kristoffertheodor januar 8, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Skoleåret 2018 i gang, og jeg griper fatt i valgemnet DIG2102.

Etter motiverende kick-off og introduksjon fra foreleserne i faget, hever jeg min digitale stemme og starter en studentblogg.

Dette er en blogg hvor jeg vil dele mine tanker og refleksjoner rundt digital markedsføring etter hvert som jeg blir kjent med faget. Jeg håper på å danne meg et bilde av hvor langt vi har kommet i den digitale utviklingen, hvor raskt det skjer, og ikke minst hva det betyr for samfunnet vårt.

Det er uten tvil et stort fagfelt som utvikler seg i høyt tempo. – En utvikling jeg gleder meg til lære mer om og ta del i.