sofielindseth May 29, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Jeg og Rebekka Sofie Rinnan har fått en deloppgave der vi skal beskrive hva som er viktig i en digital strategi. Der skal se litt nærmere på det å skape resultater i de digitale feltet. For å kunne utføre en strategi så skal du kunne nå målene du har satt deg for også utføre tiltakene, ergo taktikkene. Taktikkene som skal benyttes skal være avhengig av strategien du ønsker å gå for. Her skal vi se litt nærmere de viktigste elementene i en digital strategi.

Mål – Hvor ønsker vi å komme?

For deg som ønsker å skape vekst er det viktig å sette seg gode mål. Målene skal kunne være realistiske, relevante og tidsbestemte. Foruten mål er det vanskelig å kunne komme seg dit dere ønsker, og det vil også være en motivasjon fremover helt til du er over målstreken. I eksamens oppgaven vår har vi valgt å benytte SMART-modellen, noe som vi anbefaler i denne prosessen. SMART-modellen står for Spesifikke, målbare, Attraktivt , realistisk og tidsbestemte. Hver forbokstav står for en egenskap som jeg skal se nærmere på.

(S) Spesifikt. Som betyr at du skal ha konkrete mål, de skal være klare og detaljert. Om målene dine er spesifikke nok så blir det lettere å kunne nå dem.

(M) Målbart. Her finner du fort ut om du har klart å nå målene eller ikke. Det lønner seg å stille nyttige spørsmål ofte. Og hva i hvilken situasjon befinner du deg i og når målet er nådd, og visualiser dette.

(A) Attraktivt. Det er hvor attraktivt målene du setter opp er for deg selv, som vil si hvor mye ønsker for at målene skal bli nådd.

(R) Realistisk. Har du mulighet til å nå målet? Det kan nødvendigvis ikke være enkelt, men realistisk betyr at du har muligheten til å komme i mål, andre elementer kan spille inn som tid, utstyr og penger.

(T) Tidsbestemt. Målet skal ha en tidsramme som skal gjøre målet målbart i forhold til riktige handlinger og prioriteringer.

OKR (objective key results) – Nøkkelresultatene kvantifiserbare resultater som viser om du har nådd målet ditt, og OKR er som regel ambisiøse og store mål. eks:

Objective: Øke synlighet og rangere høyt på google.

KR1: Ved bruk av sosiale medier, gjøre folk oppmerksomme på bloggen.

KR2: Samle inn e-postadresser fra førstegang brukere

KR3: styrke dine sosiale medier, f.eks flere følgere

KPI (key performance indikator) – Viktige resultatindikatorer er KPIer brukes til å kontrollere at du er på sporet. KPI er spesifikke beregninger som brukes til å spore ytelse for å sikre at du er på rett vei til å nå de spesifikke målene.

Strategi

Det er flere strategier som kan brukes i en bedrift for å oppnå de målene dere ønsker å nå. Strategien skal veilede bedrifter og organisasjoner i riktig retning, og skal kartlegge innsikt, retningslinjer og struktur av målene som er satt. Du kan bruke flere former av strategi som for eksempel:

Blue ocean strategy

Ser utover de eksisterende bransjene til nye markedsområder, eller de ser etter andre steder der de ikke møter konkurranse. Strategien innebærer en differensiering og lave kostnader for å kunne åpne potensielle markedsmuligheter og etterspørsel. Bedrifter som bruker strategien kan få lønnsomme muligheter til vekst.

Business model canvas

Det er en oppstarts mal for å utvikle eller dokumentere eksisterende forretningsmodeller. Modellen består av 9 elementer som beskriver bedriftens verdi proposisjon, innsikt om kunder, verdivurderinger av bruk av kanaler og hvordan bedriften tjener penger.

Start with why strategien er som følger: begynn med hvorfor, diskuter hvordan og avslutt med hva.

Hvorfor – Det er hvordan du forklarer formålet og årsaken til akkurat det du gjør. Første trinnet er det viktigste budskapet en bedrift eller organisasjon kan ha for å kommunisere andre til handling. Hvorfor gjør vi det?

Hvordan – Faktorene som inkluderer deres styrker eller verdier som de føler de skiller seg fra konkurransen, og hvordan de gjør det.

Hva – Kan uttrykkes som produktene et selskap selger eller tjenester de tilbyr. Hva gjør de?

Gode ledere inspirere alle til å handle, og denne strategien gjør det slik at mennesker reagerer best når man kommuniserer med deler av hjernen som styrer følelser, atferd og beslutningtakning. Simon Sinek forteller mer om “the golde circle” HER.

Taktikk – Metoder vi bruker for å nå målene

For å utføre en strategi må det settes inn en rekke tiltak for målsettingene. Hvilke taktikker vi bruker skal ha en tilhørighet til hvilken strategi du går for. Her skal jeg presentere noe vanlige tiltak som du kan benytte deg av:

 • SEM (search engine marketing) – betalt annonsering i google
 • Søkemototoptimalisering (SEO) – Bli mer synlig på nett og rangere høyt

→ On-page SEO

→ Link-building

 • Pay-Per-Click (PPC) – annonser i søkemotorer, det kan være for eksempel google annonsering som tidligere nevnt.
 • Innholdsmarkedsføring – Tiltrekke besøkende til nettsiden med et relevant innhold, eksempel blogg.
 • Bruke sosiale medier til å bygge merkevare og markedsføre. Bruke plattformer som:
 • Facebook
 • Linkedln
 • YouTube
 • Twitter
 • Instagram
 • E-postmarkedsføring
 • Nyhetsbrev
 • Automatiske utsendelser av e-post
 • Konverteringsoptimalisering:
 • CTA (Calls-to-action)
 • Landingssider

Handlinger = Blomstring av websiden

I våres tilfelle har vi lyst til å ha en blogg/webside der vi byr på oss selv ved kunnskap og erfaringer. Vi kan si oss som et produkt til markedet der vi kan presentere oss selv som vil drive til konverteringer eller brukerhandlinger vi ønsker å utlyse, eksempelvis å tilby besøkende til å melde seg opp til et nyhetsbrev eller lignende. Uavhengig om du selger noe eller ikke så er det strategisk smart å ha en egen nettside/blogg som gjør deg og din side synlig på google.

Websiden skal kunne være kompetent nok ved å drive konverteringer som vil være en av hovedmålene. Videre vil de føre til en webanalyse hvor vi bruker Google Analytics, her sitter vi med all kontroll og følger hvem brukerne våres er, kanaler som driver mest trafikk og med mer. For å få mer trafikk bør du fokusere på tre kanaler: søk og sosiale medier:

Pull – Markedsføring

Med andre ord inbound marketing. Det er en strategi som får kunden til å komme til deg ved å gjøre deg mer synlig på nett og for å oppnå virale effekter i sosiale medier. Google er den viktigste markedskanalen og står for 50% av all nett-trafikk. Det er her du finne dine potensielle lesere eller kunder og det er her pull strategien kicker inn. Google finner aktive brukere som etterspør informasjon som du legger ut ved gjennom å søke etter det, dette fører til at de får en god konverteringsrate. Det betyr at du markedsfører opp mot kundens aktive etterspørsel ved pull, som betyr at du trekker ut informasjon brukerne trenger.

Du kan velge å kombinere to måter for å bli synlig på google:

 1. Jobbe med websiden og innholdet slik at du dukker opp på gode plasseringer som er søkemotoroptimalisering (SEO).
 2. Kjøpe annonser gjennom google AdWords. Prisene på annonsene blir disponert etter Pay-Per-Click, som vil si du ikke betaler for ha annonsen stående men de som klikker seg inn på landingssiden.

Push – markedsføring

Med andre ord outbound marketing. Strategien handler om at budskapet skyves frem til kunden, som kan være en bannerannonse eller facebook annonse. For å implementere etterspørselen på google så er det lurt å benytte seg av kanaler som når ut til potensielle interessenter som etterspør innholdet du publiserer. Den viktigste kanalen ved å bruke push markedsføring er facebook, som benytter seg av verktøy som lar kunden legge inn en oppdatering i nyhetsfeeden til hvilken som helst bruker i hele verden, som du selv legger inn i segmentet du ønsker å nå frem til.

Selv om facebook står øverst på hyllen, så er det viktig å tenke på hva som lønner seg etter behov. Som for eksempel:

– Instagram en kanal du kan bruke for å profilere mer til selve merkevaren.

–  Twitter kan er en kanal du kan bruke din politiske påvirkning

– YouTube kan brukes til å nå ut til den yngre målgruppen eller skape en søkesynlighet.

-Linkedln retter mer mot B2B eller eventuell jobbsøking.

Kilder:

https://www.webgruppen.no/elementene-digital-strategi/

https://blogg.faerdermarketing.no/hvordan-lage-en-digital-strategi

https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Ocean_Strategy

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Model_Canvas

Chaffey, Dave og Fiona Ellis-Chadwick. 2016. “Digital Marketing: Strategy, implementation and practice”. 6 utg. UK: Pearson.