mfper January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Ekkokammer

Ekstremister på alle kanter

Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse på en situasjon om meninger og tanker som blir forsterket gjennom repetisjon og mangel på motstand innenfor en begrenset gruppe. Gjennom algoritmer så vil innhold som gjenspeiler dine meninger og tanker oppstå i dine sosiale medier. 

Ekkokammer et begrep som er i vinden og grunnen er at det er en voksende oppslutning av sterke meninger, spesielt innenfor politikken. Innhold som du liker vil du bli eksponert for i større grad og innhold du misliker vil du bli mindre eksponert for. Ulempen med dette er at det vil i en viss grad kun vise en side av en sak. Det kan gjøre et utslag på hvordan oppfatningen av sentrale samfunnsområder. De vil bare bli eksponert for innhold som underbygger sin mening. Et godt eksempel er «Mannegruppen Ottar» som er en gruppe som er basert på å lage innhold som underbygger sine meninger om forhold mellom kvinner og menn.

Hvorfor er det slik?

Tanken bak ekkokammer gjennom algoritmer er at det skal skape underholdene innhold som gjør at brukerne på de forskjellige plattformene forblir brukere. Mange av plattformene har mottatt sterk kritikk og spesielt rollen de plattformene har spilt i valg av politiske ledere. Den mest kjente er presidentvalget hvor Trump vant.

Høyre VS venstre 

De politiske ytterkantene har fått en høyere oppslutning de siste årene, og det er blitt tatt opp i debatter om ekkokammer i de forskjellige plattformene har spilt en rolle ved å påvirke meningene til sine brukere. Disse brukerne vil ikke møte motstand til sine meninger og det vil underbygge de meningene de har i dag. Det kan være grunnen til at de politiske ytterkantene øker i populæritet.

Kilder:

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/XwerL7/begrepet-ekkokammer-boer-skrotes-det-er-sterke-krefter-der-ute-som-vil-demokratiene-vondt-jan-ketil-arnulf