sondretjoerswaaghk januar 25, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Begrepet digitalisering brukes om konvertering av analoge data til digitale, men også om innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet. – https://no.wikipedia.org/wiki/Digitalisering

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å …

  • Fornye
  • Forenkle
  • Forbedre
  • Digitalisering → digital transformasjon

Selskaper som Apple tjener milliarder på å hele tiden fornye produkter og tjenester for forbrukerne sine. Istedenfor å selge en totalutviklet mobiltelefon eller tjeneste, har du vært smarte nok til å følge den teknlogiske utviklingen i samfunnet, og hele tiden høre på etterspørselen til forbrukerne, samt fornye etter behov.

I dagens digitale økonomi ser vi mange eksempler på hvordan selskaper jobber mot å forenkle sine tjenester og produkter. I en verden der løsninger som Vipps, Uber og VGTV finnes, er det viktig å holde følge.

Sist men ikke minst er det viktig at endringene du foretar deg forbedrer tjenesten/produktet ditt. Etikk, personvern, funksjonalitet og lønnsomhet er viktige faktorer å ta i betraktning når man ser etter å forbedre.

Lurer du på hvorfor du skal digitalisere? Les hva telenor-sjefen har å si i denne artikkelen på VG.