Vicy mai 23, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi har nå kommet til siste modul av kurset digital markedsføring, og befinner oss i modul 4 som handler om digital markedsføring/varehandel med fokus på bærekraftig og digital. Modulen blir holdt av Anders M. Mamen som foreleser å av og til får vi besøk av gjesteforelesere. Dette blogginnlegget er skrevet sammen med min medstudent Nhu Ha og er en del eksamen vi holder på med i denne perioden.

Hvorfor legge en strategi?

Når du setter deg et mål må du velge en vei for å komme dit. En strategi er på en måte en veileder for bedriften for å komme til målet som er satt. Uten en veileder er det svært vanskelig å vite hvordan du skal gå frem og hvordan du skal nå målene dine.

Veien til målet

Når du skal legger en strategi for din bedrift er det viktig å vite hva du ønsker å oppnå for så å begynne å legge en plan for hvordan du skal oppnå det. Du må se og finne ut hvor du er og vil være og deretter planlegge veien for å komme dit. Det å ha en god strategi er avgjørende for om du skal klare å komme til målet ditt. Dersom du ikke har en god strategi kan det føre til at du må gå mange omveier for å komme til målet, noe du ikke ønsker. Å ha en dårlig strategi kan bli svært tidkrevende og i noen tilfeller kostbart. Det kan også føre til at du ikke når målet du har satt deg.

Det er viktig å se helheten og det store bildet, se på hvor en er, hvor en skal og hvordan en skal komme dit. Før du starter er det mange veier du kan gå, mange muligheter du kan velge.  Det gjør det derfor viktig å kunne holde fokus og velge den veien som er best for en selv og for bedriften. Et eksempel kan være bookingsystemet på hotell, er det noen systemer som er enklere å lære og å bruke eller er det noen endringer som kan gjøres? Er systemet som brukes nå komplisert? Hvilket system er best å bruke på lang sikt? Hvilke fordeler og ulemper kommer av å bytte system og lønner det seg egentlig? Det er viktig at du ser på flere muligheter før du foretar et valg for å kunne klare å oppnå best mulig resultat.

Etter at strategien er fastsatt er det på tide å finne ut hvilke aktiviteter du kan gjøre for å få forsterket strategien og hjelpe deg med å nå målet.

Strategiutforming

Prosessen med å planlegge en strategi er tredelt.

 1. Strategiprosessen 
 2. Strategiens innhold
 3. Strategisk kontekst

Første steget er å sette opp strategiprosessen og se på hva strategien skal omhandle, hvordan du skal gjøre ulike ting for å komme til målet og hvem som skal gjøre hva og når ulike prosesser skal implementeres.

Deretter må du se på strategiens innhold. Dette betyr å se på hvordan ting er nå, hvor du skal komme og hva som må gjøres for å komme fra der du er til der du vil være. Du må se på de ulike nivåene i prosessen og for bedriftens strategi.

Til slutt er det strategisk kontekst. Her ser du på rammeverket for strategien din. I dette steget inngår det hvilke omgivelser det skal gjøres i og i hvilken bedrift. Vi kan si at dette er avgjørende for hvordan strategien avgjøres og hvordan den implementeres i bedriften.

Strategiprosessen kan altså deles opp i seks prosesser. Disse prosessene inneholder formål, ekstern- og intern analyser, valg av strategi basert på alternativer, implementering og kontroll.

Skjermdump fra eStudie

Dette leder da opp til at du kan se på Henry Mintznerg´s «10 strategiske skoler». Han snakker om 10 ulike måter å bruke begrepet strategi på:

 • Design – Her ser bedriften på hvordan du kan bruke bedriftens indre og ytre styrker til å optimalisere tilpasning. Her kommer SWOT-analyse inn for å gi deg litt innblikk i omgivelsene til bedriften.
 • Planlegging – Fortsetter på det bedriften allerede har gjort innenfor design. Bedriften  jobber videre fra det en har gjort i designprosessen og jobber mer med detaljer innenfor nålspesifikasjoner.
 • Posisjonering – I denne delen må bedriften tenke på posisjonering og at bedriften posisjonerer seg riktig i forhold til omgivelsene en er i. Bedriften jobber for å få konkurransefortrinn og posisjonere seg i forhold til konkurrenter.
 • Entreprenørskap – Når bedriften kommer til dette punktet er det litt annet fokus enn det har vært i de foregående punktene. Her legger vi mest fokus på visjoner, verdier og mål. Vi ser mer på detaljer og formidler informasjon til mottakere på en måte som gir innsikt og kunnskap om bedriften.
 • Kognisjon – Høy  fokus på psykologi og de hendelser som påvirker bedriften og dens posisjonering. Denne delen viser oss hvordan omverdenen og virkeligheten påvirker oss og vår bedrift.
 • Læring – Her er det fokus på strategi ikke er noe som planlegges og utføres, men at strategier oppdages i de mønstre som er der. En av ulempene med dette er at bedriften kan gå glipp av noen viktige elementer som ikke oppdages eller observeres.
 • Makt – Fokus på innflytelse og hvordan bedriften kan påvirke mottakere. Derfor høy fokus på strategi ikke bare er makt, men mer. Omhandler derfor mye om kommunikasjonen i bedriften.
 • Kultur – Fokuset retter seg mot kultur og organisasjoner som et system. Det er fokus på at en skal bringe kunnskap inn i organisasjonssammenhenger.
 • Reaktiv – Fokuserer på reaksjoner. Det er viktig å tilpasse seg til omgivelsene og å bringe inn hjelpemidler for bredere forståelse.
 • Transformasjon – Mest fokus på endringer og endringsprosessen. Her kan bedriften ta inn alt fra de tidligere punktene som står over her og se sammenhengen slik at bedriften kan forbedre og bidra med endringer.

Oppsummert: Valg av strategi

Når du skal velge strategi har du flere alternativer. Du kan tenke på hvilket grunnlag du ønsker å jobbe med, hvilken retning du ønsker å gå og hvordan du skal gjøre det.

Skjermdump fra eStudie

Ved hjelp av modellen over blir det derfor enklere å tenke og sette opp en strategi for enten deg selv eller din bedrift. Først og fremst må en se hvor en er i forhold til hvor en vil, deretter tenke på omgivelsene og hvordan en ønsker å påvirke mottaker og hvordan du eller din bedrift skal trekke til seg de enten gjennom å fange deres oppmerksomhet eller vekke deres behov.