fridaengan January 21, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Dersom to personer googler nøyaktig det samme tror de fleste at de vil få opp de samme resultatene. I mange tilfeller stemmer det, men sannheten er at dette reguleres av algoritmer som plukker opp dine digitale spor. En filterboble er ifølge SNL en individuelt tilpasset avgrensning av informasjon og opplevelser på nettet. Denne avgrensningen er basert på dine digitale spor, som kan være alt fra hvilke nettsteder du søker oftest til hvilken politisk tilhørighet du har. Begrepet filterboble ble først tatt i bruk av internettaktivist og forfatter Eli Pariser, som ønsket å belyse den negative siden ved denne type avgrensning. Han mener avgrensningen kan gjøre at forbrukere går glipp av informasjon som vil kunne utvide eller utfordre deres syn på verden.

Begrepet ekkokammer er ifølge NDLA når ideer, informasjon eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor en avgrenset gruppe. Dersom du leser i et forum hvor mange av meningene er like eller at en side av en sak blir belyst sterkere og mer positivt, kan det hende du befinner deg i et ekkokammer.

Effekten av ekkokamre og filterbobler

Kinesiske myndigheters strenge internettsensur er kanskje et av de mest kjente eksemplene når det gjelder dette temaet. I Kina får man ikke tilgang til flere sosiale medier, som for eksempel Facebook, Twitter og YouTube. Mange stiller seg kritiske til denne avgrensningen, men det er likevel få som snakker om bruken av filterbobler og ekkokamre.

Personlig mener jeg filterbobler og ekkokamre kan stå i veien for samfunnsutviklingen ved at man kun blir eksponert for ting som bekrefter det man allerede vet eller tror. Eksempelvis mener jeg det vil være sunt for alle å bli eksponert for andres politiske ståsted og meninger rundt tema som næringsliv, miljø, og utdanning. Dersom man kun får artikler og nyhetsoppdateringer som er partisk når det kommer til politikk, kan det diskuteres i hvor stor grad det blant annet påvirker valgresultater. Det er uansett ingen tvil om at det påvirker politikken til en viss grad.

/Frida Engan

Kilder: www.snl.no/filterboble, https://ndla.no/nb/subjects/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573