jens_1998@live.no juni 7, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dagens samfunn er stemmene vi hører høyest ofte i den digitale verden. Internett har blitt en internasjonal møteplass der vi kommuniserer på en helt annen måte, sammenlignet med hvordan det var for bare hundre år siden. Vi kan i dag i større grad komme i kontakt med mennesker med samme meninger, verdier og interesser enn tidligere. Tidligere var rekkevidden for stemmen vår så lang som vi kunne høres, mens vi nå kan oppsøke kanaler der vi treffer akkurat dem vi ønsker, uavhengig av hvor i verden de befinner seg. Dette betyr at vi kan samle likesinnede i langt større grad enn tidligere. Spørsmålet er da om dette bare er en god ting, eller om det også kan bidra til mer uheldige utfall.

I dette innlegget skal vi se på hvordan stormingen av den amerikanske kongressen den 6. januar 2021 kom til, med et fokus på hvorfor og hvordan, og de sosiale medienes rolle. Stormingen av kongressen var på mange måter fremprovosert av den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump. Det hele endte i at fem mennesker døde, og blir nå sett på som det største angrepet mot den amerikanske politikken siden britene satte fyr på U.S. Capitol i 1814 (Wikipedia).

Bilde hentet fra Unsplash, Fotograf @historyhd.

Bakgrunnen for “angrepet”

Stormingen tok sted i forbindelse med presidentvalg-resultatene der Joe Biden vant over Donald Trump. I etterkant av dette startet en rekke konspirasjonsteorier, mange fremprovosert av Trump selv. En av disse handlet om hvordan valgresultatene var fusket med, og hvordan Trumps nederlag egentlig skulle vært en seier. Han kom med en rekke uttalelser i sosiale medier, spesielt på Twitter, der han ga sterke oppfordringer til følgerne sine om å ta saken i egne hender. Det endte med at en rekke mennesker samlet seg i radikale forum for høyreekstremister, der de planla angrepet på kongressen (Wikipedia).
I etterkant er det mange som lurer på hvorfor ikke angrepet ble stoppet, eller forsvart bedre, ettersom planleggingen var såpass åpenlys. Den diskusjonen skal vi riktignok ikke gå inn på for denne gang. Det interessante nå er derimot hvordan et angrep som dette kan planlegges så åpenlyst uten at det blir satt en ordentlig stopper for.

Et annet “angrep” med utsprang fra en konspirasjonsteori var stormingen av Area 51. Dette riktignok langt mer uskyldig. Area 51 er en amerikansk militærbase, og konspirasjonsteorien gikk ut på at det skulle finnes utenomjordisk liv der, skjult fra offentligheten. Det ble startet et Facebook-event som resulterte i at to millioner mennesker trykker “skal” og halvannen millioner var “interesserte” (BBC).
Denne stormingen var riktignok en humoristisk bevegelse, eller en meme. Grunnen til at jeg nevner dette er fordi planleggingen var svært lik som for stormingen av kongressen. Det ble gjort helt åpenlyst på internett.

Planleggingen

Bevegelsens røtter vokste ut i etterkant av valgresultatene og som en følge av Trumps uttalelser om valgfusk. Den satte sine første fotspor i høyreekstreme forum, der det åpenlyst ble planlagt og delt tips om for eksempel hvilke redskap man burde ta med seg, for å enklest mulig kunne bryte seg inn i kongressens bygg. Frontfigurene for bevegelsen og angrepet var under oppfatning av at den amerikanske politikken var skitten, og bestemte seg da for å ta saken i egne hender. Det var uttalelser fra teamet til Trump, for eksempel fra advokaten hans, der han oppfordret bevegelsen til å bære våpen under angrepet (Wikipedia).

Bilde hentet fra Unsplash, Fotograf Darren Halstead.

“If you don’t fight like hell you’re not going to have a country anymore” (Trump 2021)

Dette utsagnet til Trump skapte god kok blant tilhengerne som hadde samlet seg foran kongressen, bare en drøy time før stormingen. I etterkant av stormingen ble det reist en tiltale mot Trump, der blant annet dette ble var en del av saken. En drøy time etter døde fem mennesker og det ble det satt verdenshistorie (Wikipedia).

Amerikanere, sosiale medier, ekkokamre og filterbobler

Vi nordmenn (og resten av den ikke-amerikanske verden) kan ha en tendens til å latterliggjøre den amerikanske politikken, spesielt under Trumps styre. Det var et utfall som var så vanskelig å se for seg, at vi bare lo det vekk. Vi lo inntil han faktisk ble valgt. Da var det ikke like morsomt lenger, og mange ble redde for hvordan de neste årene skulle se ut. Vi skjønte nok ikke hvor mange mennesker det var i USA som Trump faktisk traff. Gjennom internett og sosiale medier klarte Trump å sørge for en solid velgerbase, gjennom blant annet de ufiltrerte uttalelsene på Twitter. Jeg har i et tidligere innlegg skrevet om “ekkokamre og filterbobler” og hvordan sosiale medier kan skape vrangforestillinger for brukerne. I neste avsnitt skal jeg se på hvordan dette kan ha spilt en rolle i Trumps valgkamp og stormingen av kongressen. Ta gjerne en titt på innlegget om ekkokamre og filterbobler først.

“Fake News”

Bilde hentet fra Unsplash, Fotograf Markus Winkler.

Gjennom Trumps karriere som politiker og president har begrepet hatt sin storhetstid. Han har beskyldt mange av motstanderne sine for å drive med “fake news”, samtidig som det har vært en del saker der det har kommet frem at han har drevet med det selv (Wikipedia). Sammensetningen av Trumps bruk av fake news, retorikken hans, situasjonen i amerika, valget, velgerne og motstanderne hans er farlig. I sosiale medier skapes filterbobler som former innholdet du får opp i feeden din. Dette baseres på hva det er mest sannsynlig at du klikker deg inn på, slik at plattformen får høyest mulig engasjement på innholdet. Innholdet du blir presentert er altså ofte basert på hva du “ønsker” å se, eller hva du allerede delvis er enig i (Bjørge). Følgerne og velgerne til Trump ble altså oftest presentert Trump-vennlig innhold i SoMe. Dette gjelder spesielt de mest engasjerte, som gjerne meldte seg inn i diverse diskusjonsforum. Inne i slike kanaler skapes det som kalles “ekkokamre”, der meninger og verdier forsterkes internt, uten at det blir en god debatt med de riktige motargumentene. Listen for å skape en bevegelse lignende den som stormet kongressen ligger altså lav i slike rom.
For det var i et slikt rom angrepet på kongressen ble planlagt. Her samlet konspirasjonsteorien største forkjempere seg, sammen med et utvalg av Trumps største fans. De så på valgkampens resultater og fremtiden som skulle komme som en stor trussel, og planla et motangrep. Den faktiske folkemengden som stormet kongressen bestod av nynazister, høyreekstremister, medlemmer fra militæret, voldsaktivister og tilfeldige “passasjerer” som ikke nødvendigvis hadde noen politisk agenda for å bli med, annet enn at de fulgte etter (Wikipedia).

Den største forkjemperen og promotøren for angrepet, Trump, hadde i perioden før 6. januar oppfordret velgerne sine til å komme til hovedstaden for å protestere. Disse meldingene ble videre spredd i de åpne forumene, med tolkning om at de skulle angripe kongressen. Deretter ble dette videre delt. Bevegelsen benyttet seg av alternative mediekanaler fra Facebook, Reddit og Twitter ettersom disse sensurerer blant annet oppfordringer til vold. Bevegelsen syntes riktignok også i de mest populære mediene, men i en noe mindre voldsprovoserende profil (Wikipedia).
Inne på de alternative mediene ble det diskutert og tipset om hvordan man skulle unnvike politiet, bryte seg inn i bygget og hvordan man skulle smugle inn våpen. Det ble også vurdert om de kom til å bli nødt til å angripe politiet, for å bryte inn. I de dypeste dalene av forumene ble stormingen omtalt som et angrep som kunne føre til krig, hvis det ble reist for mye motstand. Her var det flere som snakket om å drepe politikere, og hvem de hadde lyst til å drepe først. Sitatet nedenfor er hentet fra en FBI-rapport fra hendelsen, og ble funnet i et av diskusjonsforumene for angrepet (Wikipedia).

“Stop calling this a march, or rally, or a protest. Go there, ready for war. We get our President or we die. … It is our duty as Americans to fight, kill and die for our rights.”

Slike skremmende, men tilsynelatende “uskyldige” trusler og samtaler på internett bør altså tas på alvor. For en samtale som i utgangspunktet virker å være tomme trusler kan resultere i verdenshistorie, som vi har sett her. Internettet med dets mange kommunikasjonskanaler, noen svært vanskelige å få innsyn i, blir en stadig større samlingsplass. På godt og vondt. Det hjelper riktignok ikke at en av verdens mektigste mennesker bruker det for å oppfordre til voldelige opprør.

Kildeliste:
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-49667295
https://en.wikipedia.org/wiki/2021_United_States_Capitol_attack#Planning_of_January_6_events
https://www.jensbjorge.com/2021/01/26/ekkokamre-you-better-check-yo-self-before-you-wreck-yo-self/