celinefinnoy januar 19, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Reading Time: 2 minutes

Vi står ovenfor flere utfordringer i tiden som kommer, og noen av dem er mer mentale enn digitale.

Her om dagen leste jeg en artikkel som omhandlet hvordan jobbmarkedet vil se ut innen en 20 års tidsramme. For mange kan dette være skremmende lesing. I følge en rapport fra NHO, som artikkelen baserte seg på, vil blant annet antallet butikkselgere og kontormedarbeidere reduseres kraftig. Dette begrunnes i den mye omtalte digitaliseringen.

Digitalisering er blitt et moteord som man hører om titt og ofte og er ikke noe man bare kan overlate til en IT-avdeling. Det er her den mentale utfordringen kommer inn i bildet. De fleste av oss vil i tiden fremover trenge å tenke nytt og være endringsvillig. Om man så er en person som allerede er godt etablert i arbeidslivet, eller en som er på jakt etter sin første jobb. Det er andre kompetanser enn tidligere som behøves, og da særlig er det den digitale kompetansen som blir fremtredende. De mentale utfordringene som kan være en potensiell stopper for å tilegne seg denne kompetansen er en fastlåst tankegang som grunner seg i trygghet og det vi allerede kjenner til.

Selv om det er slik at flere yrker vil forsvinne, vil det også oppstå nye former for arbeid. Dette er kanskje en gladnyhet, men er også et av de viktigste argumentene til hvorfor man bør holde tritt med utviklingen og ta digitaliseringen på alvor.

Vinnerne av digitaliseringen er de som kan tilpasse seg!