Leane Louise januar 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

“A squirrel dying in front of your house may be more relevant to your interest right now then people dying in Africa” – Mark Zuckerberg

Dette sitatet forteller oss om hvordan vi blir påvirket av informasjonen som vi omringer oss med i hverdagen. Informasjonen vi suger til oss er like tilpasset til oss som våre favoritt jeans. Etter flere timer om hvordan internett har vært med på å gi flere muligheter kommer det også problemer ved denne utviklingen. Disse er blant annet filterbobler og ekkokammere. I dette innlegget skal jeg ta for meg hva disse fenomenene er, hvordan de oppstår og konsekvenser som kommer av disse. 

Hva er filterbobler?

http://kujks.dk/en/spraeng-din-filterboble/

Eli Pariser publiserte en bok i 2011 der han beskriver filterbobblen som informasjon internett skjuler fra deg. Filterbobler kan ses på som et verktøy som avgrenser informasjon og opplevelser på nett hos enkeltbruker eller grupper. Nettbedriftene skreddersyr sine tjenester til brukerene personlige preferanser og interesser. Dette gjøres ut ifra algoritmer som sorterer og silter ut de beste søke resultatene for oss. Jo mer aktiv man er på siden legger man igjen spor som blir brukt til gjenkjenning av dine interesser.

Vi mennesker skal ta rasjonelle valg, men for å ta disse valgene trenger vi relevant informasjon som vi samler fra søkemotorer eller sosiale medier, deres forretningsmodell er bygget opp av salg og reklame. Dette ser vi ved at Google og Facebook har verktøy til å vise hva du er personlig opptatt av på din feed, og andre relevante bilder, videoer, artikler osv. Disse filterboblene er med på å filtrere det vi har interesse for men også forsterke dette ved å eksponere oss for det flere ganger for eksempel. Vi du søker på et tema i Norge vil det ikke være likte resultater om du søker på det i et annet land. 

Hva er et ekkokammer?

Et ekkokammer er en beskrivelse av en situasjon der informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innen for en avgrenset gruppe, her er det lite plass til motstridende synspunkter. Det ligger i ordet «ekko» som er en lyd som blir gjentas. Ettersom at motstridene synspunkter ikke slipper til blir vil egne meninger blir forsterket fordi man ikke eksponeres av noe annet en informasjon som tilfredsstiller side synspunkter. Dette er dermed bygget opp av brukerene selv i motsetning til filterbobler.

Ipad, Tablett, Teknologi, Touch, Datamaskin, Skjermen

Konsekvens av filterbobler og ekkokammer

Man kan si at informasjonen på nett har for det meste silt ut og filtrert inn i en filterboble som da er med på å danne et ekkokammer som forsterker våre egne meninger og holdinger.

Konsekvensen av dette er at vi forblir i den boblen vi har dannet oss. Vi omringes av likesinnede informasjon og medier som for eksempel bekrefter politiske meninger, som har vært mye debatt i media i USA under Trump sitt valgår. Informasjonen vi tar til oss er som. nestet tidligere et verktøy som hjelper oss med å ta valg, men hvordan skal vi ta et riktig valg når man ikke har all informasjonen man trenger? I det siste har dette vært et stort fokus på personlig opplysninger og hvordan disse skal brukes også om retningslinjene bedriften har ovenfor disse. De her dermed informasjon nok til å filtrere våre medier, og dermed må vi være mer bevisst på informasjonen vi tar til oss ettersom at vi ikke har tilgang til alt. Da papiravisene og nyhetssendingene var det vanskeligere å sile ut det man ville lese eller se på.

Har du noen tanker om de filtrerte verden vi lever i?