Nordmank98 January 21, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kilde: https://anakkabupaten.blogspot.com/2019/06/filter-bubbles-effect.html

Hva er ekkokammer?

Ekkofammereffekten dreier seg om situasjoner der informasjon, ideer og meninger blir forsterket gjennom kommunikasjon og repetisjon. Det man søker opp eller det man leser, blir mer bekreftet. Denne effekten oppstår oftest når en dominerende stemme har en sterk mening om en påstand f.eks. under en diskusjon i offentligheten, der tilskuerne gjerne gjentar og repeterer påstanden igjen, ofte i overdrevet form.

Hva er filterboble?

Ordet «filterboble» er et begrep man gjenkjenner fra boka «The filter bubble» som er blitt skrevet av forfatteren Eli Pariser. En filterboble er en effekt som oppstår ved at ting vi søker gjennom søkemotorer eller sosiale medier blir filtrert og sortert bort på internettet fordi informasjonen anses å være irrelevant for oss brukere. Filterbobler kan vi si går litt igjennom ekkokammereffekten, det det oppstår algoritmer som gir brukerne anbefalinger og søkeresultater på nettsteder som prøver å gi et bilde av hva utvikleren tror vil ha størst sjanse for at vi skal være førnøyd med innholdet. Slik de gjør det er at de tilpasser innholdet på nettstedet utifra våre tidligere besøkte nettsider og søk på nett.

Kilde: https://www.sticky.digital/danger-of-living-in-a-filter-bubble/

Hvordan har disse fenomenene påvirket vårt samfunn?

Det faktumet at våre enkeltes bruk av internett blir skreddersydd til våre spesielle preferanser, bidrar dette til at det gjør det lettere for oss å navigere på nettet og bruke dette på en måte som kan koble deg sammen med folk som deler den samme lidenskapen, og dermed utdype kunnskapen din til en spesiell interesse. En eksempel her er hvis en bruker internettet for å bli bruker i Linkedin, og den har en type utdanning med visse ferdigheter. Og hvis hen har lyst å finne seg en jobb som matcher hennes krav så jobber algoritmene med å finne de søkeresultatene som er mest relevant for søket. På denne måten tror jeg at det kan være ekstremt nyttig å skreddersy ens internettopplevelse.

På en annen side er det et klart problem med å filtrere ens søkeresultater uten at de vet det. Det kan være slik at den som leter informasjon sitter igjen med mindre informasjon enn andre fordi visse resultater er blitt filtrert, men det kan ikke en vite. Slik kan man på en måte føle seg utenfor, at man ikke får tilgang til noe som man faktisk var interessert i.

Når vi snakker om filterboble er det ofte to utrykk som går igjen: «ekkokammer» og «falske nyheter». Man kan tolke ekkokammer som et rom hvor man kan skape et sterkt ekko. Et rom der meningene intensiviseres og det ikke er noen formidlende påvirkning. Ekkokammere som disse opprettes i en filterboble f.eks. i form av facebook-innleg der meningene som er så kalt ekkoe blir forsterket av de andre medlemmene i boblen og ikke lenger blir sett fra et annet perspektiv.

Dette forklarer blant annet fenomenet til såkalte falske nyheter. Dette forklarer blant annet suksessen til såkalte falske nyheter. Dette skaper en oppfatning av verden som bestemmes mer av meninger enn av fakta, noe som fører til konflikter i stedet for diskjusjoner.

En fin og lett video som forklarer disse fenomenene..