anitaghanizadeh1 mars 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En disruptiv innovasjon er, ifølge professor Clayton Christensen, en ny vare, tjeneste eller prosess som enten skaper et nytt marked eller inntar low-end -markeder. De nye disruptive leverandørene starter med å angripe de oversette/ignorerte low-end-markedssegmentene med en lavere pris enn de etablerte aktørene. De etablerte aktørene overser ofte de disruptive inntrengerne fordi markedssegmentet er lite attraktivt. Inntrengerne leverer «gode nok» produkter til lavere pris. Etter en periode beveger inntrengerne seg opp i hovedsegmentet med høy kvalitet. Kundene i hovedsegmentet tar i bruk inntrengernes tjenester og disrupsjon er realisert.

Grønn disruptiv endring vil si at det er en prosess hvor
mindre firmaer med mål om en mer bærekraftig verden klarer å utfordre de
veletablerte aktørene på markedet. Det grønne skiftet har på mange måter blitt
til en disruptiv endring.

Et eksempel på dette kan være i bilindustrien, mer spesifikt
elbiler. Teknologisk innovasjon har bidratt til grønn endring innen
bilindustrien. Bilindustrien har over tid oversett den økende interessen nisjen
for elbiler. I starten imponerte ikke elbiler noe særlig, men etter en del
endringer og økt kvalitet førte dette til mer attraktivitet rundt el-biler. Et eksempel
på dette er Tesla som designet verdens første Premium helelektriske sedan fra
grunnen opp- Model S, som har blitt den beste bilen i sin klasse i alle
kategorier. For å opprettholde et komplett bærekraftig energiøkosystem,
produserer Tesa også et unikt sett av energiløsninger, Powerwall, Powerpack og
Solar Roof, noe som gir huseiere, bedrifter og nyttemidler muligheten til å
administrere fornybare energigenerering, – lagring og forbruk.

Bilderesultater for tesla logo
Bildet er hentet fra( https://no.pinterest.com/pin/609604499531198449/ )

Nye aktører som benytter seg av ny, disruptiv og bærekraftig teknologi, kan fort vokse seg store i markedet og endre hvordan konkurransen foregår. Via bærekraft kan man skape et konkurransefortrinn. Teknologi står ganske sentralt når man snakker om grønn disruptiv endring.

kilder:

kilder

https://www.tesla.com/no_NO/about lest: 27.03.2020

https://medium.com/cgi-norway/hva-er-egentlig-disruptiv-innovasjon-183765b9bc3a lest: 27.03.2020