Brage Tellebon mars 30, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I denne modulen av faget digital markedsføring har det vært fokus bærekraft, og vår eksamen handler da selvfølgelig om dette. Oppgaven er å velge en bedrift og se på hva denne gjør for å nå FNs bærekraftsmål, for så å formulere en kampanje for å bedre markedsføre dette. Jeg og gruppen min med Ingrid og Jennie har valgt å skrive om Dressmann og deres arbeid med bærekraftsmål 12, ansvarlig forbruk og produksjon under kampanjen #WECARE

Vi har også fått ideer om flere blogginnlegg vi kan skrive om, og jeg velger da å ta utgangspunkt i eksamensoppgaven og skrive om hvilke sosiale kommunikasjonsplattformer jeg mener er mest relevante for å nå kommunikasjonsmålene våre.

I Norge er de fleste på nett og deltar i bruken av sosiale medier som facebook, snapchat, instagram og twitter. Blant målgruppen er de fleste på en av de tre førstnevnte og dette er et godt utgangspunkt. Alle tre er unike plattformer som har sine måter å kommunisere med forbrukere på.

De sosiale kommunikasjons-gigantene 

Facebook er en god mulighet for å nå størst antall siden det er plattformen med mest mennesker (rundt 80% av befolkningen) og på grunn av algoritmer som gjør at innhold kan bli delt lettere blant disse. Hvis du liker innhold kan det vises på tidslinjen til andre du kjenner og motsatt. Dette gjør det lettere for å skape en viral spredning av innhold blant brukere. Facebook er den letteste av disse plattformene å skape engasjement rundt innhold på siden det er lettere å dele, kommentere og like.

Snapchat er den nest største sosiale plattformen i Norge når det kommer til antall brukere, hvor 60% av landet bruker appen og opptil 90% av målgruppen vår er ukentlige brukere. Men Snapchat gir mindre mulighet for viral spredning av innhold da det ikke er noen delingsfunksjoner eller lignende. Men på grunn av Snapchats brukerbase er det en god måte å få ut et budskap på. Snapchat gir også en mulighet for å være mer uformell og vise hva som foregår bak teppet. Bedriften trenger ikke ha en egen konto og legge ut eget innhold, men kan for eksempel bruke de forskjellige annonseverktøyene som Snapchat gir mulighet for.

Instagram er mer likt Facebook i måten man konsumerer innhold på. Man ser alt som venner og kjente eller bedrifter og influencere legger ut og kan like og kommentere på innholdet. Her er det muligheter for eget innhold som forskjellige poster om arbeidet som blir gjort rundt #WECARE, konkurranser for å skape engasjement rundt kampanjen, eller bruk av influencere som kan promotere produkter og bedriften.

For oppgaven er det disse tre vi har valgt, da det dekker det meste av sosial kommunikasjon i Norge, og vi kan nå største delen av målgruppen og segmentene på denne måten. 

Lenker:

Snapchat for Ideelle organisasjoner.
Dressmanns #WECARE