eirillhoff februar 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Digitale verktøy er en del av hverdagen min. Skolearbeidet mitt skjer for det meste på pc, og informasjonen vi får blir i stor grad formidlet på nett. Arbeidsgivere kan sjekke din digitale profil, og vurdere deg ut fra hva de finner.

CC: Kaitlyn Baker

Om bloggen

Etter første forelesning fikk vi beskjed fra Arne Krokan om å starte opp vår egen blogg. Selv hadde jeg aldri blogget før, og dette var en ny erfaring. Bloggen ble opprettet gjennom WordPress. Det tok litt tid å sette seg inn i hvordan man skulle lage den, og alle de ulike trinnene vi skulle gjennom for å ferdigstille den. I starten var jeg ikke sikker på hvordan jeg skulle blogge, men dette gikk seg fort til. Bloggen har blitt et viktig redskap for meg i studiet. Det har vært en ny læringskurve og gjort at jeg kan bearbeide pensum på en spennende digital arbeidsmåte. Ettersom blogginnleggende er offentlige er det mer press på å gi et bra resultat, i forhold til når man arbeider med private notater. Dette gjør at man blir mer oppmerksom på hva man egentlig lærer, når man selv får presentere stoffet. 

Fotavtrykk på nett

Vi beveger oss mot en stadig mer digitalisert verden. Jobbene er i forandring, og vi må være forberedt på de digitale endringene. Arne Krokan har fortalt hvor viktig det er at vi har vår digitale profil eller cv. Når arbeidsgiver vurderer deg, er nettet et hensiktsmessig sted å begynne. Hvis de kan finne de digitale fotavtrykkene dine i en karrieresammenheng, kan dette veie opp eller ned for om jobben blir din. Det er mer sannsynlig at arbeidsgiver velger kandidaten som kan vise til digital kompetanse og synlighet. LinkedIn er et godt redskap om man ønsker ny jobb, eller å utvide sin digitale profil. Der kan man legge til hvor man arbeider, tidligere erfaringer og få kontakter karrieremessig. 

CC: Christina Goggi

Digitale verktøy

I studiesammenheng benytter jeg programmer som Word, Canvas, Google Docs og Studentweb. Google Docs er en god måte å samarbeide med andre på. Det er et åpent dokument for inviterte deltakere, der man kan samskrive. Selv brukte jeg Google Docs mest til gruppeoppgaver før. I dette kurset fikk vi som tips å skrive notater sammen i Docs. Det har gjort at vi kan se hverandres ulike versjoner av pensum, og vært nyttig om man ikke har anledning til å møte i forelesning. Vi har fått presentert flere ulike digitale verktøy i forelsningene. Diigo er en av forslagene vi kan bruke. Det er en sky der du kan lagre screens av nettsider, skrive notater til de, og markere deler du syns er viktig. Du kan legge til nettsidene du lagrer i mapper, og dele det med andre. 

– Eirill Hoff