Sindre Borseth January 23, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Etter at internett kom, har vi forandret måten vi
innhentet informasjon på. Fra å få informasjon gjennom en avis eller en annen
persons tanker, kan vi nå finne informasjon om hva som helst via mobilen. Ikke
nok med at vi kan søke opp informasjon om hva som helst på noen få sekunder,
men ved hjelp av algoritmer vil vi få søkeresultater som er tilpasset hver
enkelt av oss. Dette er vel bra, eller?

Et bilde som inneholder himmel

Automatisk generert beskrivelse

Hva
er en filterboble?

En filterboble er når internett finner frem
informasjon de tror du ønsker å se, istedenfor å gi deg den informasjonen du
trenger å se. The Filter Bubble ble introdusert i 2011 av Eli Pariser. Pariser
mener vi blir fanget i en farlig filterboble som kun bekrefter våre tanker og
ideologi, og ikke eksponerer oss med nye syn på verden. Dette gjør at vi ikke
får ny innsikt, og vi havner inn i et ekkokammer sammen med likesinnede. I et
ekkokammer vil man få en forsterket oppfatning av din tro, fordi nye tanker og
ideer ikke slippes til.

Hvordan
kan dette brukes mot deg?

Hvis man ser bort fra at personlig utvikling blir
hemmet, må man være obs på at du kan være del av en filterboble helt ubevisst.
Dette kan være for eksempel i forbindelse med et presidentvalg, der du får
positive nyheter om en kandidat, og negative om den andre. Det er derfor viktig
å være kildekritisk til hva man leser, og gjøre seg opp en egen mening.

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Ekkokammer

https://snl.no/filterboble