finne målet for deretter å bryte ned målet med å finne ut av hva slags aktiviteter man må gjennomføre for å nå målet. Det vil være viktig å lage en situasjonsanalyse for å kartlegge muligheter, trusler, styrker og svakheter som også kalles for en SWOT-analyse. Det vil være lurt å diskutere nå-situasjonen man befinner seg og for å se på hva man kan endre for fremtidige situasjoner.

Når man har sett på analysen så kan man utarbeide en plan og etter dette så vil man begynne å implementere planen. Dette kan være å kjøre ut kampanjer for å treffe målgruppen sin enten med å skaffe seg leads fra nyhetsbrev som igjen kan føre til kunder eller benytte sosiale medier som Instagram og Facebook, eller søkemotoroptimalisering gjennom plattformer som Google for å skaffe søketreff.

Lene Pettersen skrive i sin bok «hva er strategi» denne definisjonen: «Vi kan definere strategi som en organisasjons langsiktige valg og handlinger i omskiftelige omgivelser». Jeg føler at dette stemmer ganske godt.

Det vil være viktig for lønnsomheten at man skaper og fanger verdi. Det jeg mener med dette er at det er viktig å skape varig konkurransefortrinn og ta beslutninger under usikkerhet. Marjolein Visser skriver i sin bok «Digital Marketing fundamentals, from strategy to ROI» en 7 trinns strategisk kartleggingsmodell som man kan følge for å utarbeide en strategisk plan for å oppnå en plan om å nå sine mål på digitale løsninger. Denne modellen består av syv trinn som må gjennomføres for å kartlegge nåtid- og fremtidig situasjoner, SWOT-analyse og planlegging. Jeg vil anbefale å ta en titt på dette.