torbjornstubberud juni 9, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

De fleste bedrifter er klar over at de burde ha en god forretningsstrategi som skal føre bedriften mot sine mål. Bedrifter skryter av at de er moderne og er på digitale plattformer, men har de virkelig noen plan over hvorfor de er der? En digital strategi brukes for å skaffe en konsekvent retning for en bedrifts digitale markedsførings aktiviteter. Vi lever i en tid hvor bedrifter interagerer med kunder gjennom digitale plattformer, akkurat derfor burde man ha mer fokus på bedriften sin digitale strategi. Den digitale strategien burde kunne implementeres inn i bedriften sin forretningsstrategi. I dette blogginnlegget skal jeg fortelle deg hvordan du med enkle grepp kan lage en digitale strategi for dine bedrift.

Gjennom forelesninger med Anders Mamen har vi lært mye om digital strategier, vi lært blant annet at man burde bruke en modell som rammeverk fra strategien. En slik modell vil hjelpe deg med å utforme strategien, i tillegg til at det blir mer strukturert. Det finnes mange forskjellige modeller man kan bruke, jeg vil anbefale å bruke SOSTAC modellen.

SOSTAC modellen steg for steg.

1. Situasjonsanalyse:

Første punkt i denne modellen handler om en analyse av omgivelsene til en bedrift. Hvor er bedriften i dag? Hvor står vi i markedet? Her anbefaler jeg at du bruker en SWOT analyse for å se på interne styrker og svakheter og eksterne trusler og muligheter.

2. Mål

Punkt 2 i modellen handler om å sette mål for bedriften, hvor ønsker du å få bedriften din?