annikenuhl January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I den digitale hverdagen vi i dag er en del av er vi omringet av informasjon  og nyheter i realtid fra alle kanter, og algoritmer blir det bare mer og mer snakk om.

Hva er algoritmer?

Enkelt forklart er algoritmer en haug av operasjoner som skal utføres for å løse et problem. Dette er derimot kanskje ikke det de fleste av oss tenker på når vi hører ordet algoritmer. Ofte dukker ordet opp i sammenheng med både Facebook og andre sosiale medier. I den sammenhengen handler det om hvordan nyhetene i feeden vår er spesialsydd for oss via algoritmene. 

På grunn av den enorme mengden med stoff og nyheter Facebook har å servere brukerne sine, ønsker de å presentere de sakene som er mest aktuelle for hver enkelte bruker. Dette høres kanskje bare positivt ut fordi vi da slipper å se uinterresante nyheter, men algoritmene har også en bakside som jeg vil se nærmere på i dette innlegget.

// pexels

Et ensidig syn på virkeligheten?

Dersom du på Facebook liker et innlegg som handler om en spesiell politiker du er enig i, er sannsynligheten stor for at nyhetsfeeden din kjapt fylles opp med lignende saker og innlegg, nettopp fordi algoritmene har plukket opp at dette er noe du finner interresant. Baksiden med dette er derimot at du kun får servert akkurat det du “liker” og det du er enig i. Det kan derfor føre til at du sitter igjen med et veldig ensidig syn på hvordan virkeligheten er. Det er dette som kalles “ekkokammer-effekten”. 

Ekkokammer-effekten gjelder ikke bare i politikk, men de fleste områder i samfunnet. Det er ofte både sunt og viktig å få servert ulike synspunkter av en sak for å få et balansert bilde av hvordan virkeligheten er og hvordan samfunnet fungerer. 

Hvilke konsekvenser kan ekkokammer-effekten ha?

Den amerikanske forfatteren Eli Paris mener at vi blir fanget i en “filterboble” på den måten at vi kun får servert nyheter vi er enige i og dermed ikke får utfordret synet vårt på ulike saker. Dette vil kunne bli et problem i fremtiden for demokratiet blant annet ved at man kun får informasjon som er likt det en selv tenker og mener. Selvom vi mennesker er skapt på den måte at vi ofte søker kontakt med andre som deler samme meninger som oss er det som nevnt tidligere viktig med informasjon fra flere sider av en sak, noe som vil bli vanskeligere å få tak i dersom vi kun får servert informasjon tilpasset våre egne meninger og synspunkter. 

Med et åpent syn og kritisk tenkning derimot vil vi kunne se på samfunnet gjennom andre øyne og andre meninger, og på den måten skape en bedre verden.

Hvordan bryte ut av boblen?

Det kan ha store konsekvenser for vårt syn på verden dersom vi fortsetter å unngå andre meninger enn våre egne. For å bryte ut av filterboblen kan du:

Ta kontroll over nyhetsfeeden din:
Du kan ta tilbake kontrollen over hva som vises i nyhetsfeeden din på sosiale medier ved å enkelt like innlegg og følge sider du vanligvis ikke er enige med. På denne måten vil du få opp nye innlegg som du kanskje ellers ikke ville fått opp, og dermed få et annet synspunkt på ting som kan være nødvendig.

Endre rekkefølgen på innlegg som vises:
Endre hva som vises i facebook-feeden ved å endre rekkefølgen fra “toppinnlegg” til “nyeste innlegg”. 

Følg personer med andre meninger enn deg:
Følg aviser, talspersoner og kommentatorer som har en annen mening enn deg. Tillat deg å følge disse da de mest sannsynlig har noe å komme med som kan gi deg et bredere syn på saker.

Kilder:

https://trd.by/meninger/2018/11/09/%C2%ABEkkokammer-oppmuntrende-men-skadelig%C2%BB-17832174.ece

https://www.samfunnsforskning.no/aktuelt/nyheter/2017/skrasikre-debattanter-gjennom-ekkokamre-og-skytter.html

https://link.no/ekkokammer/