Simen Langseth desember 30, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Digital
strategi – Velg en retning og gjør de riktige aktivitetene.

En
digital strategi skal være en veileder for å føre bedriften din i en riktig
retning når det gjelder digital markedsføring. En digital strategi er viktig å
ha kartlagt fordi det skaper innsikt, retningslinjer og struktur for å nå et
spesifikt mål. Det starter med en situasjons analyse som sier noe om hvor
bedriften er nå. Dermed handler det om å finne målet/aspirasjonen som sier noe
om hvor en ønsker å være. Når en har et mål må en finne strategi som kan bidra
med å nå dette målet. Når strategien er fastsatt må en finne ut hvilken
aktivitet en må gjennomfør for å forsterke denne strategien, dette kalles
taktikk. Dermed må en avklare hvordan taktikken skal gjennomføres, hvem skal
gjøre hva og hvordan skal det gjøres. Når alle disse punktene er gjennomgått må
en se om det fungerte og måle resultatet for innsikt. Det at pilene går tilbake
gjennom alle punktene igjen vil si at det må være en rød tråd i punktene for at
den digitale strategien skal fungere.

https://lh3.googleusercontent.com/l224ro7GxGhf6XJl47BMtE-VfxG6YEAwJ6F96fyBPFsephj_e7RpwzYsTu9elIup8j7tA8Oze3oobxKn40ASs9BtxTNzVcVGWUphyP7efsfl_TfE2NJN1Ut6xHmVzzULkODcL3Tp

Situasjonsanalyse –
hvor er du?

En situasjonsanalyse burde bestå av hvem målgruppen er,
bedriften sin posisjon i markedet, og hvordan omgivelsene i samfunnet kan
påvirke bedriften.

Når du skal finne målgruppen kan dette gjøres ved å
gjennomføre en interessent
analyse, den består av «hvem er viktig for oss», «hva er viktig for
dem(målgruppen)» og «hvordan påvirker vi atferden». Dersom du allerede har
eller er i en veletablert bedrift kan du også bruke verktøy som Google
Analytics for å skape innsikt ved å segmentere mellom for eksempel alder, kjønn
og transaksjoner.

SWOT

Når en skal
se på bedriften sin posisjon i markedet kan du bruke gode gamle SWOT analysen,
dette er en analyse som kartlegger bedrift sine styrker, svakheter, muligheter
og trusler.

Styrker: (Intern)

 • Hva er konkurransefortrinnet?
 • Hvilken interne ressurser har dere?
 • Hvilken kompetanse har dere?
 • Har dere en stor kundebase, noen panter, høy
  kapital eller lignede?

Svakheter: (Intern)

 • Udatert systemer?
 • Lite markedsinnsikt?
 • Er det mangler på ressurser i hva dere driver med?(for
  eksempel kobber)

Muligheter: (Ekstern)

 • Hjelper digitaliseringen dere?(mest antagelig
  ja, ved å flere kunder)
 • Har dere innsikt i kundeatferd?
 • Teknologi
 • Markedsmuligheter som medfører fordeler?

Trusler: (Ekstern)

 • Har du store konkurrenter?
 • Er råvare prisene høyere?
 • Kundeatferd, handles det mindre av dine
  produkter enn før?

PESTLE

Dersom du skal på omgivelsene rundt i samfunnet er det en
annet modell som er bedre. Denne modellen heter PESTLE(Engelsk forkortelse) .
PESTLE er en modellen som skal kunne kartlegge aspekter i samfunnet men ikke
spesifikt rettet mot din bedrift, dette er punkter du må ha oversikt over for å
ikke få en uforventet overraskelse. Det er derimot ikke sikkert at alle
punktene angår bedriften din og da må du velge ut de punktene du kan forvente
vil kunne påvirke deg.

Politikk: Denne
faktoren sier noe om de politiske forholdene. Her kan faktorer som skatt,
avgifter, toll og geografiske område være en påvirker.

Økonomi: Dette en
faktor som hovedsakelig blir påvirket av makroøkonomi. Her kan det være
faktorer som inflasjon, arbeidsledighet og valutakurs være en påvirker.

Samfunnstrender: Dette
er det punktet som ofte er i endring. Samfunnstrender er ofte i endring og du
må tilpasse deg i ditt segment. Det inngår også tradisjoner og demografi.
Dersom Bunad i Norge ikke lengre var en tradisjon for mange ville dette da
påvirket dem som syr om og selger bunader.

Teknologi: Dette
handler om hvor langt teknologien har kommet i ditt marked. Eksempel på dette
kan være bilbransjen. Dersom du skal lansere en ny bil nå vil den allerede være
utkonkurrert dersom den ikke er elektrisk og eller selvkjørende.

Lovverk: Her
gjelder det lover og regler i landet du operer i men også om du som bedrift har
fått sanksjoner eller restriksjoner. Eksempel her kan være skatt, burde
bedriften registreres i et skatteparadis for å unngå arbeidsgiveravgift og 25%
merverdiavgift?

Bærekraft og miljø: Dette er kanskje den viktigste
faktoren i dagens samfunn hvor alle er opptatt av å være miljøvennlig, men det
innebærer også faktorer som været og klima. Eksempel på dette var sommeren i
2018 hvor bedriftene ikke klarte å tilby like mange vifter som markedet
etterspurte, vifter ble derfor solgt på sider som Finn.no for ekstreme priser.

Mål – Hvor vil du
være?

Når en skal sette mål kan det gjøres enten via Key performance indicator (KPI)
eller Objective Key
Results (OKR). Kort forklart er forskjellen mellom disse to metodene at KPI har
kvantitative mål og ingen spesifikk vei for hvordan å oppnå dette målet.
Eksempel «I 2019 skal vi øke omsetningen med 10%.». Det er et spesifikt mål som
det er lett å se om dem oppnådde eller ikke men det er ingen vei eller hjelp
for hvordan å øke omsetning med 10%.

OKR handler mer om å
sette et ambisiøst mål og ha delmål for å oppnå hovedmålet, delmålene rangeres
fra 1-10 ut ifra hvor sannsynlig det er at delmålet blir nådd(det starter
alltid på 5 fordi det er like sannsynlig å mislykkes som å lykkes). Det er også
viktig å huske at selv om alle delmålene er rangert 10/10(at du oppnådde disse)
vil ikke det nødvendigvis si at hovedmålet ble nådd. Eksempel på OKR.

Objecitve : Vi skal
havne topp tre på organiske søk på Google(på ditt nøkkelord)

KR1: Optimalisere
nettsiden (5/10)

KR2: Fokusere på
riktige nøkkelord(5/10)

KR3: Skap innhold
som blir lenket (5/10)

Strategi – hvordan
kommer du deg ditt?

Når det gjelder å velge strategi er det mange å velge mellom
men det er viktig å velge den strategien som passer best med
forretningsmodellen. En av de som er sett på som mest relevant i nåtiden heter
«Business modell canvas» og jeg skal vise deg hvordan denne strategien fungere.
Modellen består av 9 punkter som skal gi en oversikt over hvordan å jobbe
strategisk.

 1. Kundesegment

Dette handler om målgruppen som tidligere i innlegget er
nevnt, dermed er dette et punkt du allerede vet og kan plotte inn.
Hovedspørsmål å stille er hvem ønsker vi å skape verdi for og hvem er
hovedsegmentet vårt?

 • Verdivurdering

Verdivurdering handler om hvilken verdi bedriften tilbyr for
kunden. Verdi kan være både kvalitativt(design og kundeservice) og kvantitativ
(Pris og leveringstid). Verdispørsmål å fokusere på i denne delen kan være:

 • Hvilken verdi tilbyr vi for kunden
 • Hvilken problemer løser vi for kunden
 • Hva gjør kunden fornøyd
 • Hvordan når vi kundesegmentet
 • Kanaler

Kanaler handler om hvordan og hvor du skal kommunisere for å
få frem dine verdier. Gjennom kanaler skal kunden kunne evaluere verdiene, ha
muligheten til å handle produktet eller tjenesten og bli fulgt opp via
remarketing eller oppfølging. Nøkkelspørsmålene for valg av riktig kanal er :

 • Hvor/hvilken kanal vil kunden bli møtt?
 • Hvor integrerte er kanalene?
 • Hvilken kanaler er mest effektiv?
  (merkevarebygging eller salg)
 • Vil du ha kunder til å handle i en fysisk butikk
  eller på nett?
 • Kundeforhold

Kundeforhold er hvordan en pleier forholdet mellom kunden og
bedriften. Det er 6 ulike metoder en kan pleie et kundeforhold. Hvilken metode
en skal bruke kommer an på forretningsmodellen og hva en kunden kan forvente av
deg.

Personlig kontakt

Dette er en form for kontakt når du ønsker å oppnå et nært og
langsikt kundeforhold. Her er det vanlig å ha en key account manager(KAM) satt
opp mot bedriften.

Co-Creation/samarbeid

Dette er en form for kundeforhold ved at kundene er med på å
gi tips til bedriften på forbedringspotensial. Kundene vil kunne gi tips til
elementer som produktutvikling og kundeservice. Med en slik form for
kundeforhold vil bedriften få god markedsinnsikt og kunden vil bli mer
integrert i bedriften som igjen kan føre til større tillitt.

Samfunn

Samfunn handler om å gi kunden en mulighet til å bli del av
et for eksempel nettsamfunn hvor det deles kunnskap mellom kundene og
bedriften. Her kan det deles oppdateringer, ideer, erfaringer, spørsmål og
svar.

Personlig assistent

Personlig assistent handler om å ha direkte kontakt med de
ansatte enten før eller etter salget. Måten denne kontakten oppstår kan være
via fysisk butikk, telefonsenter, email, SoMe og chat- bots.  

Selvhjelp

Selvhjelp handler om å legge til rette for at kunden kan
ordne det den trenger selv. Det handler om å tilby den nødvendige informasjonen
for at en kunde skal kunne utføre noe selv. Dette kan for eksempel være selvutsjekk
i matbutikken.

Automatisk service

Automatisk service er en form for selvhjelp men handler mer
om automatiske prosesser. I denne form skal kunden i teorien ikke trenge å se
eller snakke med en ansatt i firmaet. Eksempel på dette er å fly, du kan
bestille flybilletten på nett, få koden på mobil, bruke automaten på flyplassen
for å få fysisk billett og bagasjelapp før en går ombord i flyet som er første
gang du er i møte med personalet.

 • Inntektsstrømmen 

Dette handler om på hvilken måte bedriften skal tjene penger
og dersom bedriften har flere segmenter hvordan tjene penger i de ulike
segmentene. Viktige ting å fokusere på her er:

 • Hva er kunden villig til å betale?
 • Hva betaler de nå?
 • Hvordan vil de betale?(faktura, vipps, kort)
 • Vil inntekten dekke kostandene?

En start for å finne svar på disse spørsmålene kan være å se
på hvilken måter en kan tjene penger, jeg skal nevne 9 ulike måter en inntekt
kan komme fra.

Betaling per enhet – Den
vanligste metoden(å selge et produkt eller tjeneste)

Abonnement – Ta en betalt for en periode i bytte mot
abonnement til en tjeneste (Spotify, Oracle, nettaviser)

Bait and hook – Dette handler om å selge et billig
hovedprodukt som krever dyrere tilleggsprodukter som er forbruksvarer(blekk til
skrivere).

Gratis tilgang – Dette handler om å gi brukeren tilgang til
noen funksjoner i tjeneste som skal ville gjøre at dem vil betale for å få
resterende funksjoner. (WordPress)

Annonse – Annonse handler om å ha en reklame på en
plattform, måter å annonsere på er CPM/CPT , PPC og CPS.  (banner annonse)

Auksjon – Auksjon handler om å bringe et tilbud til en
etterspørsel. Tilbyder får maks for produktet og kjøper betaler kun det den er
villig til å betale. (Kjøpe bil på auksjon)

Salg av data – Dette handler om å selge persondata skaffet
via nettsiden og undersøkelser, det er viktig å ikke bryte
personvernopplysningene. (Google)

Megler – Dette handler om å få en person som kan bidra med
verdi i form av erfaring og informasjon(interessenter og produkt). (Salg av
leilighet)

Yield managment – Dette handler om å tilpasse prisen etter
etterspørsel. Denne formen er vanlig i reisebransjen, her er det faktorer som
plass, etterspørsel og hvor lenge det er til reisen/rommet skal bli brukt.

 • Nøkkelressurser

Nøkkelressurser handler om hvilken ressurser som bygger på
verdi, dette er de ressursene som er med på å skape verdi og derfor viktige.
Nøkkelressurser kan være i fysiske, finansielle og intellektuelle.  Viktige elementer å fokusere på her er:

 • Hvilken ressurser skaper verdi?
 • Hvilken ressurser trengs for å bruke distribusjonskanalene?
 • Hvilken ressurser trengs for å bygge og
  opprettholde kundeforholdet?
 • Hvilken ressurser trengs for å tjene penger?
 • Nøkkelaktiviteter

Nøkkelaktiviteter beskriver
hvilken aktivitet som må gjennomføre for å oppnå flere av de viktige punktene
som verdi, kundesegment, kostnadsstruktur og kundeforhold. Når du skal se på
aktiviteter kan du tenke på spørsmål som:

 • Hvilken aktiviteter må vi gjennomføre for å
  skape verdi?
 • Hvilken aktiviteter er nødvendig for å nå
  gjennom distribusjonskanalene?
 • Hvilken aktiviteter er nødvendig for
  kundeforholdene?
 • Hvilken aktiviteter er nødvendig for inntekt og
  kostnad?
 • Nøkkelpartnere

Nøkkelpartnere er
samarbeidspartnerne til organisasjonen, disse partnerne skal være med på å
optimalisere organisasjonen og redusere risiko. Dette er ikke vanlig
leverandører men viktige samarbeidspartnere. Eksempel på hvem dette kan være de
som leverer råvarer, distribusjonsnettverk og media kanaler som tilbyr innsikt
og kommunikasjon ut mot kunden. 

 • Kostnadsstruktur

Kostnadsstruktur er veldig enkelt
hva bedriften har av utgifter og om dette samhandler med forretningsmodellen.
Om konkurransefortrinnet til bedriften din er kostand eller differensiering
spiller en rolle her selv om det er viktig å skape et godt pris/verdi forhold
til kunden. Viktige spørsmål å stille her er:

 • Hva er de viktigste kostnadene knyttet opp med
  forretningsmodellen?
 • Hvilken nøkkelressurser er dyrest?
 • Hvilken aktiviteter er dyrest? 

Taktikk – Hvordan
kommer du ditt?

Når det kommer til taktikk er fokuset her hvordan spesifikt
en skal oppnå målet basert på strategien. Når du skal velge taktikk må du se på
om du ønsker å nå mange, skape engasjement eller få en personen til å utføre en
handling/kjøp. Dersom vi tenker at målet er å skape mye trafikk til nettsiden
er hovedpunktet å fokusere på taktikken «Reach». Da er det faktorer som for
eksempel SEO, Annonse(PPC,CTR,CPS) og fokus på å unytte bedriftens SoMe. Når du har valgt de aktivitetene som er
nødvendig for å nå målet må du tenke på hvem skal ha ansvar for
aktivitetene og har noen i bedriften erfaring innen disse aktiviteten eller må
det utkontrakteres. Noen av disse temaene har jeg berørt tidligere i bloggen
som for eksempel SEO, det kan du lese HER.

https://lh5.googleusercontent.com/a8e8RL7h_lcIDMKMVitrMbloyBKN8AESpLorL0JxvHIXjtoaBHpUjodo58kf_Df_I1b_Peb1rzyigp3AmV_UAkqim7gZvMTasiDqhnOjBigpHzGEQzzgzqwVKVzLkZses9vulyZr

Analyse – Oppnådde du
det du ville, hvis ikke hva var galt?

Web-analyse er definert som «måling, innsamling, analyse og
rapportering av internettdata med det formål å forstå og optimalisere bruken av
Internett». Analyse gir deg muligheten til å for eksempel anskaffe
markedsinnsikt, hvordan segmenter reagerer i forhold til kampanje og hva
brukeren gjør på siden. Når jeg personlig skal analysere tall fra bloggen
bruker jeg Google Analytics, veldig enkelt forklart er dette et analyseverktøy
som gir deg muligheten til å måle faktorer som visninger, brukere,
konverteringer, fluktfrekvens, tid brukt på siden og hvor trafikken kommer
ifra. Jeg har ikke nevnt alle faktorene du kan lese av på Google Analytics og
du må velge dem som gir deg oversikt over kampanjen eller målet ditt. Dersom du
ønsker å lage en rapport fra en kampanje eller et mål kan du bruke noe som
heter Google Data Studio, dette er et verktøy du kan linke opp med Google
Analytics for å samle alle grafer og tall du trenger på en side.

Håper dette innlegget ga deg mye nyttig informasjon som du
kan bruke enten til en start-up eller å forbedre markedsavdelingen i bedriften
din. Legg gjerne igjen en kommentar om hva du syns og innspill om hva du likte
og hva som var mindre bra.