jl juni 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Om bedriften skal kunne ha suksess med sin digitale strategi så må det du deler på SOME være intrigert i bedriftens overordnende mål for fremtiden. 

Din digitale strategi må ha en langsiktig plan om hvordan din bedrift skal ta i bruk de ulike kanalene den har til rådighet. Strategien må være intrigert i dine forretningsmål slik at alle ledd går samme vei, er den ikke intrigert vil den gjøre lite for seg og til slutt ende opp ubrukelig.  

Hva din digitale strategi burde inneholde

Det du ønsker at din bedrift skal oppnå, hva er grunnene til at du opprettet bedriften hvor skal den være om eks fem år? Samt hvor er utviklingen på vei? Her kan du lage en situasjonsanalyse (SWOT analyse) bedriftens styrker svakheter muligheter og trusler Hva vil bedriften din lære av og se på de sterke og svake siden med tanke på fremtiden.  

Så kan du videre se på hvem som er målgruppen til bedriften din hva er din segmentgruppe dere skal fokusere på? Fin ut hva din bedrift har av kompetanser, ressurser og ikke minst teknologi.  Så ser bedriften videre på hvilken kanal treffer din segmentgruppe best? Ikke minst hold øye med hva konkurrentene gjør på den digitale siden.  Videre må du finne ut hva din bedrift sine kortsiktige samt de langsiktige målene lag en publiserings / innholdsplan før du sitter i gang med bruk at dine digitale verktøy. 

Når du har fått på plass punktene dine så finner du ut hva kanaler du ønsker og bruk samt en KPIér (bedriftens målsettinger og ønskede målbare resultater).  Ta deg god tid på strategien og intriger den internt i din bedrift for da får du grunnlaget som kan drive din bedrift samt bygge på den i år frem over.  

https://www.godtsagt.no/blogg/strategi/en-digital-strategi-sa-du-vi-gir-deg-radene/