hvard mai 15, 2022

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Refleksjonsnotat – Karamelsk

Dette kursert: «å starte en nettbutikk», har vært et en av de mest praktiske fagene jeg har hatt på høyskolen så langt. Personlig så tror jeg dette kurset er absolutt overførbart med tanke på veien videre etter studier. Måten vi har blitt kastet ut i en realitet uten å ha kontroll, tror jeg har vært en realistisk måte å lære på når man skal møte virkeligheten. 

Selvfølgelig så har teoretiske moduler en viktig funksjon, men måten vi har lært å opprette en fungerende virksomhet fra start, har vært super relevant. 

Ulike Faser

Selve forretningsideen har vært noe som jeg og Henriette (min kone) har tenkt på en stund. Hennes lidenskap for bakst, konditori og kulinarisk kunst, har vært noe som vi har snakket om, kunne ha vært interessant å gi mer profesjonelt rom. Da har også valget av rett plattform vært viktig. Så da jeg foreslo idéen «Karamelsk» for studie-gruppen min, og den falt i god jord, var valget ganske enkelt.  

Første fase gikk ut på kreativ idémyldring når det kom til relevant, visuelt utrykk. Vi drøftet en del hvordan vi kunne presentere Karamelsk best mulig, eller med andre ord hvordan Karamelsk kan skille seg ut, å bli en merkevare som bærer tydelig preg i markedet. 

Siden vi ganske tidlig i prosessen hadde landet en forretningsidé, et produkt og et navn, brukte vi heller fokus på OKR. Vårt objektiv (en mer ambisiøs og mindre målbar visjon) var at vi skulle være en av Norges ledene leverandører av flytene karamell på nett. Dette er en ambisjon som også kan være reelt siden det er få tilbydere av flytende karamell på nett.

VI satt også noen «key resuslt» (noe mer målbare delmål) som gikk ut på at vi skulle ha 5000 besøkende på nettsiden vår før sommeren hadde startet. Et annet mål var at vi skule få omtale i lokalavisen og siste mål var et relativt ambisiøst mål på at vi skulle omsett for 50 000 innen juni. Det siste målet har jeg innsett er lite realistisk, men omtale i lokalavis har vi klart å oppnå. 

Opprettelse av nettbutikk

Selve opprettelsen av nettbutikken har gått relativt greit. Vi har brukt litt tid på å sette oss inn i hvordan systemene fungerer, ikke alt har vært like sømløst når det har kommet til hvordan plattformen Shopify fungerer. 

Hva har gått bra og hva har vært utfordrerne

Konseptet Karamelsk er et relativt konkret og enkelt / lett forståelig konsept. De fleste kjenner til hva karamell er, derfor trenger man ikke en dyp forklaring når man skal lansere eller markedsføre selve produktet.  Det har også vært til fordel for oss på gruppen, da vi har kunnet brukt mer tid på enighet rundt design og utrykk i stede for å utvikle et helt nytt produkt. Vi har benyttet oss av gode digitale verktøy som Miro og Google docks. Dette har vært effektive plattformer som har gjort jobben i å utvikle estetikk, utrykk samt det og konkretiserer karmaelsk sin forretningside og samskrive en utarbeidet forretningsplan. 

Jeg synes samarbeidet med leverandører av glass og grafisktrykk har også vært bra. Dette er absolutt relasjoner som vi ønsker å opprettholde i tiden fremover. 

Gruppens dynamiske og forskjellige egenskaper har vært avgjørende for å komme frem til et resultat vi alle er fornøyd med. Det at vi kan spille på forskjellige styrker har vært kjempe gøy. Alle har også på den måten jobbet selvstendig med de fordelte arbeidsoppgavene, samtidig som vi har jobbet effektivt sammen. Jeg vill tørre å påstå at gruppens kvalifikasjoner sprer seg bredt. Alt fra dyktige ferdigheter når det kommer til design, gode kommunikasjons og SoMe egenskaper, analyse samt økonomiske ferdigheter, god produksjon av tekstmateriale, utadvendt relasjonsbygging og sterk markedsforståelse, er noen av viktige kvaliteter som gruppen besitter i sin helhet. 

Jeg tenker også at gruppens kultur har gitt rom for kreativ utfoldelse og på den måten har også gitt rom for et progressivt ambisjonsnivå samtidig så har vi klart å holde en jevn fremgang der alle har dratt sin del av lasset. Tydelig og strukturert kommunikasjon har også vært avgjørende med tanke på å opprettholde en god flyt. Forståelse ved forskjellige synspunkter har også vært viktig for å etablere rom for dynamikk. 

Gruppens engasjement har også vært totalt avgjørende for hvordan vi har klart å ta nye steg. Det har også vært en felles konsensus og ønske om å drifte Karamelsk etter avsluttet eksamensperiode. 

Selv om det er mye positivt jeg har erfart i denne perioden, så har det også vært et par «hiccups» i prosessen. Opphold i leveranse på grunn av høy pris har vært en av de, og mye lengre leveringstid av nødvendig emballasje en forventet har også bidratt til frustrerende delay. 

Men jeg føler jeg har lært enormt mye, spesielt med tanke på kommunikasjon og praktiske grep for å få en ide til å bli et konsept, som igjen blir en etablert tilbyder av et produkt.