Mikkellinblad January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bilderesultat for bobler
https://www.vitusapotek.no/gravid%2C-baby-og-barn/barn/rad-og-informasjon/oppskrift-pa-kjempesapebobler/a/A9056

Filterbobler

Uttrykket
«filterbobler» er et relativt moderne begrep. Dens opprinnelse kommer
fra 2011 boken «The Filter Bubble», skrevet av Eli Pariser. I denne
boken argumenterer han for at en negativ trend har oppstått ved at man ikke
lenger vil utsettes for andre interesser eller synspunkter som motsier våres
egne på internettet. Et eksempel på dette vil være om en miljøaktivist søker på
«Australia skogbrann», så vil det muligens dukke opp informasjon som
klimaårsaker til brannen, ødeleggelsene og hvordan man kan hjelpe til. Mens om
en økonom hadde søkt på det samme, så vil det muligens dukke opp informasjon
som økonomiske oppturer eller nedturer ved følge av brannen, eller
industriområder som er kraftig påvirket.

Med andre ord vil
filterbobler si en slags effekt som følge av ens egne søk og
internettaktivitet. Mye av informasjon og funksjoner som var likt for alle før
er nå filtrert bort og mer individuelt tilpasset innhold er dagens trend.

Ekkokammer

Effekten av et
ekkokammer oppstår når det forsterkes meninger, ideer, ytringer, tro, innlegg
osv mellom flere ulike brukere i et såkalt «lukket rom» eller en
gruppe. Det skapes altså en situasjon der man blir introdusert for bare en side
av en enkelt sak/innlegg. Som et resultat av det blir det mindre plass for
motstridende synspunkter og troen på dette forsterkes.

Konsekvenser

«Skillet mellom preferanser, som angir hva
individet vil eller ønsker, og muligheter, som angir hvilke restriksjoner som
styrer valget, er viktig.»

Dette er noe som
blir beskrevet av Arne i boken Nettverksøkonomi og stemmer godt når det er
snakk om ekkokammer og filterbobler. Kognitiv dissonans blir overflødig og en
mer ensrettet tankegang blir vanlig. Vi blir introdusert for mye basert på
våres egne meninger og tro, og ender med at vi utfordrer oss selv langt mindre.

Bilderesultat for usa valgkamp
https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/usa-valg-for-dummies/3423170780.html

«Fake
news» er blitt en populær frase å si, fordi det har oppstått på bakgrunn
av ekkokamre.

Dette blir ofte
koblet opp mot nyheter eller politikk, spesielt på sosiale medier som Facebook,
Instagram, Snapchat osv. Nyhetsbilde og det helhetlige perspektivet på ting som
foregår i verden blir mer skreddersydd og individuelt. Masse nyheter blir publisert
via sosiale medier og kan også fort bli manipulert med. Dette ser vi flere
eksempler på i politikken som valgkampen i USA hvert fjerde år, her finner man
enormt mange manipulerte nyheter for å styre velgere en bestemt vei. Vil dette
være starten på mindre tillit til media og deres nyheter?

Kilder:

Krokan, Arne. 2013.
Nettverksøkonomi: digitale tjenester og sosiale mediers økonomi. Oslo: Cappelen
Damm. ISBN: 9788202412142. Sider: 176.

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Xv6AW/mer-enn-ekkokamre-og-falske-nyheter

https://kampanje.com/archive/2011/10/–dialog-i-sosiale-medier-my-ass/