martineschogren mars 16, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Planlegging, kreativitet og oppfølgning. Men hvordan skaper du en nettbutikk med tomme hender? Det som kreves er en idè som hva du ønsker å selge og tilgang til internett. Så enkelt er det faktisk.  Med utgangspunkt i 10 suksesskriterier kan du sørge for at din nettbutikk oppnår troverdighet, tillit og er garantert konverteringer. 

Netthandel, eller e-handel som det også omtales, er informasjonssamfunnet vårt  i praksis. Dette er nettverskbaserte handlesløsninger for presentasjon, salg, betaling og distribusjon av verditilbud til en kunde.  Å drive handel på nett uten å behøve å ta hensyn til tilsvarende virksomhet gjør prosessen enklere og noe enhver person klarer å gjennomføre; det er nærmest en bedre grunn til å starte med netthandel fra dette utgangspunktet. Men hvilke grunnleggende mekanismer skal inkluderes når du oppretter en nettbutikk? Min foreleser Karl Philip Tangen, som arbeider med suksesskriterier på nett, har utarbeidet gode vurderingskriterier med formål å utvikle samt forbedre nordiske nettbutikker. Med utgangspunkt i vurderingskriteriene, som tar for seg grunnleggende mekanismer som forekommer for gode nettbutikker, har jeg basert på kriteriene samt nyttige lenker laget en oppsummerende oversikt over hvordan din nettbutikk kan optimaliseres.

1.Konsept og strategi Konseptet omhandler hvem virksomheten er, hva den leverer og hvorfor kundemålgruppe gjennomføre en transaksjon hos virksomheten. Viktige vurderingskriterier er design, presentasjon og konkrete «call-to-action»; den konkret handling som skal forekomme. Basert på overordnet målsetning skal nettbutikken utforme en klar og fremtidsrettet visjon, som skal være levende for alle parter i virksomheten og kommuniseres helhetlig. 

Strategi som et dynamisk fenomen omhandler analysen og innsikten, spontanitet og rutine, lykke og feilslutninger. Med andre ord hvilken retning du velger og hvordan alle ledd skal mobiliseres, følges opp og justeres underveis i prosessen. En effektiv strategi er enkel å forstå og enkel å kommunisere. Suksess avhenger av evnen til å gjennomføre. Som min foreleser Karl Philip poengeter; «Strategi er å velge en retning og implementere som et helvete»

Forretningsideen beskriver hvordan målsetningen skal realiseres, som er en dynamisk og kontinuerlig prosess. Business Model Canvas (BMC) er svært verdifult verktøy for å strukturere arbeidet og skape høy verdi for enhver bedrift, uavhengig av kunnskap, ressurser og utgangspunkt.

2.»Kunsten å fange kundens oppmerksomhet» Nettbrukerne er mer selvsikre i sine digitale adferdsmønstre og har konkrete preferanser for hva de ønsker å vie oppmerksomheten til digitalt. I denne sammenheng er behovet for verdifull informasjon og kvalitetsinnhold som er verdiskapende en kvalitetsindikator. Godt innhold er totalopplevelsen av ulike typer innhold på ulike distribusjonsplattformer. Dette kan tiltrekke, etablere en relasjon og engasjere målgruppen med overordnet mål om å stimulere til lønnsom kundeadferd. Korrekt innholdsproduksjon og visuelle «lead catchers» kan trigge kunden til konkret adferd.

En god nettbutikk har en samstemt visuell profil, inkluderer enkel navigering og produktpresentasjoner som skaper innbydende sider. Ryddighet og enkelthet er viktige faktorer, hvor en god regel at brukeren som entrer landingssiden etter fem-ti sekunder skal forstå hvorfor vedkommende skal investere tid og oppmerksomhet til nettopp denne virksomheten. Et godt førsteinntrykk avhenger av at nettsiden bygger opp under merkevaren og kommuniserer hva merkevaren står for. 

3.Synlighet i søkemotorer Søkemotoroptimalisering er 90 % og må være en viktig del av vurderingene som foretas. Som Nina Furu skriver starter 55 % av alle netthandelskjøp med et besøk fra en søkemotor, og over 60 % av trafikken til et godt søkemotorsynlig nettsted kommer fra søkemotorer. Opp til 90 % av all søkemotortrafikk til norske nettsteder kommer fra Google. Dette innebærer at også dine konkurrenter  ønsker å være på Googles listetopp, for at kunden skal finne frem til nettstedet blant de uendelige mulighetene søkemotoren presenterer. Hvordan Google finner ditt nettsted har jeg skrevet mer om i dette innlegget. 

En riktig løsning er å kombinere betalte AdWords-annonser med kvalitetsinnhold om produktene på nettsiden. Google AdWords gir deg muligheten for å optimalisere søkeord/søkesetninger, posisjonere virksomheten i konkrete geografiske områder, og skape skreddersydde annonser for din virksomhet på internett. Nettsiden kan også tillegge tags på produktene som annonseres, slik at øvrige sosiale medier også lenkes sammen og skaper trafikk til hverandre. Innholdsmarkedsføring kan medføre at Google premierer nettsiden din bedre basert på godt innhold som er relevant og meningsfylt for kundemålgruppen. Dette krever kunnskap vedrørende de sosiale plattformenes egenart og strukturelle utforming, samt å forstå fordelene med hver enkelt av dem. Jeg ønsker også å anbefale bruk av konkrete søkeord, som en viktig del av prosessen med å kartlegge lønnsomhetspotensialet for nettbutikken i forkant av lansering.

4.Brukervennlighet Brukervennlighet handler om at nettsiden er intuitivt riktig å bruke, enkel å navigere, informasjonsakitekturen er korrekt organisert og nettsiden inkluderer korrekte søkefunksjoner; nettbrukeren skal ha oversikt over hvilket søk som er foretatt og mulighet for å filtrere søket. Brukervennlighet innebærer at produktene er enkelt å finne, relevant informasjon er tilgjengelig og filtrering av produktbilder er relevant for det konkrete søket som er foretatt. God navigasjonsmuligheter medfører at kundemålgruppen ønsker å gjennomføre den konkrete «call-to-action», hvor ønsket digital adferd medfører at virksomheten kontinuerlig kan mestre øke sin trafikk og konvertering til landingssiden. Dette vil overordnet sett innebære at den kommersielle målsetningen blir realiserbar.

Fremveksten av en ny teknologisk trend innebærer at mobildataverktøy og kommunikasjonsplattformer basert på smarttelefoner og trådløse verktøy, nå er integrert som alternative plattformer for transaksjon, markedsføring og kommunikasjon. Nettsider som er mobil optimaliserte er dermed nødvendig for å bli synlig i søkemotorer via alternative trådløse verktøy og for å skape optimal brukervennlighet. 

5.Kjøpsprosess Kjøpsprosessen skal bære preg av sikkerhet, tilgjengelighet og enkel gjennomføring. Dette øker sannsynligheten for at nettbrukeren faktisk gjennomfører en transaksjon. Prosessens effektivitet avhenger av hvilke betalingsløsninger som benyttes. Kunderegistering hvor nettbrukeren registrere betalings- og kundeinformasjon tidlig i prosessen for fremtidige kjøp, kan medføre en økende tilbøyelighet for at nettbrukeren gjennomfører en transaksjon under orientering på nettsiden. Konkrete «call-to-actions» for å legge produktene i handlekurven og gjennomføre en kjøpsprosess, skal bære preg av enkelthet, synlighet og en klar visuell utforming.

En orientering over hvilke betalingsmuligheter kunden benytter seg av på øvrige digitale e-handelssider er nødvendig for integrering av virksomhetens betalingsløsninger; som vi vet tar langt flere virksomheter nå i bruk Vipps som en enkel, rask og billig betalingsløsninger som kundene foretrekker. Med den viktigste argumentasjonen er at Vipps gjør det enklere for kundene å betale, inkluderer ingen etableringsgebyr og krever ingen registering av kundeinformasjon på nettsiden for transaksjonen.

6.Teknologi og hastighet  Nettbrukerne ønsker kvalitetsinnhold og informasjon formidlet konkret og raskt. Dette innebærer at hastigheten på nedlasting av innholdselementgene er viktig å undersøke. Teknologi og hastighet påvirker konverteringsraten. En generell antakelse ifølge artikkelen publisert av blog.hubstop er at raten synker med 7 % per ekstra sekund nedlastning av nettsidens materiale. 

Google PageSpeed Insights  er et nyttig verktøy for å undersøke nettsidens nåværende hastighet. En dynamisk nettside som forandrer seg basert på brukerinterkasjon og custimization vil generelt flyte mer smidig enn en statisk nettside; customization innebærer at informasjon tilegnet om forbrukernes tidligere transaksjoner og digital adferd kan benyttes for å endre nettsidens standardisering og brukertilpasning basert på kundemålgruppens preferanser. Innledende tiltak kan innebære å skape avanserte søkemotorer hvor produktforslag dukker opp i tråd med søkeord, forslag til produkter fra liknende produktkategori eller produkter som er kjøpt i kombinasjon med hovedproduktet basert på kunnskap om nettbrukernes søk, klikk og tidligere transaksjoner.

7.Kundetilfredshet De beste nettbutikkene inkluderer kundevurderinger, foretar kontinuerlig oversikt over egne reviews, håndterer negative tilbakemeldinger og fremstår som troverdige basert på kunders evaluering. Kundevurderinger er gull verdt for å skape en opplevelse av hva produktene inkluderer, innebærer og kan tilby av konkrete produktegenskaper men også skape fremtredende kundefavoritter fra nettsidens sortiment. Nettbrukerne skal dermed gis muligheten for å gi terningkast, anmelde et produkt etter leveranse eller gi konkrete stjerner på det overordnede kjøpsprosessen; generelt hvor godt de er fornøyd med produktet og handelsopplevelsen.

Omtalene kan benyttes aktivt av virksomheten for å avdekke hvilke områder eller produkter som krever vedlikehold og hva som skal fremheves. E-mail marketing er et viktig stikkord for hvordan virksomheten kan oppfordre eksisterende kunder til å skrive egne vurderinger. 

8.Trygghet Digitale transaksjoner innebærer langt flere risikoer for nettbrukeren. Nettsidens kredibilitet og kvalitet vil påvirke nettbrukernes oppfatning. Trygghet innebærer at prosessene er raske, oppleves som sikre og behovet for kundeinformasjon blir formidlet tidlig ved klikk inn på landingssiden. Dersom virksomheten har kapasitet er enkel tilgang til egen kontaktinformasjon på hovedsiden et riktig valg. Eksponering av kvalitetsrike leverandører, kvalitetssikringer, logoer av sikre betalingstjenester som nettsiden støtter og gode refunderingsbetingelser er kvalitetskriterier  skaper sikkerhet for transaksjoner. Gode betingelser og informasjon vedrørende frakt- og reklamasjonsmuligheter øker tilbøyeligheten for at kjøpet er tryggt og at kjøperen også blir ivaretatt etter transaksjonen.

Et enkelt tiltak er å undersøke om sideopplysningene stemmer overens med de tolv godkjenningskravene på trygghandlel.com og søke om godkjenningsstempel for å få sertifisert nettbutikken. 

9.Markedskommunikasjon Nettsiden burde inkludere en egen blogg som skaper et helhetlig inntrykk av virksomhetens karaktertrekk, overordnet formål og konkret interaksjon med produktene. Bloggen kan skape økt trafikk som øker sannsynligheten for å konvertere besøkende til leads, skape gode relasjoner til kundemålgruppen, opparbeide tillit i markedet og generere langsiktige resultater. Bloggen gir også virksomheten et kraftig verktøy for å rangere høyere i søkemotorer. Er du fortsatt i tvil om hvorfor en blogg kan skape strategiske fordeler for virksomheten burde innlegget hos Effekt Digital leses.

Som Karl Philip poengterte i forelesning ved Høgskolen Kristiania, er e-postmarkedsføring er 40% mer effektivt for å tiltrekke flere kunder i netthandel. En viktig tanke er at mengden nettbrukere både skal ha kvanitet og kvalitet. En tilstrekkelig e-postliste gir virksomheten en enorm konkurransefordel som generer muligheten for nyhetsbrev sign-up og kommunisere direkte oppfordringer til kundemålgruppen. Registrering av kundeinformasjon tidlig i prosessen er et effektivt tiltak for å sikre seg dette.

Aktivitet og digital tilstedeværelse på flere sosiale medier øker tilbøyeligheten for trafikk på landingssiden. Det er likevel nødvendig å poengtere at kommunikasjonsplattformens strukturelle sider og egenart må tas i betraktning, hvor kommunikasjonen skal være samstemt med plattformens egenart.   Innhold som formidles skal være relevant, personlig og regelmessig med henhold til en publiseringsplan. Utgangspunkt for dette er en godt utarbeidet kommunikasjonsstrategi. Øvrig bruk av annonser i etterkant av kommunikasjonsaktiviteter skal ha en direkte relevans til den øvrige markedskommunikasjonen. Den viktigste faktoren er dermed kontinuitet. 

10.Priser og utmerkelser Dette punktet avhenger av nettbutikkens langsiktige og overordnet investering. Hvert år tildeles priser og utmerkelser til nettbutikker i ulike kategorier. Alle bemerkelser bør eksponeres for omverdenen. En viktig tanke er likevel at virksomheten alltid skal vise selvsikkerhet og samtidig ydmyket, stolthet og samtidig ikke skryte av egne prestasjoner og sist men ikke minst; alltid vise at virksomheten er tilstede på grunn av og for sine nettbrukere. 

Start i det små. Oppnådd suksess vil medføre at du kan ta steget videre. Alltid ha den tilbakevendende tanken om at ambisjonsnivået skal være realiserbart. Som Nina Furu skriver; «Alt for alle er ingenting for noen». Dermed sier jeg; våg å være noe for noen, vis forståelse for hvem dette er og gjør dette med selvsikkerhet gjennom å implementerer mekanismene fra de 10 overordnede vurderingskriteriet.

 

Kilder og nyttige lenker:

http://www.websuksess.no/nettbutikk/

http://www.startenettbutikk.com/kunder/kunder_trafikk_seo

http://www.startenettbutikk.com/startebedrift/starte_nettbutikk

http://www.startenettbutikk.com/nettbutikk/lage_hjemmeside

http://www.startenettbutikk.com/tjene_penger/hvordan_tjene_penger

http://hannebirgitte.com/2015/03/hva-er-en-god-nettbutikk/