Nordmank98 januar 24, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Kilde: https://anakkabupaten.blogspot.com/2019/06/filter-bubbles-effect.html

Hva er ekkokammer?

Ekkofammereffekten dreier seg om situasjoner der informasjon, ideer og meninger blir forsterket gjennom kommunikasjon og repetisjon. Det man søker opp eller det man leser, blir mer bekreftet. Denne effekten oppstår oftest når en dominerende stemme har en sterk mening om en påstand f.eks. under en diskusjon i offentligheten, der tilskuerne gjerne gjentar og repeterer påstanden igjen, ofte i overdrevet form.

Hva er filterboble?

Ordet «filterboble» er et begrep man gjenkjenner fra boka «The filter bubble» som er blitt skrevet av forfatteren Eli Pariser. En filterboble er en effekt som oppstår ved at ting vi søker gjennom søkemotorer eller sosiale medier blir filtrert og sortert bort på internettet fordi informasjonen anses å være irrelevant for oss brukere. Filterbobler kan vi si går litt igjennom ekkokammereffekten, det det oppstår algoritmer som gir brukerne anbefalinger og søkeresultater på nettsteder som prøver å gi et bilde av hva utvikleren tror vil ha størst sjanse for at vi skal være førnøyd med innholdet. Slik de gjør det er at de tilpasser innholdet på nettstedet utifra våre tidligere besøkte nettsider og søk på nett.

Kilde: https://www.sticky.digital/danger-of-living-in-a-filter-bubble/

Har de en påvirkning med tanke på samfunnsutviklingen?

(digital markedsføring)