emiliefg January 22, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dagens samfunn omringes vi av digitale midler som mer eller mindre styrer livene våre. Vi har alle en mobiltelefon, pc eller Mac og gjerne nettbrett på toppen av det hele. Hjemme har du mest sannsynlig en TV også.
Hvis du tenker over det.. hvor mange timer av din hverdag bruker du foran en eller to av disse skjermene? Jeg vil tro at svaret er ganske mye for de fleste av oss.
Når det er sagt har du kanskje merket at vi i større grad enn før mottar nyheter og informasjon via digitale plattformer som mobil, nettbrettet og sosiale medier. Gjennom dine søk, klikk og stedsangivelser gir du nettbedrifter tilgang til informasjon. Dette er starten på det som utvikler seg- nemlig filterboblen.

Bilde fra mslgroup.no

Hva er en filterboble?
En filterboble defineres som en systematisk, individuelt tilpasset avgrensning av informasjon og opplevelser på nett som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltpersoner eller grupper. Man kan si at en filterboble oppstår når en algoritme på en nettside sorterer informasjon som en bruker søker på, basert på informasjon om brukeren. Det vil si at du på mange måter blir overvåket av disse algoritmene som fanger informasjon fra deg.
På grunnlag av din tidligere søkehistorikk og digitale spor dannes et mønster som algoritmene fanger opp og nettbedrifter vil utfra dette skreddersy sine tjenester og søkeresultater til deg og din personlige preferanser. Litt skummelt og genialt på samme tid!?

Hva er så en algoritme?
En algoritme er egentlig et gammelt matematisk begrep, men i dette tilfellet er det enkelt forklart som en oppskrift som forteller hvordan noe gjøres. For eksempel så kan det å følge en oppskrift være en algoritme. Du følger stegene i oppskriften helt frem til du er ferdig. Senere vil du kanskje lage dette om igjen og du følger samme stegene som sist og det repeterer du gjorde. Du følger altså oppskriften- eller algoritmen for å “løse oppgaven”.
Gjentar du denne oppskriften ofte nok dannes det noe som heter et ekkokammer.

Hva er et ekkokammer?
Som nevnt over dannes et ekkokammer når for eksempel en oppskrift eller i dette tilfellet informasjon blir forsterket gjennom repetering. På internett sporer de deg og det du søker på som de senere vil ta forgitt at du gjør om og om igjen. Det ligger i ordet “ekko”.

Konsekvenser?
Ja, det finnes konsekvenser ved denne type “overvåkning”. Gjennom algoritmen som innholdsleverandøren bruker vil de til slutt finne ut hva som er det beste søkeresultatet for oss brukere. Det vil si at den informasjonen vi får er tilpasset det innholdsleverandøren allerede vet om vår alder, kjønn, interesser osv.
Som et resultat av dette vil vi som brukere stadig få bekreftet våre egne synspunkter mens vi samtidig blir utestengt fra informasjon som ikke stemmer med våre egne oppfatninger. Vi blir gradvis snevret inn i vår egen kulturelle og ideologiske boble av likesinnede. Som et resultat av dette igjen kan vi mennesker miste evnen til å utvikle ny innsikt og holdninger. Det er helt klart at meninger blir bedre desto mer motstand man møter. Dette kan i stor grad være negativt for brukerne og for demokratiet.

Personlig har jeg et relativt ambivalent forhold til dette fenomenet. Flere ganger har jeg selv opplevd at hvis jeg googler for eksempel gardiner så kommer det opp reklame fra forskjellige leverandører om gardiner på facebook, instagram osv. Jeg har sikkert klart å gjennomføre et kjøp gjennom denne reklamen uten å være bevisst på det. Det er jo bra at leverandørene har funnet produktet for meg slik at jeg bare kan gå rett til kassen å betale, men jeg er litt skeptisk på hvor mye informasjon de faktisk har fra meg som bruker. Man kan jo stille spørsmål om de tar digitale etiske prinsipper på alvor oppi det hele.

-Emilie Gunnerød

Kilder:

https://snl.no/filterboble
https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=424614&p_dim=88205