Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Google Analytics har vist seg å være ett nyttig verktøy for
oss, og vi er glade for å ha hatt muligheten til å jobbe med, og det at vi har
fått lære dette. Det vi har lært som er det viktige å ta med seg videre, er det
at om du har planer om å åpne en nettside, uansett formål. Så har du ett stort
behov for å lære deg å anvende Google Analytics.

Analysene vi utfører i vår oppgave er i all hovedsak 3
forskjellige, hvilke besøkende vi har innom siden som er returnerende, med
andre ord vil vi finne ut hvor mange det er som er faste lesere av siden vår,
da dette er viktige tall innenfor bloggbransjen.

Det som er viktig å få med seg i denne analysen er tallene
oppe i venstre hjørnet, de forteller oss at 3 273 av totalt 12 755 er
lesere som har returnert til siden vår. Andre viktige tall vi kan ta med oss
fra denne analysen er de tallene som står nederst til venstre, altså hvor mye
tid hver enkelt bruker i gjennomsnitt bruker inne på bloggen vår. Ettersom det
er blogg vi driver, så hadde tallene her vært lite imponerende. Men heldigvis
er ikke dette trafikken fra vår blogg, men heller demoversjonen av Google Merchandise
Store. I samme analyse kom det frem at flesteparten av de besøkende generelt er
fra USA, med India og England et godt stykke bak.

Videre valgte vi å ta en analyse av hvilke brukere som
kommer til oss gjennom henvisninger, altså da for å se om markedsføringen vår
går som den skal.

Tallene på dette er øverst til høyre, 2564 av 12755 kom til siden
gjennom henvisninger, som er gode tall for det man prøver å oppnå her. Samtidig
viser tallene at vi har mye mobiltrafikk, noe som kan tolkes positivt for en
blogg.