admin januar 11, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Med utgangspunkt i teknologiendringer så er de ulike bransjene utsatt på forskjellige måter. I følge Deloitte er varehandel en av de som vil slite dersom de ikke gjør store endringer innen kort tid. Dette er mine refleksjoner rundt emne om du er interessert. Den hurtige digitale utviklingen gjør at de raske spiser de trege, dette er en sannhet vi presenteres for daglig når medier viser til bedrifter som går konkurs. Dette skjer parallelt med nyheter om de bedriftene som gjør suksess.

Suksess-bedrifter legger til rette for en dynamisk organisasjon som tar høyde for teknologiendringer. Disse evner å reflektere over hva de skal være og for hvem i fremtiden. Dette er bedrifter som opparbeider seg kompetanse, for å ta de riktige grepene basert på fremtidig vekst. Gjennom forretningsmodeller, organisasjonskulturen,  kommunikasjon og markedsføring, organisatoriske og strategiske konsekvenser. Og sist men ikke minst tror jeg disse bedriftene legger til rette for en forutsigbar adferd som er preget av riktig kommunikasjon. Dette er ofte en forutsetning for å gjennomføre gode endrings prosesser og krevende endringsledelse. Disse bedriftene har et bedre utgangspunkt enn andre til å møte fremtiden, men det forutsetter også at de investerer i gode IT systemer. Big data blir en viktig  verktøykasse for å analysere data.

Samfunnet er i store endringer, morgendagens og fremtidens kunder vil endre adferd i tråd med den digitale utviklingen. Google informerer om at 70% av kjøp gjøres online, dette har store konsekvenser for fysiske butikker. Reduksjon i trafikk til butikk vil bety mindre omsetning og i verste fall kroken på døra. For å forstå hva som skal til for å stoppe utviklingen må bransjen få bedre  kjennskap til forbrukernes adferd. Det vender oss tilbake til Big data, varehandelen bør benytte intern forretningsdata som sosiale medier for å bygge gode relasjoner og engasjement til målgruppen via sosiale nettverk. De bør ta i bruk tradisjonelle forretningssystemer og offentlig data til å opparbeide seg bedre kunnskap om målgruppen. I tillegg til dette bør de også benytte sensor data for å måle trafikk til butikk og adferd i butikk. Min påstand er at fremtidens forbrukere vil forvente raskere endringer i fysisk butikk i form av opplevelser, nyheter, personaliserte tilbud og et spisset utvalg for å tilfredstille målgruppen.  En annen konsekvens av  teknologiendringene vil også kreve nye måter å tenke business på som disruptive innovasjoner. Dette er nye utradisjonelle måter å tenke fremtidige løsninger. Hensikten er å utvikle banebrytende adferd for å inspirere forbrukere og skape behov, samtidig som løsningene er kostnadseffektive for bedriften.

Ikea har på mange måter gjort  disruptive  innovasjoner ved å utvikle en AR app. En AR app visualiserer møbler som kan settes inn i ditt kjøkken, stue, soverom osv. Dette er en helt ny kundeopplevelse som bringer produktene visuelt inn i ditt hjem med faktiske mål og størrelse slik at du kan ta stilling til om det blir bra, om det passer eller ikke. På denne måten kan du eksempelvis skanne alle rom i en leilighet og innrede på nytt så mange ganger du måtte ønske. Dette vil jeg betegne som banebrytende, ved å laste ned en app kan du få tilgang til hele Ikea sitt utvalg på din mobil og videre inn i ditt hjem. På denne måten kan forbruker benytte produktutvalget til å prøve, teste og finne gode løsninger som vil skape behov.

Ikea har over 392 varehus i 48 land, dersom  denne løsningen blir fremtidens handlemåte vil de stå ovenfor store endringer. Den digitale utviklingen er som tidligere nevnt kostnadseffektiv og lar seg drifte av langt færre  individer enn det som skal til for å drifte et varehus. Og med 392 varehus og rundt 200.000 ansatte over hele verden sier det seg selv at mange vil bli overflødig.  I tillegg kan en digital virksomhet ta utgangspunkt i en base, det kan gjøre 392 utsalgssteder overflødig. Dette er ytterst konsikvens om forbruker slutter å besøke varehus i fremtiden. Mange vil tenke at dette er uforsvarlig og kanskje uetisk, men dersom det er nødvendige grep for skape vekst å tjene penger så vil det skje.

Oppsummering av mine refleksjoner, når det gjelder utfordringene  varehandel står ovenfor så bør de prioritere å tilegne seg kunnskap for å ta de riktige grepene baser på hva fremtiden bringer av teknologiendringer. De bør investere i Big data og bruke tid på å tilegne seg bedre forståelse for kundens adferd. Og med dette som bakteppe, og basert på kjennskap til målgruppen bør de utvikle disruptive innovasjoner som kan gi konkurransefortrinn i fremtiden. Dette vil bety at flere bedrifter vil trenge færre ansatte en før og flere vil miste jobbene sine. Disse menneskene må tilegne seg ny kunnskap for å være attraktive i fremtidens arbeidsmarked.