sofielindseth januar 11, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Mitt første innlegg er en oppgave gitt foreleser Arne Krokan. Jeg skal skrive om et tema som virkelig fanget min oppmerksomhet i hans første forelesning. Selv om mye av stoffet han sa var svært interessant så velger jeg å ta for meg Kina´s sosiale kreditt system, og mye av det sammme kan vi se på den kjente netflix serien «black mirror».

Det er et stort datatilsynssystem som skal vurdere og disiplinere deg som statsborger basert på den sosiale, politiske og økonomiske oppførselen man har i samfunnet.

Dette skal lanseres i Kina i 2020. Med referanse til en artikkel fra institutt for medier og kommunikasjon i Danmark. Jeg mener at det er en bekymring om mitt og andres personvern blir satt i et slikt system, selv om mye av digitaliseringen vi står ovenfor i dag er selvpåført gjennom sosiale medier og egen publisering på internett.

Mye av det som vekket meg er at en med høy score mottar flere sosiale privilegier. Det betyr at de som har høy score vil nyte sosiale og økonomiske fordeler, mens de med lav score vil få redusert tilgang til enkelte tjenester og økonomiske fordeler (som for eksempel transportmidler). Vi blir med andre ord overvåket ut i fra våre handlinger og total score/poengsum.

Jeg mener at dette er et dataspill som man er fanget i resten av livet. Personlig kan jeg tenke meg at dette kan være en god ordning i forhold til overholdelse av lover og regler. Men på en annen side klarer jeg ikke å tenke på at jeg skal blir styrt av min sosiale og økonomiske posisjon i samfunnet (score/poengsum).

I Norge måles vi på andre områder. Når vi for eksempel skal søke jobber så vil de søke opp deg som person og det samme vil de gjøre om du søker boliglån. Disse målene/søkene er vi i Norge godt kjent med. Videre blir vi informert om noen har f.eks kredittvurdert deg.

Etter min mening vil det å bli målt etter hvem du er sammen med, eller hvor du velger å handle varer og tjenester bli meningsløst. Jeg ser på det slik at vi mennesker har samme rettigheter og friheten vår må ikke bli tatt i fra oss. Alle skal kunne få mulighet til å reise hvor en vil, eller velge å gå på den skolen man ønsker å gå på.

Kinesiske myndigheter har ikke offentliggjort hvordan dette sosiale kreditt systemet skal fungere, men jeg støtter systemet på en måte slik at alt kan bli samlet på en felles platform for å bekjempe kriminalitet/lovbrudd. Men jeg er uenig i at det skal stigmatisere mennesker etter score om hvor du befinner deg i samfunnet eller til hvilke klasse man tilhører.

// Sofie Lindseth