theaorn May 9, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Skrevet av Hanne Berg.

HVORFOR SKAL DU LAGE EN FORRETNINGSMODELL?

Det kan være en fordel for din bedrift å lage en forretningsmodell, enten bedriften er nybegynnerfasen eller etablert. Grunnen til dette er at i starten av en etableringsfase, er ikke bedriften testet eller bekreftet på kunder ennå. Ved å skissere en forretningsmodell, gjerne i flere varianter, vil man kunne få en oversikt over hva målene deres er, og hva som skal til for å kunne nå disse målene.

Å ha en gjennomtenkt forretningsmodell vil også kunne være en fordel når du er på leting etter finansiering og annen støtte. Banker, potensielle investorer og støttespillere krever også ofte dette i forkant av et eventuelt samarbeid.

Business Model Canvas (BMC) er et verktøy som kan brukes av bedrifter for å kartlegge en forretningsmodell.

Modellen kan brukes for å gi en oversikt over bedriftens forretningsplan, eller for å lage en forretningsplan fra bunnen. Innovasjon Norge forklarer en forretningsmodell som et verktøy som gir oversikt over alle prosesser og ressurser selskapet ditt må håndtere for å tjene penger.

Business Model Canvas ser slik ut:

Kilde: Innovasjon Norge

En forretningsmodell skal ifølge Innovasjon Norge svare på spørsmål som:

  • hva skal du levere?
  • hvem er kunden?
  • hvem er venner og konkurrenter?
  • hvordan skal du selge?
  • hvordan skal du ta betalt?
  • hvordan skal du levere?

Mens en forretningsmodell skal kunne svare på disse spørsmålene, har Business Model Canvas ni punkter som ønskes besvart;

Partnere                              Hvem er partnerne våre?
Hvilke leverandører har vi?

Kjerneaktiviteter                 Hvilke kjerneaktiviteter må vi selv utføre for å levere verdiløftet?

Verdiløfte                             Hva slags verdi gir vi kundesegmentene våre?
                                              Hvilket problem løser vi for kundene våre?
                                              Hvilke kundebehov tilfredsstiller vi?

Kunderelasjon                     Hvilke type relasjoner har vi til vårt kundesegment?

Kanaler                                Gjennom hvilke kanaler når vi våre kunder?

Kundesegment                   Hvem skaper vi verdi for?
                                              Hvem er våre viktigste kunder?

Ressurser                            Hvilke ressurser trenger vi for å oppfylle verdiløftet?

Kostnader                           Hva er de viktigste kostnadene i forretningsmodellen?

Inntektsstrøm                    Hva tar vi oss betalt for i dag?
                                             Hvordan tar vi oss betalt?

Ifølge Alexander Cowan er det tre fordeler ved å bruke BMC:

Fokus. I en tradisjonell forretningsplan finnes det ofte over 40 sider med innhold, mens BMC ofte gir brukerne en enklere avklaring og et bedre fokus på hva som driver virksomheten. Det kan være enklere å se hva som er kjernen i planen fordi modellen er såpass kompakt.

Fleksibilitet. Modellen er enkel å finjustere fra et planleggingsperspektiv, spesielt fordi modellen bare inneholder én enkelt side.

Klarhet. De ansatte og teamet rundt deg vil enklere kunne forstå forretningsmodellen din når den er kortfattet og som nevnt kun på én side.

Kort sagt kan en oppsummere med at en forretningsmodell som er kort og konsis ofte kan være enklere og mer oversiktlig både for deg selv og for bedriften din. Klare mål kan også gjøre det enklere å sette modellen ut i praksis.

Kilder:

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

https://www.alexandercowan.com/business-model-canvas-templates/#Whatrsquos_the_Business_Model_Canvas