fredrik.stomner juni 16, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Per i dag bruker 4,72 milliarder av alle mennesker på jorda internett per April 2021. Det utgjør ca 60% av jordas befolkning. Tenk litt på det, 60% av alle mennesker er på dette felles nettet. Det er derfor ikke så rart at omtrent alle aktører i hele verden befinner seg der også. I dette innlegget skal jeg vise hvilke kanaler som er veien å gå i 2021 for markedsføring.

Facebook og Instagram

Dette er to av de mest populære og største kanalene for markedsføring i 2021. Tall viser at omtrent 70% av personer mellom 18 og 29 år i Norge i dag har en profil på Instagram, og 80% av personer mellom 30 og 39 år har en profil på Facebook. Da har jeg ikke regnet med de andre aldersgruppene som også har en bruker her. Dette sier noe om hvilke aldersgrupper som hører til hvilket medium. Ut i fra dette er det tydelig at den litt yngre generasjonen holder til på Instagram, og de litt eldre holder til på Facebook. Begge to er fine platformer for markedsføring. Det er mulig å møte potensielle kunder, det er mulig å reklamere og i tillegg er det mulig å sponse ulike brukere for å generere mer oppmerksomhet.

LinkedIN

Dette er den overlegent beste når det kommer til å få kunder fra andre bedrifter. Den baserer seg på å knytte forskjellige kontakter i ditt nettverk og du kan legge inn tidligere jobberfaring samt interesser og nåværende jobb. Dersom man ønsker å jobbe med B2B salg, er det muligheter for å finne samarbeidspartnere her.

Konklusjon

Det viktigste å dra ut av dette er helt klart å finne ut av hvilken aldersgruppe du ønsker å rette deg mot og å finne ut hvor de befinner seg. Unge mennesker befinner seg på Instagram, og studenter samt folk i arbeidslivet befinner seg på LinkedIN.

Kilder:

https://datareportal.com/global-digital-overview

https://www.ipsos.com/nb-no/ipsos-some-tracker-q420