annikenheskestad January 9, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som vi alle er vitne til, og som gradvis hele tiden blir
større og større er den digitale forandringen. I løpet av de siste årene har vi
sett en stor forandring i hvordan vi mennesker jobber på, og ikke minst hvordan
vi tar innover oss kompetanse på helt ny måte. Jeg synes at dette er et veldig
interessant tema, og har mange spørsmål til hvordan verden vil se ut og utvikle
seg de neste årene. På denne bloggen kommer jeg til å drøfte tema rundt dette knyttet
til valgfaget mitt digital markedsføring.