ninabfagerli June 10, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi lever i et digital kaos som hele tiden er i endring, og bedrifter har mer enn noen gang behov for å lage en digital strategi. En digital strategi vil hjelpe deg med å kunne nå målene som er blitt satt, og prøve å se inn i fremtiden for å se hvordan kunder kommer til å reagere på en handling.
I dette innlegget vil jeg beskrive stegene som vil hjelpe deg å etablere en god digital strategi.

Evaluering av nåværende situasjon

Ved at virksomheten din får en oversikt over hva som er deres utgangspunkt og hva som bør prioriteres kan det gi en forståelse av eventuelle tall som kan brukes i den digitale strategien. Gjennom Google Analytics kan virksomheten sette opp nåværende trafikktall og hvilken plattform denne trafikken kommer fra. En bør også kartlegge nåværende situasjon med hvilken kunnskap dere har, og hva det er behov for. Kanskje vil dere ha behov for en spesiell fagkompetanse for at bedriften skal stille sterkere.

Målgruppe

Mange virksomheter ønsker å tilby noe som treffer alle målgruppene. Dette kan på en annen side gjøre at det dere tilbyr blir “vannet ut”, da en kontakter brukere som verken har interesse eller behov for det du ønsker å tilby. Gjennom å ha en egen tone of voice, vil personligheten til din virksomhet komme tydeligere frem og fortelle noe om hvem bedriften er. Det vil derfor være lett for kundene å identifisere seg med bedriften.

Sette et mål

Det er viktig å sette klare og oppnåelige mål som skal bidra til økt vekst i etablering av en digital strategi. Ved at virksomheten har noe å jobbe etter, og alle vet hvor de skal, vil være en viktig faktor. I dette steget kan en gjerne bruke SMART-mål modellen som et verktøy.

  • S = Spesifikk
  • M= Målbar
  • A= Attraktivt
  • R= Realistisk
  • T= Tidsbestemt

Hver bokstav står for en egenskap som målet må ha for at skal kunne fungere som en drivkraft. Det er viktig å ha løpende evalueringer av målene slik at en kan endre eller prioritere de fortløpende.
I dette steget kan også OKR være et fint verktøy å bruke for gjennomføring. OKR er et styringsrett som virksomheter benytter for å sette seg høye mål, sikre kontinuerlig fremdrift og for å klare å holde fokus på de viktigste aktivitetene til enhver tid.

Kartlegging av kanaler

Det er knyttet stor risiko ved at virksomheten kun markedsfører seg i en kanal. Virksomheter kan bli lite synlige i kjøpsprosessen, som igjen fører til økte markedsføringskostnader.
Det vil derfor være viktig å kartlegge og bruke de mest relevante kanalene for å kommunisere med ønsket målgruppe. For hver trafikk kanal er det lurt å stille seg enkle spørsmål om hva en ønsker å oppnå med markedsføringen, hvilket mål en har for kanalen og hvilket innhold en skal dele.

Identifisere kundene

En virksomhet bruker mye ressurser på å tiltrekke seg riktig målgruppe gjennom digitale kanaler slik som søkemotorer og sosiale medier. For at vi skal kunne klare å komme i kontakt med de, må vi ha informasjon om de. Vi må vite ting som for eksempel hvilke produkt de stadig ønsker å kjøpe og hva de gjør på nettsiden våres.

Etablering av markedsplan

En markedsplan gir deg mulighet til å ha god oversikt eventuelle prosjekter og markedsktiviteter. Denne vil gjøre arbeidet mer strukturert og bidra til at dere når målene som er blitt satt. I en markedsplan vil det være lurt å skrive ned hvilke tiltak som kreves for hver hendelse.

En digital strategi skal oppdateres fortløpende

Det er viktig at en digital strategi er levende og blir oppdatert fortløpende. Vi kan bruke konverteringssporing for å se hvordan kundene reagerer etter å ha sett virksomheten sine annonser. Det vil være viktig å kartlegge antall kjøp av produkter, nye og returnerende kunder og andre kundehenvendelser.

Det er viktig å kunne spore handlinger for å vite om en har lykkes.