Mia Marie January 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hei!

Etter kun en uke på skolen har vi rukket å få en bred innføring i selve faget digital markedsføring, og lært en hel del. Det er morsomt se hvor kontinuerlig det digitale utvikler seg, og hvor teknologien er på vei.

I vårt første innlegg fikk vi i oppgave å skrive en liten innledning om noe som interesserte oss fra en av de første timene, og en av de tingene som interesserer meg er kunstig intelligens. Vår foreleser, Arne Krokan, har mye spennende å komme med her.

Hva er egentlig kunstig intelligens? Det er når datasystemer greier å løse oppgaver, uten hjelp fra mennesker. Innenfor dette temaet har det skjedd masse de siste årene, og mobilen er relevant. Uten at du tenker over det samler din mobil inn informasjon om deg selv, basert på tidligere data og søk på internett. Mobilen kan til og med fange opp ord du sier, har du snakket om å kjøpe ny mobil, så kan reklame om forskjellige mobiler dukke opp.

Det er ikke bare mobilen som er relevant her, roboter har også utviklet seg enormt de siste årene. Visste du for eksempel at i flere bedrifter så har allerede roboter tatt over intervju delen ved rekrutering? Robotene stiller spørsmålene og lagrer svarene dine, lager en rapport og sender det videre til bedriften. Fordeler ved roboter som intervjuer er fordommene som eventuelle mennesker får ved førsteinntrykk, og/eller etter intervju. Mennesker er laget slik at etter kun 3-5 sec så har man allerede gjort seg opp en ca.60-70% mening om man liker den personen eller ikke. Etter litt fler sekunder vil man ha en hel mening, dette er førsteinntrykseffekten. Roboter har ikke mulighet, hvertfall enda, til å gjøre seg opp et menneskelig førsteinntrykk. Ulempen med roboter og deres raske utvikling er arbeidsledighet. De som tidligere har hatt ansvar for intervju og rekrutering får mindre å gjøre jo mer robotene utvikler seg.

Digitalisering er konstant i utvikling, mer og mer arbeid blir digitalisert og hva skjer da med arbeidsplasser? Blir det arbeidsledighet? Jeg gru-gleder meg til å se hvordan den kunstige intelligensen utvikler seg fremover i tid, alt som utvikler seg kommer med både fordeler og ulemper.

Håper dette fanget deres interesse og at dere vil fortsette å klikke dere innom! Dere kan lese mer om meg på «om meg»,

Mia M Gillebo