elisegundersen juni 9, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Digital strategi er en markedsføringsstrategi for web og andre digitale flater

Det er mange måter å lage en digital strategi på, men det er flere elementer som er essensielle å ha med i din markedsføringsplan. Du må kunne få en detaljert forståelse av din bedrifts egen situasjon og omverdenen, mål og hvordan du skal nå de, og en måte å måle din suksess på. Derfor må du velge et rammeverk som dekker alle disse områdene.

PR Smith har skrevet en hel bok om et rammeverk med navnet SOSTAC. SOSTAC, som er et akronym som står for Situation analysis, Objectives, Strategy, Tactics, Actions og Control. SOSTAC brukes til å planlegge og utvikle digital markedsføringsstrategi. Dens suksess kommer av at den dekker hovedproblemene i en markedsføringsplan, er enkel å forstå og gir en god oversikt.

Hver bokstav i SOSTAC er et steg. Jeg skal nå beskrive hva som gjøres i alle stegene og spørsmålene man stiller seg . Før jeg begynner er det viktig å avklare at disse ikke er konkrete steg. De vil kunne overlappe hverandre og det vil være nødvendig å gå tilbake til tidligere steg for å forbedre og presisere for en best mulig strategi.

Ved å gjennomføre en situasjonsanalyse vil du får en oversikt over omgivelsene og hvor din bedrift er i dag, hva dere gjør og hvordan dere markedsfører dere digitalt, og løser problemer internt og eksternt. For å få oversikt over dette er det mange nyttige verktøy å ta i bruk. Et godt analyseverktøy å benytte seg av er SWOT- Analyse.

Du må stille deg spørsmålet: Hvordan kan vi bruke våre styrker til å gripe en mulighet i markedet?

Enhver digital markedsføringsstrategi bør ta utgangspunkt i klare og tydelige mål. For å sikre gode mål er det et godt utgangspunkt å se på forholdet mellom visjon(vision), overordnede mål, objectives og KPIer. Visjon omhandler en ambisiøs beskrivelse av hva man ønsker å oppnå med organisasjonen. Mens mål er brede mål for å vise hvordan virksomheten kan dra nytte av digitale kanaler. De beskriver hvordan din digitale markedsføring vil bidra til virksomheten på viktige områder .

Key performance indicators (KPI) og Objective Key Results (OKR) er de mest vanlige målsettins-strategiene.

KPIer en beskrivelse av kriteriene som er mest avgjørende (key) for en bedrifts suksess. Det er måleenheter som indikerer om en bedrift er på rett vei til å nå sine overordnede mål og strategier.

Fordelene med KPIer er at det gir en god forståelse for hva man burde prioritere, øke effektiviteten ved at du har en høyere grad av fokusering, og øke motivasjonen i teamet og individuelt ved at man tydeliggjør hva man ønsker å oppnå.

OKR er Objectives handler om hva du ønsker å oppnå, og Key Results er hvordan du skal oppnå det. Objectives oppfyller som regel SMART-modellens kriterier om at mål skal være spesifikke, målbare, attraktive, relevante og tidsbundne.

Fordelen med å benytte deg av OKR er at de viktigste målene i bedriften kommer til overflaten, alle i bedriften får vite hva som er viktig, du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene og alle i bedriften ved hva som foregår til en hver tid.

Målene du har satt deg her tar du med deg videre i de neste stegene.

Å lage en god strategi er en av de vanskeligere stegene av en markedsføringsplan. Strategi innebærer å analysere informasjonen du samlet inn under situasjonsanalyse for så å avgjøre hvordan du skal møte målene dine. Det finnes mange ulike teorier om strategi, men jeg skal nå presentere tre ulike strategier.

Start with why

En strategi utviklet av Simon Sinek som går ut på at man må starte med å spørre seg selv:

  • Hvorfor driver vi med det du gjør? Hva er meningen med det du gjør
  • Hvordan driver du det du gjør?
  • Hva gjør vi?

Disse spørsmålene er illustrert i Simon Sinek sin «Golden Circle» illustrasjon. Mange bedrifter vet hva de driver med, men ikke hvorfor de gjør det. Den gyldne sirkel skal derfor gi deg et svar på dette.

Blue Ocean Strategy

En strategi der det handler om å finne markeder der konkurransen ikke er like tøff. Om man anser markedet som delt i røde- og blå hav vil “Blue Ocean Strategy” handle om å finne det blå hav uten konkurranse blant alle de rød havene med blodig konkurranse.

Med “Blue Ocean Strategy” vil målet være å skille seg ut ved å levere noe av høy verdi og relevans for målgruppen. Det vil si å levere der det er få eller ingen konkurrenter, og på den måten gå inn som leder av et marked. Som leder av markedet er det du selv som kan avgjøre «spillereglene».

Business model canvas

Business model canvas er en mal for utviklingen av nye eller videreutvikling av eksisterende forretningsmodeller. Den skaper en visuell beskrivelse av dine ideer, som kan bidra til å skape klarhet i et team, for investorer eller for deg selv.

Malen består av 9 deler som danner «byggeklossene»; Kundesegment, verdiløfte, kunderelasjoner, kanaler, kjerneaktiviteter, ressurser, partnere, kostnadsstruktur og inntektsstrøm. Disse skal hjelpe deg med å kartlegge de ulike aspektene bedriften må tilrettelegge seg for å kunne jobbe mest mulig strategisk. 

Hvordan skal du oppnå målet du har satt deg? For å nå et mål må man sette en taktikk for hvordan man skal gjøre dette. Man må finne ut av hva man skal optimalisere og forbedre.

Chaffey og Ellis- Chadwick (2016) skiller mellom tre ulike taktikker:

  • Rekkevidde, som går ut på å bygge bevissthet
  • Handle og konvertere, som går ut på å oppnå markedsføringsmål/konverteringsmål
  • Engasjere, som går ut på å bygge troverdighet, returnerende kunder og salg

Taktikkene skiller aktiviteten bedrift kan gjøre for å optimalisere seg. F.eks. vil man under rekkevidde kunne optimalisere aktiviteter som Search Engine Optimisation (SEO), Pay Per Click (PPC) og online advertising. Dette er altså tiltak for å bygge bevissthet.

Når taktikken din er satt må du videre lage en tiltaksplan for å implementere taktikken. Dette gjøres gjerne på detaljnivå og innebærer avklaringen av hva som skal gjøres når, av hvem og hvordan. Du må også tenke på om noe trenger å bli outsourcet, eller har din bedrift ferdighetene som må til?

Det finnes mange måter å få oversikten du trenger. Du kan lage f.eks. lage en medieplan som inneholder alt som skal gjøres til hvilken tid og hvem som skal gjøre det.

Det siste trinnet er å finne ut av hvordan du skal overvåke og måle om du oppfyller strategiens mål. Google Analytics er et nyttig verktøy for å få denne innsikten. Her kan du følge med på progresjonen, se om målene du satt deg er nådd og finne ut av om noe har gått galt. Etter å ha fått ny innsikt kan man igjen starte på en ny syklus med situasjonsanalyse.


Ønsker du å lære mer om hvordan benytte deg av Google Analytics? Google Analytics har et eget kurs med sertifisering som du finner HER.

Kilder

Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2016. Digital Marketing: Strategy, implementation and practice. 6 utg. UK: Pearson.

https://www.blueoceanstrategy.com/what-are-red-blue-oceans/

https://rcpmarketing.com/make-marketing-strategy-start/

https://www.marketingmag.com.au/hubs-c/sostac-digital-marketing-plan-acm/

The post DIGITAL STRATEGI – DET VIKTIGSTE Å FÅ MED appeared first on ELISE GUNDERSEN.