emiliebergquist april 8, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget vil jeg skrive om hvorfor det er lurt å ha et godt nettverk og gode mentorer. Har du ikke skaffet deg en mentor, så anbefaler jeg deg å lese dette innlegget og ta First Round-kurset: Networking basics. Dette kurset handler om hvordan du kan skaffe deg ett nettverk. 

Bildet er tatt av Tumisu fra Pixabay

 

First Round – Networking basics
Dette kurset inneholder 8 ulike moduler du må gjennom. De tar for seg ulike tips og verktøy som er nyttige på veien mot å bygge ditt eget nettverk.

1. Din profesjonelle identitet
I starten av kurset tar det for seg hvem du er som student og ung profesjonell. De får fram viktigheten i at vi ikke er ferdig utlært og trygge når vi har fått en bachelor eller en jobb. Allerede som student er du i gang med å utvikle og bygge din profesjonelle identitet. Her finnes det 5 kvaliteter som er viktige å ha i bakhodet under nettverksbyggingen.

 • Empati: Evnen til å se ting fra perspektivet til personen du oppsøker hjelp fra, Point of view.
 • Nysgjerrighet: Tydeliggjør for personen at du er nysgjerrig på deres reise, erfaringer og opplevelser.
 • Takknemlighet: Vis takknemlighet, personen gir av sin tid og innsikt.
 • Relevanse: Forklar personen hvorfor samtalen er nyttig for deg.
 • Respekt: Gjør mot andre slik du kunne ønske de hadde gjort det mot deg, om du hadde hjulpet noen.

2. Finne en relevant mentor via LinkedIn
LinkedIn er en plattform som er perfekt for å finne nye kontakter. Her er det mulig å begrense søkene til ulike bransjer og selskap. Det finnes 4 måter å finne kontakter på:

 • Perfect overlap:
  Her handler det om å finne noen du identifiserer deg med. Det kan for eksempel være en som går samme studieretning. For min del ville det en tidligere student innenfor samme studieretning vært “perfect overlap”.
 • Great overlap:
  Er nesten likt som “perfect overlap”, men ikke helt. Her går personen på samme skole og studert innen lignende retning.
 • Similarites:
  Her kan det være personer som har lignende utdannelse som deg, men fra en annen skole. Denne personen kan være en person som jobber med noe du syntes er lærerikt eller spennende.
 • Someone interesting:
  Skaffe seg en mentor som man ikke har noe tilfelles med, men ønsker å få veiledning fra denne personen. Hvis man syntes personen kan bidra med god innsikt og kunnskap for din egen framtid.  

3. Hvordan ta kontakt via LinkedIn
Når skal du bruke LinkeIn og når skal du bruke mail? Kurset forklarer forskjellen mellom disse to plattformene. LinkedIn er en casual, enkel og rask måte å kommunsikere med andre på. Mail vil ofte bli sett på som mer personlig og formelt. Det er derfor lurt å ha denne informasjon i bakhodet når man vurderer hvilken plattform man skal benytte. Paul kommer også med en huskeregel som er smart å ta med seg når man skal sende sin første melding:

Meldingen skal svare på:

 • Who: Hvem er du? -presenter deg selv i meldingen.
 • Why: Hvorfor sender du medling til vedkommende?
 • What: Hva lurer du på eller ønsker du fra vedkommende?

4. Koordinering
Her er det fokus på hvordan man skal koordinere en samtale. Et tips Paul kommer med her er å respektere andre sin tid og gjøre samtalen rask og enkel. Konkret, korrekt og god informasjon vil være med på å skape få feiltrinn. Ved å vise til god planlegging og kooridinering før en samtale vil være positive tegn som mottaker vil  legge merke til.

5. Navigasjon
Her handler det om navigasjon under en telefonsmatale. Her kan de 5 kvalitetene fra modul 1 være lure å dra inn for at samtalen blir best mulig.

6. Research
I denne modulen er fokuset å få deg til å klare å styre telefonsamtalen i den retningen du selv ønsker. Introduser deg selv, del dine styrker og svakheter. Forklar videre om hvordan din karriere har utviklet seg og hvordan du ønsker at den skal videreutvikle seg i tiden som kommer. Deretter kan du fortelle hva du ønsker å få ut av samtalen. Svar så godt du kan på spørsmålene personen eventuelt måtte stille.

7. Bygge relasjon
Det er en fordel å være godt forberedt før man kontakter sin mentor. Søk opp bedriften på forhånd, og se om det er noen nylige hendelser du kan dra inn i samtalen.

For å stille spørsmålene på best mulig måte deles de inn i 3 ulike kategorier:

 • The main question: 
  Bør omhandle bedriftens/mentoren sin historie og eventuelle utfordringer de/h*n har opplevd. Hvorfor har bedriften/mentoren tatt de valgene som er tatt?
 • The second question: Bør omhandle arbeidet bedriften eller mentoren gjør per i dag?
 • The third question: Hvilke relevante råd eller tips har mentor til deg, etter samtalen?

8. Å skape langvarige relasjoner
Etterhvert som man har hatt ulike samtaler om relevante temaer med mentor, er det viktig å opprettholde denne kontakten. Da kan du sørge for å få tilegnet deg enda mere kunnskap og veiledning. Det er også viktig å vise sin takknemlighet til mentoren, dette kan du gjøre ved å sende en mail som viser hvor takknemlig du er for samtalene, eller noe personen har hjulpet deg med. Det er også fint å få med at man setter pris på all tiden personen har brukt på å komme med råd og tips. Du kan også spørre personen om det er mulig å opprettholde kontakten, på denne måten vil personen føle at tiden som er brukt er godt brukt og at du har satt pris på det.

Konklusjon:
Jeg syntes dette kurset var nyttig og lærerik! Jeg vil anbefale det til alle som leser dette innlegget. Jeg har lært at det å ta kontakt med noen ikke er så skremmende, det kan jo også være et stort komplement for de som eventuelt blir kontaktet. Du taper ikke noe på å ta sjansen, og tar du ikke en sjanse kommer du ingen vei!

Vi har alle startet ett sted, og de fleste er villige til å hjelpe hverandre med deres kunnskap. Så er det også viktig å tenke på at våre medstudenter også en dag kan være våres mentor, det mener jeg er noe vi alle på tenke på.

Du vet aldri hvem som blir din neste sjef, kollega eller mentor.