sara.dahlmann January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne uken har vi kommet inn på temaet ekkokammer og filterbobler. Dette er to begrep som dukker ofte opp innenfor digital markedsføring derfor skal jeg nå fokusere litt på akkurat de to temaene. 

Ekkokammer

«Et ekkokammer er en metaforisk beskrivelse, som beskriver en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon og repetisjon innenfor en avgrenset gruppe.» https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer

Man ser gjerne bort fra fakta og meninger, noe som gjør at det ikke er mye plass til motstridende synspunkter. Hvis man ser på ordet ekkokammer så kan man si at det blir mere bekreftende og at hvis man for eksempel sier «hvordan går det» igjen og igjen, og dette skjer på samme måte på internett man blir sporet og fulgt med på hva man søker opp. 

Vi har i tidligere forelesning vært inne på temaet algoritmer, men hva mener man egentlig med ordet algoritmer? Dette blir brukt for det meste bland mennesker som holder til innenfor informatikk bransjen og matematikere. Algoritmer kan man beskrive på en enkel måte ved å si at man bruker det til hvordan operasjoner skal utføres for å løse problemet man har foran seg. Noe som da tilsier at en algoritme er på en måte en oppskrift eller en fremgangsmåte som forklarer steg for steg hvordan løse problemet. 

Men det er ikke bare positive sider ved dette, det finnes også negative sider ved at de følger med. Hvis man gir noe en «like» eller har søkt på noe tar det ikke lang tid før dette dukker opp i feeden din på eksempel facebook eller at det dukker opp reklame om temaet du har «likt» eller søkt på. Enda en negativ side ved dette er at det kan føre til at enkeltpersonen blir eksponert for informasjonen som da bekrefter et syn de allerede har, og dette er med på at man kun får det ene synes og ikke får muligheten til og se det fra andre synsvinkler. 

Men igjen så er det positive sider ved det man får nemlig mye informasjon og dette er med på å gi en informasjonen man trenger til enhver tid. Dette er tidsbesparende og for mennesker i 2020 er det et must fordi man som oftest har 100 baller i luften på en gang. Man finner informasjon raskt og man mye enklere for informasjon til seg. 

https://link.no/ekkokammer/

Filterbobler

Dette er et begrep som har kommer fra boken «The Filter Bubble» som er skrevet av forfatteren Eli Praiser.  Det går ut på slik at en filterboble har en effekt som oppstår hos en ved at vi får muligheten til å filtrere og sortere bort informasjon på nettet  fordi det er på nettsider som tilbyr oss informasjon som enkeltpersonen ikke interesserer seg i. Filteret bobler går litt igjennom ekkokammerefekkten fordi her også oppstår det algoritmer som lager anbefalinger for en og søkeresultatene en gjør på nettsider gjør at filterbobler fungerer slikt at det prøver å forutse hva som utvikleren mener hva som vil ha størst interesse og hva som vil falle mest i smak. Dette gjør de ved at man tilpasser innholdet på nettsidene man søker på med å se på søkehistorikken din, hvilket kjønn du er og i hvilken aldergruppe du er i.
Med dette som resultat gjør dette at vi som brukere får enda mere bekreftelse på våre egne synspunkt og mens vi parrarelt blir utestengt fra andre synspunkt og vi blir stengt ute fra informasjonen som ikke er likt med våre egne oppfatninger. Dette er med på at vi blir mer og mer lukket i med vår egne ideologiske og kulturelle boble med likesinnede. 

Kilde liste :

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer
https://link.no/ekkokammer/